Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/993

Briselē, 2009. gada 24. jūnijā

Valsts atbalsts –   Komisija pieņem norādes par padziļinātu novērtējumu reģionālajam atbalstam, ko piešķir lieliem ieguldījumu projektiem

Eiropas Komisija ir pieņēmusi norādes, kurās izklāstīti kritēriji, kā veikt padziļinātu novērtējumu par reģionālo atbalstu lieliem ieguldījumu projektiem. Šajās norādēs noteikts, kāda informācija Komisijai vajadzīga, lai veiktu sīku saderības novērtējumu, un izklāstīta novērtēšanas metodika, kuras pamatā ir atbalsta pozitīvās un negatīvās ietekmes līdzsvarošana. Norādes atbilst pilnveidotajai ekonomiskajai pieejai, ko Komisija izmanto valsts atbalsta analīzē un kuras pamatā ir Valsts atbalsta rīcības plāns (skatīt IP/05/680 un MEMO/05/195 ). Norādes ir daļa no Komisijas centieniem skaidrot un precizēt valsts atbalsta noteikumus.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa sacīja: „Norādes ir lietderīgs un praktisks līdzeklis, lai palīdzētu valsts iestādēm un uzņēmumiem saprast, kā vislabāk iesniegt ar lieliem ieguldījumiem saistītus reģionālā atbalsta projektus, lai tādējādi panāktu ātrāku lēmumu pieņemšanu. Tas ir vēl viens solis virzībā uz ekonomisko pieeju, kas izklāstīta Komisijas 2005. gada Valsts atbalsta rīcības plānā.”

Reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2007.–2013. gadam (skatīt IP/05/1653 ) ir paredzēts, ka par lieliem ieguldījumu projektiem, kas pārsniedz noteiktas robežvērtības, ir atsevišķi jāpaziņo Komisijai, jo pastāv lielāks risks, ka šādi projekti varētu izkropļot konkurenci. Komisija uzsāk oficiālās izmeklēšanas procedūru attiecībā uz projektiem tad, ja atbalsta saņēmēja tirgus daļa pārsniedz 25 % vai ja projekta rezultātā radusies ražošanas jauda pārsniedz 5 % no tirgus (konkrētā produktu tirgus izaugsmes rādītājam nepārsniedzot IKP izaugsmes rādītāju EEZ valstīs). Piešķirot reģionālo atbalstu šādiem lieliem ieguldījumiem, pastāv lielāks konkurences kropļojumu risks. Komisija tagad ir sniegusi papildu norādes par to, kā tā veiks šo padziļināto novērtējumu.

Norāžu pamatā ir Komisijas Valsts atbalsta rīcības plānā minētie principi, jo īpaši līdzsvara tests, ar kuru izvērtē atbalsta radīto pozitīvo ietekmi attiecībā pret negatīvo ietekmi, kāda varētu būt iespējamajai konkurences izkropļošanai atbalsta piešķiršanas rezultātā. Tādēļ dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par atbalsta pozitīvo ietekmi, kā arī par tā atbilstību, samērīgumu un stimulējošo ietekmi. Balstoties uz šiem kritērijiem, Komisija veiks vispārējo atbalsta novērtējumu.

Sīkākai informācijai skatīt arī MEMO/09/292 .

Norāžu pilns teksts būs pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar