Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/969

Bruxelles, den 19. juni 2009

Grøn Uge 2009: Klimaændringer – handling og tilpasning

Der skal udarbejdes en ny international klimaaftale på konferencen i København i december. Derfor er det naturligt, at klimaændringer er emnet for Europa-Kommissionens Grønne Uge 2009, der finder sted i Charlemagne-bygningen i Bruxelles fra den 23. til den 26. juni. Under mottoet "handling og tilpasning" vil Den Grønne Uge, der er den største årlige konference om europæisk miljøpolitik, fokusere på de talrige udfordringer, der er forbundet med at skulle reducere udledningen af drivhusgasser i EU og på verdens­plan. Den vil ligeledes fokusere på tilpasningen til de klima­ændringer, der allerede finder sted. Otte af samlingerne vil også forsøge at give et realistisk bud på, hvordan en CO2-fattig verden i 2050 vil se ud. Det forventes, at der vil komme mere end 4 000 deltagere fra Europa og andre verdensdele til den tre dage lange begivenhed. Kommissionens formand José Manuel Barroso vil ved afslutningsceremonien den 26. juni holde hovedtalen, der vil omhandle udsigterne for en aftale i København.

Mil jøkommissær Stavros Dimas udtaler: "Konferencen i København nærmer sig, og 2009 kan blive et vendepunkt i kampen for at forhindre, at klimaændringerne når et niveau, der vil medføre katastrofale virkninger i stort omfang. Den Grønne Uges program er omfattende, og deltagerne kan udveksle viden om en lang række aspekter af klimaændringerne, som de politiske beslutningstagere, de økonomiske aktører og samfundet som helhed bør tage op nu."

Fire temaer, 36 samlinger

Den Grønne Uge med dens tilhørende udstilling løber af stablen for niende gang, og den har vundet hævd som et vigtigt årligt forum for drøftelse og udveksling af erfaringer, ekspertise og bedste praksis om miljøet.

Her samles deltagere fra forskellige niveauer i regeringer, internationale institutioner, erhvervslivet, ikke-statslige organisationer og den videnskabelige og akademiske verden. Målet er at drøfte de mest effektive måder at beskytte og forbedre Europas miljø på for den nutidige og de fremtidige generationer. Deltagelsen i Grøn Uge er gratis for alle. Foreløbig har mere end 4 000 deltagere meldt sig.

Den Grønne Uge 2009 omhandler klimaændringer under fire hovedtemaer: EU's politik vedrøre nde klimaændringer, den internationale dimension, tilpasning til klimaændringerne og "Vision for 2050: et CO 2 -frit samfund". Programmet omfatter 36 hovedsamlinger, hvoraf nogle er organiseret i fællesskab med den i Bruxelles hjemmehørende tænketank Friends of Europe, og et mindre antal mindre samlinger.

Det er et bredt spektrum af emner, der vil blive taget op, og de vil blandt andet omfatte gennemførelsen af EU's klima- og energipakke, virkningerne af klimaændringerne på beskæftigelsen og den sociale samhørighed, hvordan biodiversiteten kan tilpasse sig klimaændringerne, hvordan økonomien kan gøres grønnere, landbruget, sikkerhed på internationalt plan og de seneste udviklinger inden for CO 2 -opsamling og ‑lagring.

Kommissær Dimas vil på højniveau-åbningsceremonien og på afslutningsceremonien tale om "Vejen til København". Udover Kommissionens formand Barroso vil den svenske miljøminister Andreas Carlgren og professor Wang Yi fra det kinesiske videnskabsakademi tale på afslutningsceremonien.

Andre talere på Den Grønne Uge 2009 omfatter:

  • Ladislav Miko, den tjekkiske miljøminister

  • Roy Mickey Joy, ambassadør for Vanuatu

  • Joy Grant, ambassadør for Belize

  • Festus Mogae, FN's særlige udsending om klimaændringer

  • Professor Jean-Pascal van Ypersele, næstformand i Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (FN)

  • Tony Long, direktør i WWF-kontoret for europapolitik

  • Steve Fludder, næstformand i GE Ecomagination

  • Jeff McNeely, seniorforsker, Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen

  • Ray Hammond, forfatter og fremtidsforsker

Alle samlinger streames live på Grøn Uge-webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

Life-priser og aftenmøder

Den 24. juni fra kl. 14 -16 præsenteres og prisbelønnes de fem "Best of the Best" LIFE-Environment projekter for 2008-2009 og de fem "Best of the Best" LIFE-Nature-projekter for 2007-2008. De vindende LIFE-Environment-projekter er fra Danmark, Luxembourg, Italien (2) og Det Forenede Kongerige og LIFE-Nature-projekterne er fra Spanien, Finland (2), Ungarn og Grækenland.

Yderligere oplysninger om projekterne:

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (LIFE-Environment)

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm ( LIFE-Nature)

På Den Grønne Uge vil der også blive organiseret aktiviteter om aftenen og herunder en forevisning af den nye film om klimaændringerne " The Age of Stupid" den 24. juni .

Pressekonference

Kommissær Dimas og minister Miko vil holde en fælles pressekonference den 23. juni kl. 12.30 i presserummet i Berlaymont.

Kommissær Dimas og minister Carlgren vil holde en fælles pressekonference den 26. juni kl. 9.30 i Salon Rouge i Berlaymont-bygningen.

Af sikkerhedshensyn er det nødvendigt, at alle deltagere , herunder journalister, der er akkrediteret ved EU, bærer en Grøn Uge-badge for at komme ind i Berlaymont-bygningen. Registrering kan ske ved ankomst til konferencen eller på forhånd og online (anbefalet) på:

https://gw09.regware.be/

Yderligere oplysninger:

Det fulde program for Den Grønne Uge og pressehjørnet : http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


Side Bar