Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/969

V Bruseli 19. júna 2009

Zelený týždeň 2009: Zmena klímy – čas konať a prispôsobiť sa

V decembri sa má na konferencii v Kodani dokončiť nová medzinárodná dohoda o klíme, a preto sa na zmenu klímy prirodzene upriamuje pozornosť počas konferencie Európskej komisie Zelený týždeň 2009, ktorá sa uskutoční od 23. do 26. júna v budove Charlemagne v Bruseli. Pod heslom „čas konať a prispôsobiť sa“ bude Zelený týždeň, najväčšia každoročná konferencia zameraná na európsku environmentálnu politiku, zvažovať rozmanité výzvy, ktoré sa týkajú znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ aj v celosvetovom meradle, ako aj prispôsobovanie sa prebiehajúcej zmene klímy. Osem zasadnutí sa tiež ponesie v znamení snahy o vytýčenie reálnej vízie nízkouhlíkového sveta v roku 2050. Trojdennej akcie by sa malo zúčastniť viac ako 4000 zástupcov z Európy aj iných častí sveta. Hlavný prejav konferencie bude venovaný vyhliadkam nadchádzajúcej kodanskej dohody a prednesie ho predseda Komisie José Manuel Barroso na záverečnom zasadnutí 26. júna.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas vyhlásil: „Vzhľadom na nadchádzajúcu kodanskú konferenciu je rok 2009 príležitosťou na to, aby sa do histórie zapísal ako prelomový v boji proti tomu, aby zmena klímy dosiahla nebezpečné úrovne a znamenala pre ľudstvo ďalekosiahle utrpenie. Vďaka komplexnému programu Zeleného týždňa budú mať účastníci možnosť zdieľať poznatky o širokom spektre hľadísk, ktoré si v súvislosti s klímou musia vymieňať tvorcovia politík, hospodárske subjekty a spoločnosť vo všeobecnosti.“

Štyri témy, 36 zasadnutí

Konferencia Zelený týždeň a s ňou súvisiaca expozícia sa za deväť rokov svojej existencie etablovala ako významné každoročné fórum pre dialóg a výmenu skúseností, odborných znalostí a najlepšej praxe v oblasti ochrany životného prostredia.

Konferencie Zelený týždeň sa zúčastn ia zástupcovia z rôznych stupňov štátnej správy, medzinárodných inštitúcii, obchodu, mimovládnych organizácií a vedeckej a akademickej obce. Hlavným cieľom je prerokovať najefektívnejšie spôsoby, ako pre súčasné a budúce generácie chrániť a zlepšovať životné prostredie v Európe. Na akciu majú všetci účastníci prístup zdarma. Dosiaľ sa zaregistrovalo viac ako 4 000 účastníkov.

Zelený týždeň 2009 nahliada na zmenu klímy v rámci štyroch tém: politiky EÚ v oblasti zmeny klímy; medzinárodného rozmeru; života v období zmeny klímy; a „vízie na rok 2050: spoločnosti bez emisií uhlíka.“ Na programe konferencie je 36 zasadnutí, z ktorých sa niektoré organizujú v partnerstve s bruselskou skupinou odborníkov Friends of Europe; súčasťou programu je aj niekoľko dodatočných zasadnutí.

Na programe bude široká škála tém, do ktorej patrí implementácia balíka opatrení EÚ pre oblasti klímy a energií, vplyv zmeny klímy na zamestnanosť a sociálnu súdržnosť, možnosti prispôsobenia biodiverzity zmene klímy, zohľadňovanie environmentálnych požiadaviek v hospodárstve, úlohy v oblasti poľnohospodárstva, medzinárodný bezpečnostný rozmer a aktuálny vývoj v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka.

Komisár Dimas bude m ať prejav na úvodnom aj záverečnom zasadnutí na vysokej úrovni a zameria sa v ňom na „cestu ku Kodani.“ Okrem predsedu Komisie Barrosa vystúpia na záverečnom zasadnutí s prejavmi aj švédsky minister životného prostredia Andreas Carlgren a profesor Wang Yi z Čínskej akadémie vied.

Ďalšími prednášajúcimi v priebehu Zeleného týždňa 2009 budú:

  • Ladislav Miko, minister životného prostredia Českej republiky

  • Jeho Excelencia Roy Mickey Joy, veľvyslanec Vanuatu

  • Jej Excelencia Joy Grantová, veľvyslankyňa Belize

  • Festus Mogae, osobitný vyslanec OSN pre oblasť zmeny klímy

  • profesor Jean-Pascal van Ypersele, podpredseda Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy

  • Tony Long, riaditeľ Úradu pre európsku politiku Svetového fondu na ochranu prírody (WWF)

  • Steve Fludder, podpredseda GE Ecomagination

  • Jeff McNeely, vedúci vedecký pracovník Medzinárodnej únie pre ochranu prírody (International Union for the Conservation of Nature)

  • Ray Hammond, autor a futurológ

Všetky vystúpenia bude možné sledovať naživo na internetovej stránke Zeleného týždňa:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

Ceny LIFE a večerné akcie

Dňa 24. júna od 14. do 16. hodiny sa predstaví a ocení päť „najlepších z najlepších“ projektov LIFE-Environment za obdobie 2008 – 2009 a päť „najlepších z najlepších" projektov LIFE-Nature za obdobie 2007 – 2008. Víťazné projekty LIFE-Environment pochádzajú z Dánska, Luxemburska, Talianska (2 projekty) a Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo v rámci LIFE-Nature vyhrali projekty zo Španielska, Fínska (2 projekty), Maďarska a Grécka.

Ďalšie informácie o projektoch možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (projekty LIFE-Environment)

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm (projekty LIFE-Nature)

Počas Zeleného týždňa budú prebiehať akcie aj vo večerných hodinách, napríklad 24. júna sa uskutoční premietanie nového filmu Čas hlupákov (The Age of Stupid) zaoberajúceho sa problematikou zmeny klímy.

Tlačové konferencie

Spoločná tlačová konferencia komisára Dimasa a českého ministra Mika sa uskutoční 23. júna o 12:30 hodine v tlačovej miestnosti budovy Berlaymont.

Spoločná konferencia komisára Dimasa a ministra Carlgena sa bude konať 26. júna o 9:15 hodine v sále Salon Rouge budovy Charlemagne.

Z bezpečnostných dôvodov sa bude od všetkých účastníkov konferencie vrátane novinárov vyžadovať, aby sa pri vstupe do budovy Charlemagne preukazovali visačkou Zeleného týždňa. Registrovať sa možno po príchode na konferenciu alebo vopred (odporúča sa) na tejto internetovej stránke:

https://gw09.regware.be/

Ďalšie informácie:

Úplný program konferencie Zelený týždeň a tlačové stredisko:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


Side Bar