Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 969

Брюксел, 19 юни 2009 г.

„Зелена седмица“ 2009 г.: изменението на климата — действия и приспособяване

С оглед финализирането на ново международно споразумение по изменението на климата, което се очаква да стане факт на конференцията през декември в Копенхаген, е естествено климатичните промени да бъдат акцентът на конференцията на „Зелената седмица“ 2009 г., организирана от Европейската комисия от 23 до 26 юни в сградата „Charlemagne“ в Брюксел. Под мотото „Действия и приспособяване“, в рамките на „Зелената седмица“ — най-голямата годишна конференция, посветена на европейската политика в областта на околната среда, ще бъдат разгледани многоаспектните предизвикателства пред съкращаването на емисиите на парникови газове както на равнището на ЕС, така и в световен мащаб и приспособяването към вече наблюдаваното изменение на климата. Осем от сесиите са предвидени за изграждането на реалистична визия за начина, по който би изглеждала през 2050 г. нашата планета при ниски емисии на парникови газове. На тридневното събитие се очаква да присъстват повече от 4 000 участници както от Европа, така и извън нея. Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу ще произнесе основната реч на заключителната сесия на 26 юни, на която ще бъдат разгледани перспективите за споразумението от Копенхаген.

Комисарят по околната среда Ставрос Димас заяви: „Предвид конференцията в Копенхаген е напълно вероятно 2009 г. да остане в историята като повратна точка в борбата, която водим, за да предотвратим достигането на изменението на климата до застрашителни размери и произтичащите от него неблагоприятни последствия за хората в широк мащаб. Всеобхватната програма на „Зелената седмица“ ще даде възможност на участниците да споделят знания по широк кръг от въпроси за начина, по който на настоящия етап е необходимо отговорните политически фактори, стопанските субекти и обществото като цяло да разглеждат изменението на климата.“

Четири теми и 36 сесии

В деветата година от своето съществуване конференцията „Зелената седмица“ и свързаната изложба се утвърдиха като основен годишен форум за диалог и обмен на опит, познания и най-добри практики по отношение на опазването на околната среда.

„Зелената седмица“ събира заедно участници от различни управленски нива, международни институции, бизнеса, неправителствени организации и научната и академичната общност. Целта е да бъдат обсъдени най-ефективните начини за опазване и подобряване състоянието на околната среда в Европа за сегашното и бъдещите поколения. Събитието е безплатно за всички участници. Повече от 4 000 участници са се регистрирали до настоящия момент.

На „Зелената седмица“ през 2009 г. ще бъде разгледан въпросът за изменението на климата в четири аспекта: политиките на ЕС срещу изменението на климата; международните измерения; живота в условията на изменен климат и „визия за 2050 г.: общество без емисии на парникови газове“. Програмата включва 36 конферентни сесии, някои от които са организирани в партньорство с клуба „Приятели на Европа“ в Брюксел, както и малък брой допълнителни сесии.

Широкият кръг от обхванати въпроси включва изпълнението на пакета мерки на ЕС в областта на енергетиката и срещу изменението на климата, въздействието на изменението на климата върху заетостта и социалното сближаване, начините, по които природата може да се приспособи към климатичните промени, решенията за по-екологосъобразна икономика, предизвикателствата пред земеделието, аспектите във връзка с международната сигурност и последните тенденции в улавянето и съхранението на въглерод.

Комисар Димас ще произнесе реч на сесията на откриването на високо равнище и на заключителната сесия, като ще постави ударението върху напредъка по пътя към споразумението от Копенхаген. Освен председателят Барозу, останалите лица, които ще се изкажат на заключителната сесия, ще бъдат шведският министър на околната среда Андреас Карлгрен и професор Уанг И от Китайската академия на науките.

Други лица, които ще произнесат реч на „Зелената седмица“ през 2009 г.:

  • Ладислав Мико, чешки министър на околната среда;

  • Негово Превъзходителство Рой Мики Джой, посланик на Вануату;

  • Негово Превъзходителство Джой Грант, посланик на Белиз;

  • Фестус Могае, специален пратеник на ООН за изменението на климата;

  • Проф. Жан-Паскал ван Иперселе, заместник-председател на Междуправителствения комитет по изменение на климата на ООН;

  • Тони Лонг, директор на европейския офис на Световния фонд за дивата природа;

  • Стийв Фладър, заместник-председател за инициативата „Ecomagination“ на GE;

  • Джеф МакНийли, главен научен съветник на Международния съюз за опазване на природата;

  • Рей Хамънд, писател и футуролог.

Всички сесии ще бъдат предавани пряко на уебсайта на „Зелената седмица“:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html .

Награди по финансовия инструмент LIFE и вечерни събития

На 24 юни от 14.00 до 16.00 ч. ще бъдат представени и отличени петте „най-добри сред най-добрите“ проекта по финансовия инструмент LIFE в областта на околната среда за 2008—2009 г. и петте „най-добри сред най-добрите“ проекта по финансовия инструмент LIFE в областта на природата за 2007—2008 г. като съответно в първата група проектите са от Дания, Люксембург, Италия (2) и Обединеното кралство, а във втората — от Испания, Финландия (2), Унгария и Гърция.

Допълнителна информация за проектите може да бъде намерена на:

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/best2008-2009/index.htm (LIFE в областта на околната среда)

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2007-2008/index.htm (LIFE в областта на природата )

Всяка вечер през „Зелената седмица“ ще бъдат организирани събития, включително и прожектиране на 24 юни на новия филм за изменението на климата Епохата на глупостта.

Пресконференции

Комисар Димас и министър Мико ще дадат съвместна пресконференция на 23 юни в 12.30 ч. в залата за пресконференции на сградата „Berlaymont“.

Комисар Димас и министър Карлгрен ще дадат съвместна пресконференция на 26 юни в 9.15 ч. в залата „Salon Rouge“, сграда „Charlemagne“.

Поради съображения за сигурност всички участници, включително журналистите, акредитирани към институции на ЕС, трябва да имат бадж за „Зелената седмица“, за да влязат в сградата „Charlemagne“. Възможно е да се регистрират при пристигането си на конференцията или предварително онлайн (за препоръчване) на:

https://gw09.regware.be/

За допълнителна информация:

Пълната програма на „Зелената седмица“ и рубриката „Медии“ се намират на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html


Side Bar