Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/993

V Bruslju, 24. junija 2009

Državne pomoči: Komisija sprejela navodila o podrobnem ocenjevanju regionalne pomoči za velike naložbene projekte

Evropska komisija je sprejela navodila, ki določajo merila podrobnega ocenjevanja regionalne pomoči za velike naložbene projekte. V navodilih so navedene informacije, ki jih Komisija potrebuje za svojo podrobno oceno usklajenosti. Vsebujejo tudi metodologijo ocenjevanja, ki temelji na tehtanju pozitivnih in negativnih učinkov pomoči. Navodila so usklajena z nadgrajenim gospodarskim pristopom Komisije k proučevanju državne pomoči, ki temelji na načelih iz akcijskega načrta državnih pomoči (glej IP/05/680 in MEMO/05/195 ). Navodila so del prizadevanj Komisije za jasnejša in prečiščena pravila o državni pomoči.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Navodila so uporaben in praktičen pripomoček, s katerim bodo organi javne uprave in podjetja lažje ugotovili, kako najbolje predstaviti projekte regionalne pomoči z velikim obsegom naložb, da bi lahko hitreje sprejemali odločitve. Gre za nadaljnji korak gospodarskega pristopa, opredeljenega v akcijskem načrtu državnih pomoči, ki ga je Komisija sprejela leta 2005.“

Smernice regionalne pomoči 2007–2013 (glej IP/05/1653 ) določajo, da je treba vsak velik naložbeni projekt, ki presega določen prag, priglasiti Komisiji, saj lahko takšni projekti pomenijo večje tveganje izkrivljanja konkurence. Komisija začne formalni postopek pregleda projektov, v katerih ima upravičenec do pomoči tržni delež večji od 25 % ali v katerih proizvodna zmogljivost, ki jo je ustvaril projekt, presega 5 % trga (če je stopnja rasti zadevnega trga produktov nižja od stopnje rasti BDP EGP). Regionalna pomoč za tako velike naložbene projekte predstavlja večje tveganje izkrivljanja konkurence. Komisija je zdaj pripravila nadaljnja navodila o tem, kako izvesti to podrobno ocenjevanje.

Navodila se opirajo na načela, ki jih je Komisija izrazila v svojem akcijskem načrtu državnih pomoči, zlasti na preskus tehtanja pozitivnih učinkov pomoči in negativnih učinkov potencialnega izkrivljanja konkurence, ki bi ga pomoč lahko povzročila. Države članice morajo zato zagotoviti informacije o pozitivnem učinku pomoči, njeni ustreznosti, sorazmernosti in spodbujevalnem učinku. Komisija bo vsesplošno oceno pomoči oprla na ta merila.

Za podrobnejše informacije glej tudi MEMO/09/292 .

Celotno besedilo navodil bo na voljo na:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar