Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/09/978

Brussel, 22 juni 2009

Fusies: Commissie keurt onder voorwaarden de voorgenomen overname van Nuon Energy door Vattenfall goed

De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van N.V. Nuon Energy uit Nederland door Vattenfall AB uit Zweden overeenkomstig de EU-concentratieverordening goedgekeurd. Beide ondernemingen zijn actief in de energiesector. De Commissie stelt als voorwaarde dat een deel van de Duitse kleinhandelsactiviteiten van Nuon Energy worden afgestoten. Vattenfall ging akkoord met deze afstoting om de concurrentiebezwaren van de Commissie in verband met de detailverkoop van elektriciteit aan kleine commerciële afnemers en huishoudens in Hamburg en Berlijn uit de weg te ruimen. Op grond van de voorgestelde corrigerende maatregelen concludeert de Commissie dat de transactie de daadwerkelijke concurrentie in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan, niet significant zal belemmeren.

"Ik ben er zeker van dat de aangeboden verbintenissen voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de opkomende concurrentie zich na deze overname verder zal kunnen ontwikkelen op de Duitse kleinhandelsmarkt voor elektriciteit", aldus commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes.

Vattenfall, die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van de Zweedse staat, heeft verscheidene activiteiten in de gehele energieketen, en dit voornamelijk in Zweden, Duitsland, Finland, Frankrijk, Denemarken en Polen. Zij is ook op zeer kleine schaal actief in de gassector. Nuon Energy is ook actief in de gehele energieketen, met name op het gebied van de productie en levering van elektriciteit en gas, alsook van verwarming en koeldiensten. Zij is hoofdzakelijk aanwezig in Nederland, maar heeft ook activiteiten in België en Duitsland.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de voorgenomen transactie geen concurrentiebezwaren zou doen rijzen op de meeste relevante markten aangezien er slechts geringe horizontale overlappingen zijn tussen de activiteiten van de partijen. De enige uitzonderingen waren de kleinhandelsactiviteiten van beide ondernemingen in Duitsland, met name wat de levering van elektriciteit aan kleine commerciële afnemers en huishoudens in Berlijn en Hamburg betreft. De Commissie meende dat de voorgenomen transactie, zoals deze oorspronkelijk was aangemeld, daar concurrentieproblemen zou doen ontstaan, omdat Vattenfall in deze steden de gevestigde leverancier en Nuon de sterkste nieuwkomer is. Daardoor zou de transactie de positie van Vattenfall nog verder versterkt hebben, waardoor een aanzienlijk aantal voordelen als gevolg van de marktliberalisering opnieuw zou verdwijnen.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, stelde Vattenfall voor om Nuon Deutschland GmbH, de elektriciteitskleinhandelsdivisie van Nuon Energy in Duitsland, af te stoten. Vattenfall mag evenwel een uitzondering maken voor afnemerscontracten buiten Berlijn en Hamburg en twee dochterondernemingen die geen kleinhandelsactiviteiten verrichten.

Het onderzoek van de Commissie heeft bevestigd dat de afgestoten activiteiten levensvatbaar zouden zijn en dat door de verbintenissen alle vastgestelde concurrentiebezwaren uit de weg worden geruimd.

Meer informatie over deze zaak is te vinden op:

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m109.html#m_5496


Side Bar