Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

Bruksela, 18 czerwca 2009 r.

Gdy kubek jogurtu zacznie do ciebie mówić: Europa przygotowuje się na rewolucję w Internecie

Internet ulega szybkim przemianom: o ile dwadzieścia pięć lat temu korzystało z niego zaledwie tysiąc użytkowników, to dziś rozrósł się do sieci łączącej 1,5 mld osób na całym świecie. Przeciętny Europejczyk posiada co najmniej jedno urządzenie – może to być komputer, ale także np. telefon komórkowy – które jest połączone z Internetem. Stokrotnie, a nawet tysiąckrotnie zwiększy się jednak w ciągu najbliższych 5-15 lat liczba otaczających nas, połączonych z siecią urządzeń, które będą ledwie zauważalne, ale coraz bardziej skomplikowane i mobilne. Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj zbiór działań, które mają zapewnić Europie wiodącą rolę w kształtowaniu tych nowych sieci połączonych wzajemnie obiektów – książek, samochodów, urządzeń elektrycznych, a nawet produktów spożywczych – określanych mianem „Internetu przedmiotów”. Przedstawiony dziś unijny plan działań ułatwi Europejczykom czerpanie korzyści z dokonujących się zmian, a jednocześnie uwzględni wiążące się z nimi wyzwania, takie jak kwestie prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

„Każdego dnia pojawiają się przykłady nowych zastosowań łączących różne przedmioty z Internetem i między sobą: od samochodów połączonych z sygnalizacją świetlną celem zapobiegania korkom ulicznym, poprzez artykuły gospodarstwa domowego podłączone do inteligentnych sieci zasilania i systemów pomiarowych informujących użytkowników o zużyciu energii, aż po chodniki pełniące jednocześnie funkcję przewodnika dla niedowidzących” , stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów . „Szanse związane z ewolucją Internetu w tym kierunku są równie nieograniczone, jak liczba otaczających nas na co dzień przedmiotów, które mogą zostać połączone z siecią. Musimy jednak zadbać o to, byśmy to my – jako obywatele, przedsiębiorcy i konsumenci – nadawali kierunek rozwojowi tej technologii, nie zaś byli przez nią kształtowani.”

Za pośrednictwem komputerów i urządzeń przenośnych Internet łączy dziś około 1,5 mld użytkowników na całym świecie (z czego 300 mln w UE). W nadchodzących latach jedną z najważniejszych zmian będzie stopniowe połączenie nie tylko komputerów, ale także maszyn i najróżniejszych rzeczy materialnych i stworzenie tym samym Internetu przedmiotów. Mogą go tworzyć zwykłe artykuły w życiu codziennym, jak np. kubki jogurtu rejestrujące temperaturę na poszczególnych etapach łańcucha dostaw, bądź też dwa przepisane leki ostrzegające pacjenta przed ewentualnymi skutkami ich jednoczesnego zastosowania. Mogą to być jednak również bardziej wyrafinowane systemy monitorowania zdrowia lub systemy recyklingu, dzięki którym łatwiej będzie nam sprostać aktualnym wyzwaniom społecznym, takim jak starzenie się społeczeństwa i zmiana klimatu. W związku z tym, że każdego z nas na co dzień otaczają tysiące przedmiotów, ich wzajemne połączenie doprowadzi do dalszego pogłębienia wpływu, jaki współczesne środki łączności wywierają na nasze społeczeństwo.

Wśród 14 obszarów działań przedstawionych dziś przez Komisję celem wspierania rozwoju Internetu przedmiotów w UE (zob. załącznik) znalazły się nie tylko normalizacja technologii stosowanych w całej Europie i poprawa finansowania badań, ale również środki na rzecz ochrony prywatności i danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miarę wyłaniania się nowych technologii. Już w ubiegłym miesiącu Komisja podkreśliła wagę ochrony danych osobowych w związku z pojawianiem się rozwiązań takich jak inteligentne identyfikatory RFID (identyfikacja radiowa) i przedstawiła w tym zakresie odpowiednie zalecenia ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Komisja pracuje również nad zapewnieniem dostępności wystarczającej liczby adresów internetowych dla wszystkich tych niezliczonych elementów, które mają zostać połączone z siecią i którym są one w tym celu niezbędne tak jak każdej stronie internetowej. Wymaga to wdrożenia nowoczesnego źródła adresów internetowych (protokołu internetowego IPv6), stwarzając warunki dla jego szerokiego rozpowszechnienia, umożliwiającego nadanie adresów internetowych np. przedmiotom w gospodarstwach domowych, dzięki czemu będą mogły się one łączyć z innymi urządzeniami ( IP/08/803 ) .

Kontekst:

W 2006 roku Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne ( IP/06/289 ) na temat rozwoju i wykorzystania inteligentnych mikroprocesorów (technologii identyfikacji radiowej, RFID). Na podstawie ich wyników, w marcu 2007 r. Komisja przyjęła komunikat ( IP/07/332 ), w którym podkreśliła, że technologia RFID stanowi jedynie wierzchołek góry lodowej obejmującej zachodzące na szeroką skalę zmiany określane jako Internet przedmiotów.

Przedstawiony dziś plan stanowi rozwinięcie idei zawartych w tym komunikacie i obejmuje czternaście obszarów działań, które mają przyczynić się do wykorzystania pełnego potencjału związanego z ewolucją Internetu. Komisja, przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, zajmie się realizacją planu i za trzy lata, w kolejnym komunikacie, złoży sprawozdanie na temat przeprowadzonych działań.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła również strategiczny komunikat poświęcony przyszłości zarządzania Internetem, zob.: IP/09/951 .

Plan działań w zakresie Internetu przedmiotów jest dostępny pod adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar