Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

Bryssel 18. kesäkuuta 2009

Puhuva jogurttipurkki – Eurooppa valmistautuu internetin vallankumoukseen

Internet kehittyy huimaa vauhtia: 25 vuotta sitten käyttäjiä oli tuhatkunta, tänään internet yhdistää noin 1,5 miljardia ihmistä eri puolilla maailmaa. Keskivertoeurooppalaisella on tätä nykyä vähintään yksi esine, tyypillisesti tietokone tai matkapuhelin, joka on yhteydessä internetiin. Seuraavien 5–15 vuoden aikana verkkoon liitettyjen laitteiden lukumäärä tulee sata- tai jopa tuhatkertaistumaan. Nämä pikkuriikkiset laitteet tulevat olemaan entistä kehittyneempiä ja helpommin mukana kulkevia. Euroopan komissio julkisti tänään toimia, joilla varmistetaan että Eurooppa voi olla eturintamassa kehittämässä uusia yhteenliitettyjen objektien verkkoja, joissa esimerkiksi kirjat, autot, sähkölaitteet ja ruokatavarat yhdessä muodostavat "esineiden internetin”. Tänään esitetty EU:n toimintasuunnitelma antaa eurooppalaisille mahdollisuuden hyödyntää tätä kehitystä. Samalla toimintasuunnitelma vastaa kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin, jotka liittyvät tietoturvaan sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan.

”Näemme päivittäin uusia esimerkkejä sovelluksista, jotka liittävät esineitä internetiin ja toisiinsa: autot, jotka on liitetty ruuhkia estäviin liikennevaloihin, kodinkoneet, jotka on liitetty älykkäisiin energiaverkkoihin ja sähkönkulutuksen paljastaviin energiamittareihin, tai jalkakäytävät, jotka ohjaavat heikkonäköisiä”, totesi EU:n tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding . ”Tämän uuden kehityksen lupaukset ovat yhtä rajattomia kuin arkipäivän esineistömmekin. Meidän on kuitenkin varmistettava, että eurooppalaiset kansalaiset, yrittäjät ja kuluttajat ovat teknologian isäntiä, eivät renkejä.”

Internet yhdistää tätä nykyä tietokoneiden ja mobiililaitteiden välityksellä suunnilleen 1,5 miljardia käyttäjää ympäri maailman; EU:ssa käyttäjiä on noin 300 miljoonaa. Yksi tärkeimmistä kehityssuuntauksista tulee olemaan, kun tulevina vuosina liitetään asteittain yhteen tietokoneiden lisäksi myös muita laitteita ja erilaisia objekteja, joista muodostuu ns. esineiden internet. Arkielämän esineistä voidaan mainita vaikkapa jogurttipurkki, joka kirjaa lämpötilan koko toimitusketjun ajan, tai kaksi reseptilääkettä, jotka varoittavat potilasta lääkkeiden mahdollisesta yhteensopimattomuudesta. Sovellukset voivat myös olla kehittyneempiä ja liittyä yhteiskunnallisiin haasteisiin; voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön erilaisia terveydenseurantajärjestelmiä ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin tai kehittää kierrätysjärjestelmiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Koska me kaikki elämme tuhansien tavaroiden ympäröiminä, fyysisten esineiden yhteenliittäminen vahvistaa niitä syvällisiä vaikutuksia, joita modernilla tietoliikenteellä on yhteiskuntaamme.

Komission tänään esittämät 14 toimintalinjaa esineiden internetin kehityksen edistämiseksi EU:ssa (ks. liite) koskevat muun muassa teknologioiden standardisointia Euroopassa, tutkimusrahoituksen tehostamista sekä toimenpiteitä tietoturvan, tietosuojan ja yksityisyyden suojan varmistamiseksi uuden teknologian kehittyessä. Jo viime kuussa komissio korosti, että esimerkiksi älytunnisteiden (radiotaajuustunnistustekniikka, RFID) kaltaisten uusien teknologioiden yhteydessä etusijalle on asetettava henkilötietojen suojaaminen. Komissio myös esitti suosituksia parhaiksi toimintatavoiksi ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Komissio on lisäksi ryhtynyt toimiin sen varmistamiseksi, että kun yhteenliitetyt esineet alkavat yleistyä, saatavilla on tarpeeksi internet-osoitteita (joita tarvitaan jokaisen esineen liittämiseksi verkkosivujen tavoin internetiin). Tämä edellyttää internet-osoitteiden uusimman lähteen (Ipv6) käyttöönottoa ja edellytysten luomista sen laajan leviämisen varmistamiseksi. Näin kotitaloustavaroiden kaltaiset objektit saavat omat internetprotokollaosoitteensa, joiden avulla ne yhdistetään muihin laitteisiin ( IP/08/803 ).

Taustaa:

Komissio käynnisti vuonna 2006 julkisen kuulemisen ( IP/06/289 ) älysirujen (eli radiotaajuustunnistusteknologian) kehittämisestä ja käytöstä. Kuulemisen perusteella komissio antoi maaliskuussa 2007 tiedonannon ( IP/07/332 ), jossa se korosti, että radiotaajuustunnisteet ovat vain pieni näkyvä osa laajempaa kehityskulkua eli esineiden internetiä.

Tänään julkistetulla toimintasuunnitelmalla jatketaan tätä suuntausta ja ehdotetaan 14:ää toimenpidettä uuden kehityksen koko potentiaalin hyödyntämiseksi. Komissio panee yhdessä kaikkien asiaankuuluvien tahojen kanssa suunnitelman täytäntöön ja raportoi toimista kolmen vuoden kuluttua tiedonannolla.

Euroopan komissio antoi tänään myös strategisen tiedonannon internetin hallinnon tulevaisuudesta: ks. IP/09/951

Esineiden internetiä koskeva toimintasuunnitelma on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar