Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT MT

IP/10/1016

Bruxelles, 30 iulie 2010

Forum la nivel înalt pentru abordarea provocărilor din sectorul alimentar

Comisia Europeană a decis astăzi să extindă mandatul Grupului la nivel înalt pentru competitivitatea industriei agroalimentare, ridicându-l la statutul de Forum la nivel înalt, pentru a îmbunătăți funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente în ceea ce privește relațiile contractuale, logistica și competitivitatea. Industria agroalimentară reprezintă 2 % din PIB-ul Europei și 13,5 % din numărul total de locuri de muncă din UE în sectorul manufacturier. Aceasta constă din aproximativ 310 000 de întreprinderi, printre care unii lideri la nivel mondial. Industria agroalimentară continuă să joace un rol fundamental în satisfacerea necesităților consumatorilor și contribuie cu o producție anuală de peste 600 de miliarde EUR la economia UE. Totuși, întregul lanț european de aprovizionare cu alimente a intrat într-o perioadă de reformă. Preferințele consumatorilor se schimbă ca urmare a evoluțiilor la nivel de venit și de stil de viață, precum și ca urmare a mutațiilor din cadrul populației. Preocupările consumatorilor în ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea și prețurile au impus, de asemenea, cerințe stringente în acest sector.

Vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil pentru întreprinderi și industrie a declarat: „Grupul la nivel înalt va contribui la creșterea și la competitivitatea viitoare a industriei agroalimentare europene, abordând impactul globalizării și folosind oportunitățile acesteia. Grupul ar trebui să faciliteze creșterea competitivității sectorului agroalimentar în beneficiul consumatorilor, fermierilor și industriei, proces care, la rândul său, ar trebui să conducă la promovarea unor alimente de înaltă calitate pentru toți cetățenii europeni. Sunt nerăbdător să colaborez îndeaproape cu colegii mei comisari Dacian Cioloș, John Dalli și Michel Barnier, precum și cu părțile interesate relevante, cu statele membre și cu membrii Parlamentului European.”

Forumul va fi reprezentativ pentru toți operatorii din lanțul alimentar. Lucrările sale sunt planificate să înceapă în toamnă și să se încheie până la 31 decembrie 2012.

Până acum, Comisia Europeană s-a angajat în două activități majore:

  • grupul la nivel înalt, creat de Comisie în 2008, a emis 30 de recomandări (IP/09/1089) care s-au referit la provocările cărora trebuie să le facă față industria alimentară europeană și a oferit o foaie de drum cu inițiative menite să stimuleze industria agroalimentară europeană;

  • adoptarea unei comunicări privind „îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa” care se concentrează asupra a zece inițiative politice pentru a se remedia cauzele problemelor identificate în exercițiul de monitorizare a pieței produselor alimentare.

În cursul activității sale de până în prezent, grupul a examinat modalități de îmbunătățire a creșterii și eficienței întregului lanț de aprovizionare cu alimente, de la sectorul primar și până la sectorul vânzării în detaliu, odată cu asigurarea de produse viabile, sigure și diversificate la prețuri accesibile consumatorilor. Discuțiile s-au concentrat pe: politică agricolă și de mediu, piața internă pentru alimente, funcționarea lanțului alimentar, cercetare și inovare, comerț și exporturi. Forumul va emite un raport anual asupra evoluțiilor înregistrate în privința recomandărilor grupului la nivel înalt și asupra punerii în aplicare a inițiativelor propuse de Comisie.


Side Bar