Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/0 9/969

Bryssel den 19 juni 2009

Gröna veckan 2009: Klimatförändring – handling och anpassning

Med ett nytt klimatförändringsavtal som ska färdigställas vid Köpenhamnskonferensen i december, är det självklart att klimatförändring en är ämnet för Europeiska kommissionens Gröna veckan-konferens 2009 som äger rum 23 26 juni i Charlemagne-byggnaden i Bryssel. Gröna veckan, vars slagord är handling och anpassning” är den största årliga konferens som är ägnad åt den europeiska miljöpolitiken. Under konferensen kommer man att undersöka de mångfacetterade utmaningarna med att minska EU:s och världens utsläpp av växthusgaser och anpassningen till den klimatförändring som redan är på gång. Under åtta av mötena ska man också försöka komma fram till en realistisk vision av hur en värld med låga utsläpp av koldioxid skulle kunna se ut 2050. Över 4 000 deltagare från Europa och andra delar av världen förväntas delta i denna tredagarskonferens. Kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, kommer vid avslutningen av konferensen den 26 juni att hålla huvudtalet i vilket han kommer att ta upp utsikterna för Köpenhamnsavtalet.

Kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Stavros Dimas, sade följande : I takt med att Köpenhamnskonferensen närmar sig, har 2009 potentialen att gå till historien som en vändpunkt i kampen för att förhindra att klimatförändringarna når farliga nivåer och orsakar mänskligt lidande i stor skala. Tack vare Gröna veckans omfattande program kommer det att bli möjligt för deltagarna att utbyta kunskap om flera av de aspekter av klimatproblemen som beslutsfattare, ekonomiska aktörer och samhället i stort nu måste ta itu med.

Fyra teman, 36 möten

Gröna veckan-konferensen med dess åtföljande utställning är nu inne på sitt nionde år och den har etablerat sig som ett viktigt årligt forum för dialog och för utbyte av erfarenhet, expertkunskap och bästa praxis när det gäller att skydda miljön.

Under Gröna veckan samlas deltagare från olika nivåer i regeringar, internationella institutioner, företag, icke-statliga organisationer , forskarvärlden och den akademiska världen. Syftet är att diskutera de effektivaste sätten för att skydda och förbättra Europas miljö för dagens och framtida generationer. Evenemanget är öppet för alla deltagare utan kostnad. Hittills har över 4 000 deltagare registrerat sig.

Gröna veckan 2009 behandlar klimatförändringen under fyra huvudteman: EU:s politik för klimatförändring, den internationella dimensionen, att leva med klimatförändring, och En vision för 2050: ett koldioxidfritt samhälle. Programmet består av 36 konferensmöten, varav vissa är organiserade i samarbete med den Brysselbaserade tankesmedjan Friends of Europe, samt ett mindre antal sidomöten.

I det breda spektrum av ämnen som ska behandlas ingår genomförandet av EU:s klimat- och energipaket, klimatförändringens inverkan på sysselsättningen och den sociala sammanhållningen, hur den biologiska mångfalden kan anpassas till klimatförändringen, hur ekonomin ska bli mer miljövänlig, utmaningen för jordbruket, den internationella säkerhetsdimensionen och den senaste utvecklingen vad gäller avskiljning och lagring av koldioxid.

Kommissionär Dimas kommer att under högnivå-öppningsceremonin och på avslutningsceremonin att tala om ”Vägen till Köpenhamn”. Förutom ordförande Barroso kommer de andra talarna vid avslutningsceremonin att vara den svenske miljöministern Andreas Carlgren och professor Wang Yi från den kinesiska vetenskapsakademin.

Andra talare under Gröna veckan 2009 är

  • Ladislav Miko, Tjeckiens miljöminister

  • Roy Mickey Joy, Vanuatus ambassadör

  • Joy Grant, Belizes ambassadör

  • Festus Mogae, FN:s särskilda sändebud för klimatfrågor

  • Prof essor Jean-Pascal van Ypersele, Vice ordförande i FN:s mellanstatliga klimatpanel

  • Tony Long, direktör, WWF:s kontor för Europapolitik

  • Steve Fludder, v ice direktör, GE Ecomagination

  • Jeff McNeely, seniorforskare, Internationella naturvårdsunionen

  • Ray Hammond, författare och framtidsforskare

All a möten kommer att läggas ut i form av direktuppspelningar i streamat format på Gröna veckans webbplats på

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

L ife-priser och kvällsvenemang

Den 24 juni, mellan kl. 14.00 och 16.00, kommer de fem Best of the Best Life-Miljö-projekten för 2008 2009 och de fem Best of the Best Life-Natur-projekten för 2007 2008 att presenteras och vinnarna få sina priser. De vinnande Life-Miljö-projekten kommer från Danmark, Luxemburg, Italien (2) och Storbritannien, medan Life-Natur-projekten kommer från Spanien, Finland (2), Ungern och Grekland.

Ytterligare information om projekten finns på :

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (Life-Miljö)

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm ( Life-Natur)

Det kommer också att vara evenemang varje kväll under Gröna veckan, inklusive en visning den 24 juni av den nya filmen om klimatförändringar The Age of Stupid .

Press konferenser

Kommissionär Stavros Dimas och minister Ladislav Miko kommer att hålla en gemensam presskonferens den 23 juni kl. 12.30 i Berlaymont-byggnadens pressrum.

Kommissionär Stavros Dimas och minister Andreas Carlgren kommer att hålla en gemensam presskonferens den 26 juni kl. 9.15 i Salon Rouge, i Charlemagne-byggnaden.

Av säkerhetsskäl måste alla deltagare, även journalister som är ackrediterade vid EU-institutionerna, ha en Gröna veckan-bricka för att komma in i Charlemagne-byggnaden. Det är möjligt att registrera sig vid ankomsten till konferensen eller i förväg via Internet (rekommenderas) på:

https://gw09.regware.be/

Ytterligare information:

Gröna veckan s fullständiga program och pressrum finns på

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


Side Bar