Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

Briuselis, 2009 m. birželio 18 d.

Jogurto indeliai netrukus prabils. Europa rengiasi interneto revoliucijai

Internetas sparčiai plečiasi: prieš 25 metus jungęs vos tūkstantį vartotojų, dabar jis sieja maždaug 1,5 mlrd. žmonių visame pasaulyje. Vidutinis europietis šiuo metu turi bent vieną prie interneto jungiamą įrenginį – kompiuterį arba mobilųjį telefoną. Tačiau po 5–15 metų į tinklą bus sujungta šimtą ar net tūkstantį kartų daugiau beveik nematomų, dar sudėtingesnių ir mobilesnių prietaisų. Šiandien Europos Komisija paskelbė, kokiomis priemonėmis bus siekiama užtikrinti, kad Europos vaidmuo kuriant šiuos naujus tarpusavyje susietų objektų (knygų, automobilių, elektros prietaisų, maisto produktų ir kt.) tinklus – vadinamąjį daiktų internetą, būtų pagrindinis. Šiandien paskelbtu ES veiksmų planu bus padedama europiečiams pasinaudoti interneto raida ir kartu spręsti dėl šios raidos kylančius uždavinius – pavyzdžiui, privatumo, saugumo ir asmens duomenų apsaugos.

„Kasdien atsiranda vis naujų prietaikų, kuriomis daiktai prijungiami prie interneto ir sujungiami tarpusavyje: pavyzdžiui, kovojant su eismo spūstimis, automobiliai jungiami su šviesoforais; buitiniai prietaisai prijungiami prie pažangiųjų elektros tinklų ir energijos skaitiklių, todėl žmonės gali sužinoti, kiek suvartoja elektros energijos; siekiant padėti akliesiems orientuotis, pėsčiųjų takuose įrengiami davikliai, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Šios interneto naujovės galimybės neribotos – kaip neribotas ir kasdien naudojamų daiktų, kuriuos galima prijungti prie tinklo, skaičius. Tačiau privalome užtikrinti, kad ne Europos piliečiams, verslininkams ir vartotojams tektų taikytis prie technologijų, o technologijos būtų kuriamos pagal jų poreikius.“

Šiandien kompiuteriais ir judriojo ryšio prietaisais internetu naudojasi maždaug 1,5 mlrd. viso pasaulio (maždaug 300 mln. ES) gyventojų. Artimiausiais metais į tinklą bus jungiami ne tik kompiuteriai, bet ir vis daugiau kitų įrenginių ir įvairiausių fizinių objektų – taip bus kuriamas daiktų internetas. Tai galėtų būti tokie įprasti kasdieniai daiktai, kaip jogurto indeliai, fiksuojantys temperatūrą visais tiekimo grandinės etapais, arba kelių rūšių receptiniai vaistai, kurie perspėtų ligonius apie galimą nesuderinamumą. Tai galėtų būti ir sudėtingesni objektai, pavyzdžiui, sveikatos stebėsenos arba atliekų perdirbimo sistemos, kurios galėtų padėti spręsti tokias šiuolaikinės visuomenės problemas, kaip visuomenės senėjimas ir klimato kaita. Kiekvieną iš mūsų kasdien supa keli tūkstančiai daiktų, todėl šiuos fizinius objektus sujungus tarpusavyje didžiulis šiuolaikinių ryšių poveikis mūsų visuomenei dar labiau sustiprėtų.

Tarp šiandien Komisijos nurodytų 14 daiktų interneto plėtros skatinimo ES veiksmų (žr. priedą) yra Europoje taikomų technologijų standartizavimas ir dosnesnis mokslinių tyrimų finansavimas, taip pat asmens privatumo bei duomenų apsaugos ir saugumo priemonės, būtinos diegiant naująją technologiją. Dar praėjusį mėnesį Komisija pabrėžė, kad randantis tokioms naujoms technologijoms, kaip pažangiosios žymos (radijo dažninio atpažinimo prietaisai), pirmiausia būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, ir pateikė rekomendacijų, kaip tai geriausiai pasiekti ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Komisija taip pat stengiasi užtikrinti, kad būsimai sujungtų objektų gausybei pakaktų interneto adresų (jų reikia tam, kad kiekvienas objektas būtų prijungtas prie interneto taip, kaip dabar jungiamos svetainės). Tam turi įsigalėti naujausias interneto adresų šaltinis (IPv6) ir būti sudarytos sąlygos plačiai jį diegti, kad įvairiems objektams, pavyzdžiui, buitiniams prietaisams, būtų suteikti atskiri interneto protokolo adresai, pagal kuriuos jie būtų jungiami prie kitų įrenginių ( IP/08/803 ) .

Pagrindiniai faktai

2006 m. Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas ( IP/06/289 ) dėl pažangiųjų lustų (radijo dažninio atpažinimo technologijų) kūrimo ir naudojimo. Remdamasi konsultacijų rezultatais, 2007 m. kovo mėn. ji priėmė komunikatą ( IP/07/332 ), kuriame pabrėžė, kad RDA – tai tik platesnės raidos, kuri įvardijama kaip daiktų internetas, ledkalnio viršūnė.

Šiandien paskelbtame veiksmų plane ši idėja plėtojama ir siūloma keturiolika priemonių visoms minėtosios naujovės galimybėms išnaudoti. Kartu su suinteresuotosiomis šalimis Komisija dabar imsis įgyvendinti šį planą, o po trejų metų paskelbs komunikatą, kuriame pateiks atitinkamos veiklos ataskaitą.

Šiandien Europos Komisija priėmė ir strateginį komunikatą dėl būsimo interneto valdymo – žr.  IP/09/951 .

Daiktų interneto veiksmų planą galima rasti

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar