Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/954

V Bruseli 18. júna 2009

Lehota na odovzdanie príspevkov do súťaže o ekologické logo v rámci EÚ sa posunula na 6. júla 2009

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka posledný raz vyzýva na podanie návrhov do súťaže o ekologické logo EÚ, ktorej uzávierka bude o pár dní. Je to príležitosť pre študentov dizajnu z 27 členských štátov EÚ, aby podali návrhy do súťaže, v ktorej môžu vyhrať zaujímavé peňažné ceny a získať uznanie ako tvorcovia nového oficiálneho loga EÚ pre ekologické výrobky. Uzávierka prihlášok do súťaže sa teraz určila na 6. júla 2009.

Súťaže o ekologické logo EÚ sa môžu zúčastniť občania EÚ bez ohľadu na vek, ktorí v súčasnosti študujú na niektorej inštitúcii poskytujúcej vysokoškolské vzdelanie v odbore umenie alebo dizajn so sídlom v EÚ alebo ktorí príslušné štúdium nedávno úspešne ukončili. Zo všetkých 27 členských štátov prichádza množstvo príspevkov a tak je táto súťaž už teraz úspešná. Doteraz prijalo výzvu viac ako 500 študentov, ktorí predložili svoje tvorivé a jedinečné návrhy symbolizujúce európske ekologické potraviny a ekologické poľnohospodárstvo. Tým, že sa lehota posunula o ďalších päť dní, ešte viac študentov získa príležitosť zúčastniť sa a predložiť svoje návrhy. Príspevky je možné zadávať na webovej stránke súťaže www.ec.europa.eu/organic-logo .

Na vyhodnotenie všetkých príspevkov, ktoré spĺňajú súťažné podmienky, bola zostavená medzinárodná porota, ktorej členmi sú odborníci v oblasti ekologického poľnohospodárstva a ekologickej výroby a špičkoví profesionáli v oblasti dizajnu. Medzi známych členov poroty patrí Riitta Brusila-Räsänenová, profesorka grafického dizajnu na Laponskej univerzite vo Fínsku; profesor Erik Spiekermann z Nemecka, držiteľ čestného doktorátu a kreatívny riaditeľ; Elisabeth Mercierová , riaditeľka Agence BIO z Francúzska; Urs Niggli , riaditeľ Výskumného ústavu ekologického poľnohospodárstva (FiBL) zo Švajčiarska; mladý dizajnér z Poľska Szymon Skrzypczak , držiteľ rôznych ocenení; Tom Václavík z Českej republiky, odborník na marketing ekologických výrobkov a predseda International Organic Retailers Association (Medzinárodné združenie predajcov ekologických výrobkov), a Craig Sams , predseda združenia Soil Association z Veľkej Británie. Porote bude predsedať Rob Vermeulen , ktorý je bývalým predsedom Pan-European Brand Design Association (Celoeurópske združenia pre značkový dizajn).

Príspevky sa budú posudzovať so zreteľom na ich univerzálnosť, zrozumiteľnosť bez slovného vyjadrenia, jasnosť prezentácie a nadčasovosť. Najpríťažlivejšie a najoriginálnejšie logá sa vyberú na oficiálnom zasadaní poroty, ktoré sa uskutoční 20. júla 2009, a príspevky zaradené do užšieho výberu sa následne uverejnia na webovej stránke súťaže www.ec.europa.eu/organic-logo . Táto súťaž je výnimočne napínavá, keďže šancu rozhodnúť o víťazovi dostanú v otvorenom internetovom hlasovaní koncom roka všetci európski občania.

Vyberú sa traja výhercovia cien. Výherca prvej ceny získa okrem toho, že sa jeho návrh loga vyberie ako celkový dizajn pre ekologické výrobky EÚ, aj peňažnú odmenu 6 000 EUR. Výherca druhej ceny získa 3 500 EUR a tretia cena je 2 500 EUR. Víťazov vyhlásia v júli 2010. Budú pozvaní do Bruselu na slávnostné odovzdávanie cien z rúk komisára EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Dodatočné informácie o novom logu EÚ pre ekologické výrobky

Európska komisia hľadá nové logo pre balené ekologické výrobky pochádzajúce z 27 členských štátov EÚ, ktoré splnili stanovené výrobné normy EÚ. Toto nové logo sa začne všeobecne používať v júli 2010. Nové logo EÚ pre ekologické výrobky bude povinné pre všetky balené ekologické výrobky s pôvodom v 27 členských štátoch, ktoré spĺňajú normy pre označovanie. Logo EÚ sa takisto môže dobrovoľne používať na všetky nebalené ekologické výrobky pochádzajúce z EÚ alebo dovezené z tretích krajín.


Side Bar