Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/969

V Bruselu dne 19. června 2009

Zelený týden 2009: Změna klimatu – čas jednat a přizpůsobit se

V prosinci má být na kodaňské konferenci dokončena nová mezinárodní dohoda o klimatu, a proto je změna klimatu přirozeně v popředí zájmu konference Evropské komise zelený týden 2009, která se uskuteční od 23. do 26. června v budově Charlemagne v Bruselu. Pod heslem „čas jednat a přizpůsobit se“ bude zelený týden jakožto největší každoroční konference se zaměřením na evropskou politiku životního prostředí věnován rozmanitým výzvám, které se týkají snižování emisí skleníkových plynů v EU i v celosvětovém měřítku, jakož i přizpůsobování se probíhající změně klimatu. Osm zasedání se rovněž ponese ve znamení snahy o reálnou vizi nízkouhlíkového světa v roce 2050. Na třídenní akci se očekává více než 4 000 účastníků z Evropy i jiných částí světa. Hlavní projev konference bude věnován vyhlídkám nadcházející kodaňské dohody a přednese jej předseda Komise José Manuel Barroso na závěrečném zasedání dne 26. června.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Vzhledem k nadcházející kodaňské konferenci je rok 2009 příležitostí k tomu, aby se zapsal do dějin jako přelomový v úsilí o to, aby změna klimatu nedosáhla nebezpečné úrovně a neznamenala pro lidstvo dalekosáhlé strádání. Díky komplexnímu programu zeleného týdne budou mít účastníci možnost předávat si poznatky o širokém spektru hledisek, která v souvislosti s klimatem musí řešit tvůrci politik, hospodářské subjekty a společnost obecně.“

Čtyři témata, 36 zasedání

Zelený týden, který se letos pořádá devátým rokem, se stal největším každoročním fórem pro dialog a předávání zkušeností, odborných znalostí a nejlepších postupů pro ochranu životního prostředí.

Sdružuje účastníky z různých úrovní státní správy, mezinárodních institucí, podniků, nevládních organizací a vědecké a akademické obce. Cílem zeleného týdne je nalézt nejefektivnější způsoby ochrany a zlepšování životního prostředí v Evropě pro dnešní i budoucí generaci. Na akci mají všichni účastníci přístup zdarma. Dosud se registrovalo více než 4 000 účastníků.

Zelený týden 2009 nahlíží na změnu klimatu v rámci čtyř témat: politiky EU v oblasti změny klimatu; mezinárodního rozměru; života v době změny klimatu a vize na rok 2050: společnosti bez emisí uhlíku. Na programu konference je 36 zasedání, z nichž jsou některá pořádána s partnery z bruselské skupiny odborníků Friends of Europe; součástí programu je i několik dodatečných zasedání.

Na pořadu jednání bude široká škála témat, do níž spadá provádění souboru opatření EU pro oblasti klimatu a energií, dopad změny klimatu na zaměstnanost a sociální soudržnost, možnosti k přizpůsobení biologické rozmanitosti změně klimatu, větší vliv ekologie v hospodářství, úkoly v oblasti zemědělství, mezinárodní bezpečnostní rozměr a nejnovější vývoj v oblasti zachycování a ukládání uhlíku.

Komisař Dimas bude mít projev na úvodním i závěrečném zasedání na vysoké úrovni a zaměří se v něm na „cestu ke Kodani“. Kromě předsedy Barrosa vystoupí na závěrečném zasedání s projevy i švédský ministr životního prostředí Andreas Carlgren a profesor Wang Yi z Čínské akademie věd.

Dalšími přednášejícími v průběhu zeleného týdne 2009 budou též:

  • Ladislav Miko, ministr životního prostředí České republiky

  • Jeho Excelence Roy Mickey Joy, velvyslanec Vanuatu

  • Její Excelence Joy Grantová, velvyslankyně Belize

  • Festus Mogae, zvláštní vyslanec OSN pro oblast změny klimatu

  • profesor Jean-Pascal van Ypersele, místopředseda Mezivládního panelu OSN o změně klimatu

  • Tony Long, ředitel Úřadu pro evropskou politiku Světového fondu na ochranu přírody (WWF)

  • Steve Fludder, viceprezident GE Ecomagination

  • Jeff McNeely, vedoucí vědecký pracovník Mezinárodní unie pro ochranu přírody (International Union for the Conservation of Nature)

  • Ray Hammond, autor a futurolog

Všechna zasedání bude možno sledovat živě na internetové stránce zeleného týdne:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

Ceny LIFE a večerní akce

Dne 24. června od 14 do 16 hodin bude představeno a oceněno pět „nejlepších z nejlepších“ projektů LIFE-Environment za období 2008–2009 a pět „nejlepších z nejlepších" projektů LIFE-Nature za období 2007–2008. Vítězné projekty LIFE-Environment pocházejí z Dánska, Lucemburska, Itálie (2 projekty) a Spojeného království, zatímco v rámci LIFE-Nature vyhrály projekty ze Španělska, Finska (2 projekty), Maďarska a Řecka.

Další informace o jednotlivých projektech jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (projekty LIFE-Environment)

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm (projekty LIFE-Nature)

Během zeleného týdne budou probíhat akce i ve večerních hodinách, například 24. června se uskuteční promítání nového filmu Čas hlupáků (The Age of Stupid) zabývajícího se problematikou změny klimatu.

Tiskové konference

Společná tisková konference komisaře Dimase a ministra Mika se uskuteční dne 23. června ve 12:30 hodin v tiskovém sále budovy Berlaymont.

Společná konference komisaře Dimase a ministra Carlgena se koná dne 26. června v 9:15 hodin v sále Salon Rouge budovy Charlemagne.

Z bezpečnostních důvodů bude po všech účastnících konference , včetně novinářů s akreditací pro evropské instituce, vyžadováno, aby se při vstupu do budovy Charlemagne prokazovali visačkou zeleného týdne. Registraci je možné provést po příjezdu na konferenci nebo předem (doporučované řešení) na níže uvedené adrese:

https://gw09.regware.be/

Další informace:

Úplný program a tiskové středisko:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


Side Bar