Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 969

Bruksela, dnia 19 czerwca 2009 r.

Zielony Tydzień 2009: Zmiany klimatu – działanie i dostosowanie

W związku z nowym międzynarodowym porozumieniem w sprawie klimatu, które ma zostać sfinalizowane podczas grudniowej konferencji w Kopenhadze, konferencja Komisji Europejskiej z okazji Zielonego Tygodnia 2009, odbywająca się w dniach 23-26 czerwca w budynku Charlemagne w Brukseli, skupi się oczywiście na zmianach klimatu. Hasłem Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska, jest „działanie i dostosowanie”. Podczas konferencji będą omawiane wieloaspektowe wyzwania związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w UE i na całym świecie oraz z dostosowaniem do obecnych zmian klimatu. W ciągu ośmiu sesji uczestnicy konferencji postarają się także opracować realistyczną koncepcję świata w 2050 r. charakteryzującą się technologiami niskoemisyjnymi. Oczekuje się, że w trzydniowej konferencji będzie uczestniczyć ponad 4 tysiące osób z Europy i całego świata. W dniu 26 czerwca podczas sesji zamykającej konferencję Przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, wygłosi przemówienie programowe poświęcone szansom związanym z porozumieniem kopenhaskim.

Stavros Dimas, unijny komisarz ds. środowiska, stwierdził: „W związku ze zbliżającą się konferencją kopenhaską rok 2009 może przejść do historii jako punkt zwrotny w batalii, która ma na celu powstrzymanie zmian klimatu, zanim osiągną one niebezpieczny poziom i pociągną za sobą dramatyczne skutki dla ludzkości. Dzięki swojemu szerokiemu programowi, Zielony Tydzień umożliwi uczestnikom dzielenie się wiedzą na temat wielu różnorodnych aspektów wyzwań klimatycznych, które wymagają pilnej odpowiedzi ze strony polityków, podmiotów gospodarczych i całego społeczeństwa”.

Cztery tematy, 36 sesji

Konferencja Zielonego Tygodnia (i związana z nią wystawa) jest już organizowana dziewiąty rok z rzędu i zyskała reputację ważnego dorocznego forum umożliwiającego zainteresowanym stronom dialog oraz wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu ochrony środowiska.

Zielony Tydzień skupia uczestników z różnych szczebli administracji publicznej, instytucji międzynarodowych, świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz społeczności naukowych i akademickich. Celem konferencji jest przedyskutowanie najbardziej skutecznych rozwiązań, które umożliwią ochronę i poprawę stanu europejskiego środowiska naturalnego z pożytkiem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Uczestnictwo jest bezpłatne. Do chwili obecnej zarejestrowało się ponad 4 tysiące uczestników.

Podczas Zielonego Tygodnia 2009 zmiany klimatu będą rozpatrywane na czterech płaszczyznach: polityka UE dotycząca zmian klimatu, wymiar międzynarodowy, adaptacja do zmian klimatu oraz wizja na 2050 r. – społeczeństwo korzystające z technologii bezemisyjnych. Program obejmuje 36 sesji konferencyjnych (niektóre z nich są organizowane we współpracy z brukselskim ośrodkiem analitycznym „Friends of Europe”) oraz kilka dodatkowych sesji towarzyszących.

Konferencja będzie obejmować szeroki zakres tematów, m.in. wdrażanie pakietu klimatyczno-energetycznego, wpływ zmian klimatu na zatrudnienie i spójność społeczną, różnorodność biologiczna w kontekście dostosowań do zmian klimatu, bardziej ekologiczna gospodarka, wyzwania dotyczące rolnictwa, wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego oraz najnowsze osiągnięcia w technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Komisarz Dimas będzie przemawiać podczas uroczystej sesji inauguracyjnej oraz podczas sesji zamykającej konferencję, której centralnym tematem będzie „droga do porozumienia kopenhaskiego”. Obok przewodniczącego Barroso, z przemówieniami podczas ostatniej sesji, wystąpią także szwedzki minister ochrony środowiska, Andreas Carlgren, oraz prof. Wang Yi z Chińskiej Akademii Nauk.

Pozostali prelegenci, którzy wystąpią podczas Zielonego Tygodnia 2009, to:

  • Ladislav Miko, czeski minister ochrony środowiska

  • Jego Ekscelencja Roy Mickey Joy, ambasador Vanuatu

  • Jego Ekscelencja Joy Grant, ambasador Belize

  • Festus Mogae, specjalny wysłannik NZ ds. zmian klimatu

  • prof. Jean-Pascal van Ypersele, wiceprzewodniczący NZ-owskiego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu

  • Tony Long, dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF

  • Steve Fludder, wiceprezes GE Ecomagination

  • Jeff McNeely, główny specjalista ds. badań w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów

  • Ray Hammond, pisarz i futurolog

Bezpośrednią transmisję z wszystkich sesji będzie można oglądać w Internecie na stronie poświęconej Zielonemu Tygodniowi:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

Nagrody LIFE i program wieczorny

W dniu 24 czerwca w godzinach 14:00-16:00 przedstawionych i nagrodzonych zostanie pięć „najlepszych z najlepszych” projektów zrealizowanych w ramach programu LIFE-Środowisko w latach 2008-2009 r. oraz pięć „najlepszych z najlepszych” projektów zrealizowanych w ramach programu LIFE-Przyroda w latach 2007-2008 r. Zwycięskie projekty programu LIFE-Środowisko powstały w Danii, Luksemburgu, Włoszech (2) i Zjednoczonym Królestwie, natomiast projekty programu LIFE-Przyroda – w Hiszpanii, Finlandii (2), Grecji i na Węgrzech.

Dodatkowe informacje na temat projektów można znaleźć w Internecie na stronach:

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (LIFE-Środowisko)

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm (LIFE-Przyroda)

Każdego wieczoru podczas Zielonego Tygodnia będą miały miejsce specjalne wydarzenia, m.in. projekcja nowego filmu poświęconego zmianom klimatu „The Age of Stupid”.

Konferencje prasowe

Komisarz Dimas i minister Miko będą uczestniczyć we wspólnej konferencji prasowej w dniu 23 czerwca o godz. 12:30 w sali prasowej budynku Berlaymont.

Komisarz Dimas i minister Carlgren będą uczestniczyć we wspólnej konferencji prasowej w dniu 26 czerwca o godz. 9:15 w sali Salon Rouge w budynku Charlemagne.

Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy konferencji, w tym dziennikarze akredytowani przy instytucjach UE, muszą posiadać identyfikator Zielonego Tygodnia, aby móc wejść do budynku Charlemagne. Rejestracji można dokonać po przybyciu na konferencję lub wcześniej (co zalecamy) pod adresem internetowym:

https://gw09.regware.be/

Dodatkowe informacje:

Pełny program Zielonego Tygodnia i informacje dla prasy

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


Side Bar