Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

Briselē, 2009. gada 18. jūnijā

Vārds jogurtam jeb Eiropa gatavojas interneta revolūcijai

Internets attīstās strauji. Pirms 25 gadiem šis tīkls savienoja tikai aptuveni tūkstoš lietotājus, bet patlaban — jau aptuveni 1,5 miljardus cilvēku visā pasaulē. Šobrīd katram Eiropas iedzīvotājam vidēji ir vismaz viena internetam pieslēgta ierīce, piemēram, dators vai mobilais tālrunis. Tomēr turpmāko 5 līdz 15 gadu laikā simts vai pat tūkstoš reižu pieaugs sarežģītāku, mobilāku, tīklā saslēgtu un tik tikko samanāmu ierīču skaits ap mums. Eiropas Komisija šodien paziņoja par darbībām, lai nodrošinātu Eiropas vadošo lomu šādu jaunu savstarpēji savienotu objektu, piemēram, grāmatu, automobiļu, elektroierīču, pārtikas u.c. tīklu veidošanā. Šodien paziņotais rīcības plāns palīdzēs Eiropas iedzīvotājiem gūt labumu no šādas attīstības, vienlaicīgi risinot ar to saistītās problēmas, piemēram, attiecībā uz privātumu, drošību un personas datu aizsardzību.

„Ik dienu mēs redzam jaunus tādu lietojumu piemērus, kas saistīti ar objektu pieslēgšanu internetam un to savstarpēju savienošanu, piemēram, automobiļu–luksoforu tīkls, lai mazinātu sastrēgumus, viediem elektrotīkliem un energopatēriņa mērierīcēm pieslēgtas mājsaimniecības ierīces, kas ļauj cilvēkiem sekot enerģijas patēriņam, un tīklam pieslēgti kājāmgājēju celiņi, kuri palīdz orientēties cilvēkiem ar redzes traucējumiem,, stāsta ES Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga. „Šī interneta attīstības jaunā virziena iespējas ir tikpat neierobežotas kā to objektu skaits, ar kuriem sastopamies ikdienā. Tomēr mums jānodrošina, ka Eiropas iedzīvotāji, uzņēmēji un patērētāji paši attīsta šo tehnoloģiju, nevis tikai seko tās attīstībai.”

Šodien internets savieno aptuveni 1,5 miljardus datoru un mobilo ierīču lietotāju visā pasaulē (aptuveni 300 miljoni Eiropas Savienībā). Viens no turpmāko gadu svarīgākajiem pavērsieniem būs tas, ka globālajam tīmeklim aizvien plašāk pieslēgs ne tikai datorus, bet dažādas citas iekārtas un fiziskus objektus, tādējādi izveidojot „lietisko internetu”. Pieslēgt iespējams vienkāršas un ikdienišķas lietas, piemēram, jogurta trauciņus, kas visā piegādes cikla laikā reģistrē temperatūru, vai recepšu zāles, kas brīdina pacientu par iespējamu savstarpēju nesaderību. Tie var būt arī sarežģītāki objekti, piemēram, veselības uzraudzības sistēmas vai pārstrādes sistēmas, kas var palīdzēt risināt sabiedrībā pašlaik pastāvošās problēmas, piemēram, saistībā ar sabiedrības novecošanu vai klimata pārmaiņām. Tā kā ikdienā mēs katrs saskaramies ar vairākiem tūkstošiem objektu, šāda fizisku objektu savstarpēja savienošana pastiprinās milzīgo ietekmi, ko modernā saziņa atstāj uz sabiedrību.

Starp tām 14 darbībām „lietiskā interneta” attīstībai ES (sk. pielikumu), ko Komisija izklāstījusi šodien publicētajā rīcības plānā, ir saistīto tehnoloģiju standartizācija Eiropā un uzlabots finansējums pētniecībai, kā arī pasākumi cilvēku privātuma, datu un drošības aizsardzībai, jaunajai tehnoloģijai pilnveidojoties. Jau iepriekšējā mēnesī Komisija norādīja, cik svarīgi ir pirmkārt rūpēties par personas datu aizsardzību, ieviešot jaunās tehnoloģijas, piemēram, viedmarķējumu (radiofrekvenciālās identificēšanas ierīces — RFID), un sniedza ieteikumus par to, kā to labāk nodrošināt ( IP/09/740 , IP/09/571 ).

Komisija strādā arī pie tā, lai nodrošinātu, ka ir pieejams pietiekami liels interneta adrešu skaits (tās nepieciešamas ne tikai tīmekļa vietnēm, bet arī, lai jebkuru objektu pieslēgtu internetam), kad internetam masveidā sāks pieslēgt dažādas lietas. Tas nozīmē, ka jāizmanto jaunākais interneta protokols (IPv6) un jānodrošina apstākļi tā plašai ieviešanai, lai objektiem, piemēram, mājsaimniecības ierīcēm varētu piešķirt pašām savas IP adreses savienojuma veidošanai ar citām ierīcēm ( IP/08/803 ) .

Priekšvēsture

Eiropas Komisija 2006. gadā aizsāka sabiedrisko apspriešanu ( IP/06/289 ) par viedo mikroshēmu (t.i., RFID tehnoloģiju) izstrādi un izmantošanu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija 2007. gada martā pieņēma paziņojumu ( IP/07/332 ), kurā uzsvēra, ka RFID ir tikai aisberga redzamā daļa plašākas attīstības kontekstā, ko apzīmē ar nosaukumu “lietiskais internets”.

Šodien izklāstītais rīcības plāns pamatojas uz minēto paziņojumu, un tajā ir ieteiktas četrpadsmit darbības, lai pilnībā izmantotu jaunā attīstības virziena potenciālu. Komisija kopā ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām īstenos šo plānu un par paveikto informēs nākamajā paziņojumā pēc trim gadiem.

Šodien Eiropas Komisija pieņēma arī stratēģisko paziņojumu par interneta pārvaldības nākotni, sk. IP/09/951 .

„Lietiskā interneta” rīcības plāns pieejams

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm .

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar