Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/993

Brüsszel, 2009. június 24.

Állami támogatás: A Bizottság útmutatást fogadott el a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatások részletes vizsgálatáról

Az Európai Bizottság útmutatást fogadott el, amelyben ismerteti a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatások részletes vizsgálata során alkalmazott feltételeket. Az útmutatás áttekintést ad arról, milyen típusú információkra van a Bizottságnak szüksége a megfelelőség részletes vizsgálatához, és bemutatja az értékelés során alkalmazott módszertant, amely a támogatás pozitív és negatív hatásainak összevetésén alapul. A dokumentum tartalma összhangban van az állami támogatások elemzése során alkalmazott, az állami támogatási cselekvési tervben megfogalmazott elveken nyugvó kifinomultabb gazdasági megközelítéssel (lásd IP/05/680 és MEMO/05/195 ). Az útmutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályok tisztázására és részletes kidolgozására irányuló bizottsági erőfeszítések részét képezi.

A dokumentum elfogadása kapcsán Neelie Kroes versenypolitikai biztos kijelentette: „Az útmutatás gyakorlati és hasznos lépést jelent, amely világossá teszi a hatóságok és a vállalkozások számára, hogyan kell beterjeszteniük a nagyberuházásokkal kapcsolatos regionális támogatási projekteket annak érdekében, hogy azokat a lehető leggyorsabban jóváhagyja a Bizottság. Az útmutatás elfogadása újabb lépést jelent a Bizottság 2005-ös állami támogatási cselekvési tervében megfogalmazott gazdasági alapú szemléletmód alkalmazása felé vezető úton.”

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatás (lásd IP/05/1653 ) kilátásba helyezi, hogy azokat a nagyberuházásokat, amelyek bizonyos küszöbértéket meghaladnak, be kell jelenteni a Bizottságnak, mivel ezek a projektek fokozott mértékben járulhatnak hozzá a piaci verseny torzításához. A Bizottság azokban az esetekben indít hivatalos vizsgálati eljárást, amikor a támogatás kedvezményezettjének piaci részesedése meghaladja a 25%‑ot, vagy a projekt eredményeként létrejövő termelőkapacitás meghaladja a piac 5%‑át (miközben az érintett termék piacának bővülése alacsonyabb az EGT-országok GDP-növekedésénél). Az ilyen nagyberuházások számára biztosított regionális támogatás a verseny torzításának fokozottabb kockázatát hordozza. Mostani útmutatásában a Bizottság további tájékoztatással szolgál arról, hogyan végzi el a támogatások részletes értékelését.

Az útmutatás a Bizottság állami támogatási cselekvési tervében foglalt elveken alapul. Kiemelt fontosságú ezen belül a mérlegelési teszt, amelynek során a Bizottság összeveti a támogatás pozitív hatásait azokkal a negatív hatásokkal, amelyeket a támogatás a verseny torzítása tekintetében okozhat. Lényeges ezért, hogy a tagállamok információt nyújtsanak a támogatás pozitív hatásairól csakúgy, mint annak megfelelőségéről, arányosságáról és ösztönző hatásáról. A Bizottság e kritériumok alapján végzi majd el a támogatások általános értékelését.

További részletekért lásd MEMO/09/292 .

Az útmutatás teljes szövege az alábbi internetcímen lesz elérhető:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm

Jonathan Todd (32-2) 299 41 07
Linda Cain (32-2) 299 90 19
Maria Javorova (32-2) 299 89 03


Side Bar