Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

Bryssel den 18 juni 2009

En yoghurtbägare som pratar med dig: Europa gör sig redo för Internetrevolutionen

Internet utvecklas i snabb takt. Idag kopplar Internet samman över 1,5 miljarder människor världen över medan det för 25 år sedan bara fanns cirka tusen användare. Genomsnittsmedborgaren i Europa har idag minst ett föremål – antingen en dator eller en mobiltelefon – som är uppkopplat till Internet. Under de kommande 5–15 åren kommer antalet anslutna föremål omkring oss, som är knappt synliga, mer komplexa och rörligare att öka hundra- eller till och med tusenfalt. Europeiska kommissionen tillkännagav idag åtgärder för att se till att Europa kommer att inta en ledande ställning när det gäller att utforma de här nya näten för sammankopplade föremål, vare sig det rör sig om böcker, bilar, elektrisk utrustning eller mat – med andra ord ”sakernas Internet”. Den handlingsplan som EU lägger fram idag kommer att bidra till att EU-medborgarna kan dra nytta av denna utveckling, samtidigt som man tar itu med de problem som detta skapar när det gäller skydd av privatlivet, säkerhet och skydd av personuppgifter.

”Varje dag stöter vi på nya tillämpningar som kopplar föremål till Internet och till varandra. Detta gäller bland annat bilar som är kopplade till trafikljus för att förebygga trafikproblem, hushållsapparater som är kopplade till smarta kraftnät och energimätare som gör folk medvetna om sin elkonsumtion eller gångvägar som leder synskadade” säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”De möjligheter som den nya Internet-utvecklingen erbjuder är lika oändliga som det antal föremål som omger oss i vår vardag. Men det är viktigt att se till att vi, i egenskap av EU-medborgare, företagare och konsumenter leder tekniken och inte att det är tekniken som leder oss”.

Idag kopplar Internet samman cirka 1,5 miljarder användare i hela världen via datorer eller mobil utrustning (varav 300 miljoner i EU). Den viktigaste utvecklingen under kommande år kommer att vara den successiva sammankopplingen inte bara av datorer utan även av maskiner och ett stort antal fysiska föremål. Därmed kommer ”sakernas Internet” att skapas. Dessa kan utgöras av vanliga bruksföremål som en yoghurtbägare som registrerar temperaturen längs produktionskedjan eller två receptbelagda läkemedel som varnar patienten för att de inte bör tas samtidigt. De kan även vara mer sofistikerade system för hälsokontroll eller återvinning, som bidrar till att lösa de problem som samhället ställs inför, som till exempel den åldrande befolkningen och klimatförändringarna. Alla är idag omgivna av flera tusen föremål. Sammankopplingen av fysiska föremål kommer att förstärka de effekter som moderna kommunikationer har på oss.

Bland de 14 åtgärder som kommissionen redogör för idag för att främja utvecklingen av ”sakernas Internet” inom EU (se bilagan) finns standardisering av relevant teknik inom EU och bättre finansiering av forskning, men även åtgärder som avser skyddet av privatlivet, uppgiftsskyddet och säkerheten i takt med att ny teknik växer fram. Kommissionen underströk redan förra månaden vikten av att slå vakt om skyddet av personuppgifter i samband med att ny teknik som RFID-etiketter (trådlös identifikation) dyker upp och lade fram rekommendationer om hur detta bäst kan uppnås ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Kommissionen arbetar även på att se till att det finns tillräckligt många Internetadresser (som behövs för att koppla varje föremål till Internet på samma sätt som för webbplatser) inför denna nya våg av föremål som ska anslutas. Detta kräver att den senaste källan för Internetadresser (IPv6) läggs ut och att villkoren för en bred tillämpning fastställs. På så sätt kan föremål som hushållsartiklar få sin egen Internetprotokolladress och kopplas till andra föremål, ( IP/08/803 ) .

Bakgrund

EU-kommissionen inledde under 2006 ett samråd med allmänheten (IP/06/289) om utveckling och användning av smarta chips (eller tekniker för radiofrekvensidentifiering, RFID). På grundval av detta samråd antog kommissionen ett meddelande i mars 2007 ( IP/07/332 ) i vilket det understryks att RFID enbart utgör toppen av ett isberg på en mycket bredare utveckling som kallas ”sakernas Internet”.

Dagens handlingsplan bygger vidare på detta uttalande och det föreslås att den fulla potentialen av denna nya utveckling utreds i fjorton steg. Kommissionen kommer att genomföra denna plan i samarbete med berörda parter och rapportera om relevanta aktiviteter i ett nytt meddelande om tre år.

Europeiska kommissionen antog idag även ett strategiskt meddelande om framtida förvaltning av Internet. Se IP/09/951

Handlingsplanen om ”sakernas Internet” nås via

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar