Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/969

Briselē, 2009. gada 19. jūnijā

2009. gada Zaļā nedēļa. Klimata pārmaiņas — rīkoties un pielāgoties!

Tā kā ir gaidāms, ka decembrī plānotajā Kopenhāgenas konferencē tiks finalizēts jaunais starptautiskais nolīgums klimata jautājumos, klimata pārmaiņas loģiskā kārtā būs centrālais jautājums Eiropas Komisijas rīkotajā 2009. gada Zaļās nedēļas konferencē, kas norisināsies 23.–26. jūnijā Briselē, Charlemagne ēkā. Ievērojot vadmotīvu „rīkoties un pielāgoties”, Zaļās nedēļas ietvaros — kas ir lielākā ikgadējā, Eiropas vides politikai veltītā konference, — tiks risinātas daudzšķautņainās problēmas, ar kurām jāsaskaras, lai mazinātu ES un visas pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī lai pielāgotos klimata pārmaiņām, kuras jau notiek. Astoņas no šīm sesijām veltīs tam, lai nāktu klajā ar reālistisku redzējumu par pasauli ar zemu oglekļa koncentrāciju 2050. gada perspektīvā. Ir paredzams, ka šajā trīs dienu pasākumā piedalīsies vairāk nekā 4000 pārstāvju no Eiropas un valstīm ārpus Eiropas robežām. Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu uzstāsies ar runu noslēguma sesijā, kas notiks 26. jūnijā un kuras laikā tiks aplūkotas Kopenhāgenas nolīguma perspektīvas.

Vides komisārs Stavross Dimass paziņoja: „Ņemot vērā, ka tuvojas Kopenhāgenas konference, 2009. gadu, iespējams, varēs ierakstīt vēstures annālēs kā krasu pagrieziena punktu cīņā, kas ir uzsākta, lai nepieļautu, ka klimata pārmaiņas uzņem bīstamus apgriezienus un ieved cilvēci plaša mēroga iznīcībā. Zaļās nedēļas visaptverošā programma būs iespēja tās dalībniekiem dalīties zināšanās par visdažādākajiem klimata pārmaiņu aspektiem, kas tagad un tūlīt būtu jārisina politisko lēmumu pieņēmējiem, uzņēmējdarbības aprindām, kā arī visai sabiedrībai kopumā.”

4 temati, 36 sesijas

Nu jau devīto gadu Zaļās nedēļas konference un ar to saistītā izstāde ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā lielākais gadskārtējais forums, lai risinātu dialogu un dalītos pieredzē, zināšanās un labākajās metodēs vides aizsardzības jomā.

Zaļā nedēļa pulcē vienkopus dažāda līmeņa valdību, starptautisko institūciju, uzņēmējsabiedrību, nevalstisko organizāciju un zinātnes un akadēmisko aprindu pārstāvjus. Tās mērķis ir apspriest, kāds ir visefektīvākais veids, lai tagadējā paaudzē, kā arī turpmākajās aizsargātu un uzlabotu Eiropas vidi. Šajā pasākums ir atvērts visplašākajai sabiedrībai, un tajā var bez maksas piedalīties visi, kam tas interesē. Līdz šim ir reģistrējušies aptuveni 4000 dalībnieku.

2009. gada Zaļās nedēļas ietvaros klimata pārmaiņu jautājums tiks aplūkots četrās tematiskajās sadaļās: ES klimata pārmaiņu politika, starptautiskā dimensija, dzīves ikdiena klimata pārmaiņu apstākļos un „redzējums 2050. gada perspektīvā: sabiedrība bez oglekļa emisijām”. Programmā ir plānotas 36 konferences sesijas, no kurām dažas organizētas sadarbībā ar Briselē bāzētu ideju ģenerēšanas grupu „Friends of Europe”, kā arī dažas papildu sesijas.

Līdztekus citiem tematiem aplūkoti tiks turpmākie: ES klimata pārmaiņu un enerģētikas pasākumu kopums, klimata pārmaiņu ietekme uz nodarbinātību un sociālo kohēziju, bioloģiskās daudzveidības iespējas pielāgoties klimata pārmaiņām, ekonomikas ekoloģiskā snieguma uzlabošana, problēmas, ar kurām saskaras lauksaimniecība, starptautiskās drošības aspekts, kā arī jaunākās norises oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas jomā.

Komisārs Stavros Dimas uzstāsies ar runu atklāšanas sesijā, kurā piedalīsies augstākā līmeņa pārstāvji, kā arī noslēguma sesijā, kur galvenā uzmanība tiks veltīta tematam „Ceļš uz Kopenhāgenu”. Līdztekus Komisijas priekšsēdētājam Žozē Manuelam Barozu noslēguma sesijā ar priekšlasījumu uzstāsies arī Zviedrijas vides ministrs Andreas Carlgren un Ķīnas Zinātņu akadēmijas profesors Wang Yi.

Priekšlasījumus 2009. gada Zaļajā nedēļā sniegs:

  • Čehijas vides ministrs Ladislav Miko,

  • Viņa Ekselence Vanuatu vēstnieks Mickey Joy,

  • Viņa Ekselence Belizas vēstnieks Joy Grant,

  • ANO īpašais sūtnis klimata pārmaiņu jautājumos Festus Mogae,

  • ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes priekšsēdētāja vietnieks prof. Jean-Pascal van Ypersele,

  • Pasaules Dabas fonda (WWF) Eiropas politikas biroja direktors Tony Long,

  • GE Ecomagination priekšsēdētāja vietnieks Steve Fludder,

  • Starptautiskās dabas saglabāšanas savienības vadošais zinātnieks Jeff McNeely,

  • rakstnieks un futurologs Ray Hammond.

Visas sēdes varēs noskatīties tiešraidē Zaļās nedēļas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

LIFE apbalvojumi un vakara programma

24. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 16.00 notiks piecu labāko „Best of the Best” LIFE-Environment 2008.–2009. gada projektu un piecu labāko „Best of the Best” LIFE-Nature 2007.–2008. gada projektu prezentācija un apbalvošana. LIFE-Environment projektu kategorijā balvas saņems projekti no Dānijas, Luksemburgas, Itālijas (2 projekti) un Apvienotās Karalistes, savukārt LIFE-Nature kategorijā — Spānijas, Somijas (2 projekti), Ungārijas un Grieķijas projekti.

Sīkāka informācija par projektiem publicēta tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm ( LIFE-Environment )

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm ( LIFE-Nature )

Zaļajā nedēļā ik vakarus būs organizēta vakara pasākumu programma, tostarp 24. jūnijā tiks demonstrēta jauna jaunā filma par klimata pārmaiņām „Muļķības laikmets” ( The Age of Stupid ).

Preses konferences

Berlaymont ēkas preses telpā 23. jūnijā plkst. 12.30 notiks komisāra Stavrosa Dimas un Ministra Ladislava Miko kopīgā preses konference.

Charlemagne ēkas sarkanajā zālē 26. jūnijā plkst. 9.15 notiks komisāra Stavrosa Dimas un Ministra Andreas Carlgren kopīgā preses konference.

Lai iekļūtu Charlemagne ēkā, drošības apsvērumu dēļ visiem dalībniekiem, tostarp ES institūciju akreditētajiem žurnālistiem, būs vajadzīga Zaļās nedēļas īpašā personas karte. Reģistrēties varēs, ierodoties konferences norises vietā. Ir iespējama (un ieteicama) arī iepriekšēja reģistrēšanās tiešsaistē šajā tīmekļa vietnē:

https://gw09.regware.be/

Plašākai informācijai:

Zaļās nedēļas pilna programma un preses stūrītis http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


Side Bar