Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

V Bruseli 18. júna 2009

Keď sa vaše jogurtové tégliky začnú s vami rozprávať: Európa sa pripravuje na internetovú revolúciu

Internet sa vyvíja rýchlo: zatiaľ čo pred 25 rokmi spájal len asi tisícku používateľov, v súčasnosti predstavuje spojenie medzi približne 1,5 miliardou ľudí na celom svete. Priemerný Európan v súčasnosti vlastní aspoň jedno zariadenie, ktoré je pripojené k internetu, nech už to je počítač alebo mobilný telefón. Počas nasledujúcich 5 až 15 rokov sa však počet pripojených zariadení, ktoré sú sotva viditeľné, zložitejšie a mobilnejšie zväčší sto alebo dokonca tisíckrát. Európska komisia dnes predstavila činnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby Európa mohla dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti formovania týchto nových sietí vzájomne prepojených predmetov od knižiek až po autá, od elektrických zariadení až po potraviny, skrátka vznikajúceho „internetu vecí“. Prostredníctvom dnes predstaveného akčného plánu EÚ budú môcť Európania využiť tento vývoj vo svoj prospech a súčasne riešiť problémy, ktoré s ním súvisia, ako napr. ochrana súkromia, bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

„Každodenne sa stretávame s novými aplikáciami, prostredníctvom ktorých sa predmety pripájajú k internetu, ako aj sami k sebe: od automobilov prepojených s dopravnými signalizačnými svetlami, ktorými sa tak bojuje proti dopravnému preťaženiu, po domáce spotrebiče pripojené k inteligentným elektrickým sieťam a meračom spotreby energie, ktoré umožňujú ľuďom sledovať svoju spotrebu elektrickej energie, alebo pripojené chodníky pre chodcov, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým osobám pri orientácií,“ uviedla komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Prísľub tohto nového vývoja internetu je rovnako neobmedzený, ako je počet predmetov v našom každodennom živote. Musíme však zabezpečiť, aby Európania, ako občania, ako podnikatelia a ako spotrebitelia ovládli technológie, a nie aby technológie ovládli nás.“

V súčasnosti internet spája približne 1,5 miliardy používateľov na celom svete prostredníctvom počítačov a mobilných zariadení (približne 300 miliónov v EÚ).

Jedným z hlavných vývojových trendov v nadchádzajúcich rokoch bude postupné prepojenie nie len počítačov ale aj strojov a celého radu fyzických predmetov, čím sa vytvorí „internet vecí“.

Týmito vecami môžu byť jednoduché predmety každodennej potreby, ako napríklad jogurtové tégliky, ktoré zaznamenávajú teplotu v rámci celého svojho dodávateľského reťazca, alebo dva lieky vydané na lekársky predpis, ktoré varujú pacientov pred svojou možnou nezlučiteľnosťou. Prípadne môže ísť o zložitejšie predmety, ako napríklad systémy monitorovania zdravia alebo recyklácie, ktoré môžu pomôcť pri riešení súčasných spoločenských problémov, ako je starnutie obyvateľstva a zmena klímy. Keďže všetci sme každodenne obklopení niekoľkými tisíckami predmetov, týmto prepojením fyzických predmetov sa znásobí významný vplyv moderných komunikácií na našu spoločnosť.

Medzi 14 činností, na ktoré dnes poukázala Komisia a ktorých cieľom je podpora rozvoja tohto „internetu vecí“ v EÚ (pozri prílohu), nepatrí len štandardizácia technológií používaných v celej Európe a lepšie financovanie výskumu, ale aj opatrenia na ochranu súkromia, údajov a bezpečnosti ľudí vzhľadom na nové technológie, ktoré okolo nich vznikajú. Komisia už minulý mesiac načrtla význam, aký má uprednostňovanie ochrany osobných údajov, keďže sa objavujú nové technológie, ako napr. inteligentné značky (zariadenia rádiofrekvenčnej identifikácie – RFID), a predložila odporúčania týkajúce sa spôsobu, ako dosiahnuť v tejto súvislosti čo najlepšie výsledky ( IP/09/740 , IP/09/571 ).

Komisia takisto pracuje na zabezpečení toho, aby bol k dispozícii dostatočný počet internetových adries (ktoré sú nevyhnutné na pripojenie každého predmetu k internetu, ako je tomu v prípade webových stránok) pre túto novú vlnu pripojených predmetov, ktorá sa má objaviť. To si vyžaduje, aby sa začal zavádzať najnovší zdroj internetových adries (IPv6), pričom sa stanovia podmienky jeho rozšírenia, čím sa umožní predmetom, ako sú predmety v domácnosti, mať vlastné IP adresy na pripojenie k ďalším zariadeniam ( IP/08/803 ).

Kontext:

Európska komisia v roku 2006 otvorila verejnú konzultáciu ( IP/06/289 ) o vývoji a používaní inteligentných čipov (alebo technológií RFID). Na základe toho prijala Komisia v marci 2007 oznámenie ( IP/07/332 ), ktorým zdôraznila, že RFID je len špičkou ľadovca rozsiahlejšieho pokračujúceho vývoja spájaného s pojmom „internet vecí“.

V súčasnom akčnom pláne sa táto problematika podrobnejšie rozoberá a zároveň sa navrhuje štrnásť opatrení na využitie plného potenciálu tohto nového vývoja. Komisia spoločne so všetkými zúčastnenými stranami bude v súčasnosti tento plán realizovať a v ďalšom oznámení, ktoré vypracuje o tri roky, bude informovať o príslušných činnostiach.

Európska komisia dnes takisto prijala strategické oznámenie o budúcnosti riadenia internetu: pozri IP/09/951

Akčný plán týkajúci sa „internetu vecí“ sa nachádza na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar