Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1004

Briselē, 2010. gada 26. jūlijā

Komisija ierosina pakāpeniski atjaunot attīstības palīdzības sniegšanu Nigēras Republikai

Šodien Eiropas Komisija ierosināja Padomei pabeigt apspriežu procedūru saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu — politiskā platforma ES attiecībām ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīm —, līdz ar konstitucionālās iekārtas atjaunošanu Nigērā, piedāvājot pakāpeniski atjaunot attīstības palīdzības sniegšanu šai valstij. Attīstības palīdzība Nigērai ir pārtraukta kopš pagājušā gada beigām, kad valstī notika konstitucionālā krīze. Tomēr humānā palīdzība un ārkārtas palīdzība joprojām bija pieejama, un kopš šā gada jūnija tā ir palielināta, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar pārtikas krīzi.

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Šodien pieņemtais lēmums ir nepārprotams signāls par atbalstu Nigēras valdībai. Mās atzinīgi vērtējam konkrētās saistības, ko tā uzņēmās, un esam gatavi veicināt pakāpenisku konstitucionālās iekārtas un tiesiskuma atjaunošanu Nigērā. Grūtos apstākļos tiks palielināta palīdzība, ko mēs ilgstoši sniedzam Nigēras tautai."

No 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF) Nigēras Republikai laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam būtu jāsaņem 458 miljoni eiro. Komisija varēs atsākt līdzekļu piešķiršanu tikai pēc tam, kad Padome būs oficiāli pieņēmusi šo lēmumu. Šodien iesniegtajā priekšlikumā ir paredzēts pakāpeniski sākt sadarbību, ja Nigēras valdība izpildīs savā plānā pieņemtās saistības. Šajā pārejas procesā uz demokrātiju īpaši ir paredzēts referendums par jaunu konstitūciju, kā arī pašvaldību un prezidenta vēlēšanas. Saskaņā ar plānu šis darbs būtu jāpabeidz līdz 2011. gada martam.

Saskaņā ar 10. EAF sadarbības prioritārās jomas attiecībā uz Nigēru ir atbalsts labai pārvaldībai, transporta infrastruktūras attīstībai, tam, lai uzlabotu arvien sliktāko situāciju nodrošinātībā ar pārtiku, un citām darbībām, kas dod tiešu labumu iedzīvotājiem (piemēram, nodrošināt piekļuvi tīrākam ūdenim un sanitārijai).

Vispārīga informācija

Pēdējos gados Eiropas Komisija sniedza humāno palīdzību Nigēras Republikai, kuru smagi skāra pārtikas trūkums. Lai risinātu aktuālās problēmas, kas saistītas ar pārtikas trūkumu Nigērā, šā gada jūnijā Komisija pieņēma lēmumu par finansēšanu un piešķīra tai 15 miljonus eiro. Ar šo pēdējo lēmumu Komisijas kopējais finansējums (humānā palīdzība un citi palīdzības instrumenti, īpaši Eiropas Attīstības fonda līdzekļi), ko kopš 2009. gada sniedz Nigērai, ir 90 miljoni eiro. Šie līdzekļi ļāva partneriem veikt plašākus pasākumus, lai apmierinātu papildu vajadzības, ko radīja krīze. Ievērojami pieaudzis to bērnu skaits, kas tiek ārstēti no pārtikas nepietiekamības smagā formā, un ir izvērstas pārtikas palīdzības operācijas visvairāk skartajai iedzīvotāju daļai. Jāatzīmē, ka humānā palīdzība netika apturēta, un tā turpinājās bez pārtraukuma.

Papildu informācija

Plašāka informācija par projektiem, kas ar EK atbalstu īstenoti Nigēras Republikā: veselības aprūpe, transports un sociālā aizsardzība un nodarbinātība.

Plašāka informācija par situāciju Nigēras Republikā pārtikas jomā pieejama MEMO/10/340:

Skatiet arī komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Galvenie līdzekļu devēji Nigērai:


Side Bar