Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1021

Брюксел, 3 август 2010 г.

Европейската комисия иска допълнително финансиране за хуманитарна помощ в отговор на задълбочаващата се продоволствена криза в Сахел и Судан

В отговор на задълбочаващата се продоволствена криза, която засяга Сахел и Судан, Комисарят по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева обяви днес, че Комисията е предложила отпускането от Резерва за спешна помощ на бюджета на ЕС на допълнителен пакет от 40 млн. EUR за финансиране на хуманитарна помощ. От този пакет 30 млн. EUR са предназначени за финансиране за Сахел, a 10 млн. EUR − за Судан. С тези допълнителни 30 млн. EUR общото финансиране на хуманитарна помощ, отпуснато от края на 2009 г. насам от Комисията за борба с недохранването в Сахел, ще достигне 98 млн. EUR. Допълнителните средства ще бъдат използвани за активизиране на операциите за хуманитарна помощ на партньорите на Европейската комисия в тази сфера и ще спомогнат за осигуряването на продоволствено подпомагане за още над 500 000 души през следващите критични месеци до събиране на реколтата през октомври. Понастоящем над 10 млн. души в региона Сахел са застрашени от несигурност на прехраната. От тях 7 милиона са в Нигер, като за 3 милиона се счита, че изпитват остра несигурност на прехраната и имат спешна нужда от продоволствена помощ.

Комисар Георгиева заяви:По време на посещението си в Нигер в началото на юни видях с очите си мащаба на продоволствената криза, която засяга региона Сахел, и следствието от нея – големия брой тежко недохранени деца, водени за лечение в центрове за хранене, които са финансирани от Комисията. Благодарение на навременната и значима продоволствена помощ, финансирана от Европейската комисия, както и на добрата работа на нашите партньори през последните месеци, бе спасен животът на много хора. Въпреки това климатичните, икономическите и продоволствените условия продължиха да се влошават за милиони хора, които живеят в „сухата ивица“ на Сахел, а също така и в Судан, където хората освен това са жертви на конфликт. Ако не искаме повече хора, включително деца, да умират от глад, трябва да предприемем повече и по-бързи действия. Следващите няколко месеца до следващата реколта ще бъдат критичен период. С допълнителното финансиране, което поискахме, ще бъдем в състояние да помогнем на още стотици хиляди хора да преживеят този гладен период“.

Още през септември 2009 г. експерти от Европейската комисия в областта на хуманитарната помощ установиха риска от задаваща се продоволствена криза в Сахел. Комисията предприе бързи действия в отговор на първите съобщения за недостатъчни валежи, които впоследствие доведоха до бедна реколта, като през декември 2009 г. отпусна 10 млн. EUR. Оттогава насам Европейската комисия работи в тясно сътрудничество със своите неправителствени партньори, партньори от Червения кръст и от ООН за повишаване на осведомеността относно мащаба на кризата и за необходимостта да се работи инициативно, за да се гарантира навременното осигуряване на финансовите средства и храните. Последователно отпуснатите пакети от хуманитарна помощ в отговор на задълбочаващата се продоволствена криза включваха 20 млн. EUR, отпуснати през януари 2010 г. за финансиране на Общ план за 2010 г. за борба с недохранването на децата в Сахел и решение от юни 2010 г. за предоставяне на допълнителни 24 млн. EUR в отговор на продоволствената криза. През 2010 г. бяха отпуснати и 14 млн. EUR за Чад, предназначени за продоволствено подпомагане на жертвите на сушата.

История на досието

Поради повсеместната бедност и липсата на инфраструктура и основни услуги голяма част от населението на региона е особено уязвима към външни отрицателни фактори като изменението на климата и високите цени на хранителните продукти.

За тези уязвими домакинства настоящият период между две реколти е най-трудната част от годината. Тазгодишният недостиг на храни, причинен от миналогодишните недостатъчни валежи и сушата и съчетан с все още високите цени на хранителните продукти, утежни ситуацията и много домакинства потънаха в бездната на кризата. Нивото на тежко недохранване бързо се увеличава и е необходимо спешно да бъдат доставени храна и хуманитарна помощ, за да могат най-уязвимите домакинства да оцелеят през гладния период до следващата реколта през ноември.

В региона Сахел най-засегнатите от продоволствената криза държави са Нигер и Чад, като са установени много области на тежко недохранване и в северна Нигерия, Буркина Фасо, Мали и северен Камерун. Макар и не в такава степен като в Сахел, сушата в Судан допълнително усложни ситуацията на хиляди хора, изложени на насилие и принудени да напуснат домовете си в Дарфур и в южната част на страната.

Продоволственото подпомагане на Комисията се основава на натрупания опит и се опира на по-широк инвентар от решения за „интелигентно продоволствено подпомагане“. Една от основните поуки от сушата през 2005 г. е ключовото значение на ранното установяване на проблемите и бързата реакция. Средствата ще бъдат насочени към най-уязвимото население и ще се използват за финансиране на операции в секторите на храненето и здравето, включително за краткосрочно продоволствено подпомагане, лечението на деца, страдащи от недохранване, както и в подкрепа на поминъка на номадски общности и общности, препитаващи се със скотовъдство.

Комисията също така насърчава закупуването на местни храни. Тазгодишните валежи до този момент са достатъчни, което дава надежда за по-добра реколта в Нигер. Ако през септември реколтата е добра, следва да се даде приоритет на паричните трансфери, благодарение на които получателите на помощта ще купуват пряко от дребните местни производители на храни. Този подход е ефективен с оглед на разходите и подпомага дребните фермери, които са главните жертви на тазгодишната суша. С него се избягва рискът от нарушаване на местните пазарни условия от внесената продоволствена помощ и се запазва достойнството на населението.

Освен хуманитарната помощ, през 2008 г. в отговор на кризата с цените на храните ЕС създаде Инструмента за прехрана на стойност 1 млрд. EUR. В Буркина Фасо и Нигер бе даден ход на проекти за стимулиране на по-голямото селскостопанско производство. В Мали по Инструмента за прехрана се подпомага проект, сред чиито цели е да се подобри храненето на майки и малки деца, като се раздават основни витамини, минерали и лекарства.

Финансовите средства се разпределят посредством агенциите на ООН, Червения кръст и неправителствени организации.

Информация относно хуманитарната помощ на Комисията ще намерите на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Въпроси и отговори за Сахел:

MEMO/10/341

Съобщение относно хуманитарната продоволствена помощ:

MEMO/10/250


Side Bar