Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /993

Bruksela, dnia 24 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa: Komisja przyjęła wytyczne dotyczące szczegółowej oceny pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

Komisja Europejska przyjęła dokument z wytycznymi określający kryteria szczegółowej oceny pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych. W wytycznych podano, jakich informacji Komisja potrzebuje do przeprowadzenia szczegółowej oceny zgodności środka oraz jakie metody stosuje w celu wyważenia pozytywnych i negatywnych skutków pomocy. Wytyczne te są zgodne z bardziej zaawansowanym podejściem ekonomicznym, które jest stosowane w procesie analizy pomocy państwa i opiera się na zasadach przyjętych w planie działań w zakresie pomocy państwa (zob. IP/05/680 oraz MEMO/05/195 ). Stanowią one element starań Komisji, w wyniku których zasady pomocy państwa mają stać się prostsze i bardziej zrozumiałe.

Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes powiedziała: „Przyjęcie dokumentów zawierających wytyczne to potrzebny i odpowiedni krok. Dzięki temu władzom publicznym i przedsiębiorstwom łatwiej będzie zrozumieć, jak w celu skrócenia procesu decyzyjnego należy przedstawiać projekty pomocy regionalnej związane z dużymi inwestycjami. To dalszy krok w kierunku podejścia ekonomicznego określonego w planie działań w zakresie pomocy państwa przyjętym przez Komisję w 2005 r.”

Zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (zob. IP/05/1653 ) duże projekty inwestycyjne, których wartość przekracza pewien pułap powinny być indywidualnie zgłaszane Komisji, ponieważ mogą nieść ze sobą większe ryzyko zakłócenia konkurencji. Komisja otwiera formalne postępowanie wyjaśniające w stosunku do projektów, w których beneficjent pomocy ma udział w rynku wyższy niż 25% lub zdolności produkcyjne osiągnięte dzięki projektowi stanowią ponad 5% rynku (podczas gdy wskaźnik wzrostu przedmiotowego rynku produktowego nie przekracza wskaźnika wzrostu PKB w EOG). Pomoc regionalna na tak duże inwestycje wiąże się z wyższym ryzykiem zakłócenia konkurencji. Komisja przedstawiła właśnie dalsze wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania oceny szczegółowej.

Wytyczne opierają się na zasadach określonych w planie działań w zakresie pomocy państwa, przyjętym przez Komisję, a przede wszystkim na teście bilansującym, którego celem jest wyważenie pozytywnych skutków pomocy oraz skutków negatywnych będących następstwem potencjalnego zakłócenia konkurencji. Państwa członkowskie powinny zatem informować o pożytecznych skutkach pomocy, jak również o jej stosowności, proporcjonalności i efekcie zachęty. Na tych kryteriach Komisja oprze swoją ogólną ocenę pomocy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/09/292 .

Pełny tekst dokumentu z wytycznymi będzie dostępny pod adresem:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar