Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

Brüssel, 18. juuni 2009

Rääkivad jogurtitopsid: Euroopa valmistub Interneti-revolutsiooniks

Internet areneb kiiresti – kui 25 aasta eest ühendas see üksnes ligikaudu tuhandet kasutajat, on praegu selle kaudu ühenduses umbes 1,5 miljardit inimest kogu maailmas. Keskmisel eurooplasel on vähemalt üks Internetti ühendatud seade, olgu see siis arvuti või mobiiltelefon. Ent lähima 5–15 aasta jooksul kasvab saja- või isegi tuhandekordseks selliste Internetti ühendatud seadmete arv, mis on meie ümber praktiliselt nähtamatud ning palju keerukamad ja liikuvamad. Euroopa Komisjon tegi täna teatavaks meetmed, millega tagatakse, et Euroopa on juhtrollis selliste uute võrkude kujundamisel, mis ühendavad omavahel eri objekte alates raamatutest ja autodest ning lõpetades elektriseadmete ja toiduga ning mida tähistatakse väljendiga „asjade Internet”. Täna esitatud ELi tegevuskava aitab Euroopa kodanikel sellest arengust kasu saada ja käsitleb samas ka tekkivaid valuküsimusi, nagu eraelu puutumatus, turvalisus ja isikuandmete kaitse.

„Iga päev toob juurde uusi näiteid rakendustest, mis ühendavad objekte omavahel ja ka Internetiga: valgusfooridega ühendatud autod, mis leevendavad liiklusummikuid; kodumasinad, mis on ühendatud intelligentsete energiavõrkude ja mõõtesüsteemidega, mis võimaldavad inimestel jälgida oma elektritarbimist, või siis omavahel ühendatud jalgteed, mis abistavad nägemispuuetega inimesi,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Interneti uue arengusuuna potentsiaal on niisama piiramatu nagu ka meie igapäevaelus leiduvate objektide hulk, mida see puudutab. Siiski peame tagama, et Euroopa kodanikud, ettevõtjad ja tarbijad juhiksid tehnoloogiat, mitte tehnoloogia ei juhiks meid.”

Tänase seisuga ühendab Internet arvutite ja mobiilseadmete abil ligikaudu 1,5 miljardit kasutajat kogu maailmas (neist umbes 300 miljonit ELis). Lähiaastate oluline arengusuund on mitte ainult arvutite, vaid masinate ja eri füüsiliste objektide järkjärguline ühendamine, millega luuakse nn asjade Internet. Objektideks võivad olla lihtsad igapäevaesemed, näiteks jogurtitopsid, mis registreerivad temperatuuri tarneahela jooksul, või siis kaks retseptiravimit, mis hoiatavad patsienti võimaliku kokkusobimatuse eest. Objektid võivad olla ka keerukamad, nagu terviseseire või ringlussevõtu süsteemid, mis võivad aidata lahendada selliseid ühiskonna ees seisvaid probleeme nagu rahvastiku vananemine või kliimamuutus. Kuna igaüht meist ümbritsevad iga päev tuhanded objektid, tugevdab selline füüsiliste objektide sidumine sügavat mõju, mida laiaulatuslikud teabevahetusvõrgud meie ühiskonnale avaldavad.

Komisjoni täna esitatud 14 meetme hulgas asjade Interneti arengu edendamiseks ELis (vt lisa) on asjakohaste tehniliste lahenduste standardimine kogu Euroopas ning teadusuuringute suurem rahastamine, aga ka meetmed inimeste eraelu puutumatuse, andmete ja turvalisuse kaitseks uue tehnoloogia kujunemise taustal. Juba eelmisel kuul rõhutas komisjon, kui oluline on uute tehniliste lahenduste (nt RFID-kiipide) väljatöötamisel võtta arvesse isikuandmete kaitset, ning esitas soovitusi, kuidas seda kõige paremini saavutada (vt IP/09/740 , IP/09/571 ).

Samuti teeb komisjon tööd selle nimel, et tagada ühendatud objektide uue laine tulekuks piisav arv Interneti-aadresse – nagu veebisaitide puhul, on ka iga objekti ühendamiseks Internetti vaja aadressi. See nõuab uusima Interneti-aadresside allika (IPv6) käikulaskmist ja tingimuste kehtestamist selle laialdaseks kasutuselevõtuks, mis võimaldab omistada näiteks kodumasinatele päris oma IP-aadressi, et ühendada need teiste seadmetega ( IP/08/803 ).

Taust:

2006. aastal algatas Euroopa Komisjon avaliku arutelu ( IP/06/289 ) RFID-kiipide (raadiosagedustuvastuse tehnoloogiate) väljatöötamise ja kasutamise üle. Sellele tuginedes võttis komisjon 2007. aasta märtsis vastu teatise ( IP/07/332 ), milles rõhutati, et RFID-kiibid on üksnes väike osa laialdasemast arengusuunast, mida tähistatakse terminiga „asjade Internet”.

Täna avaldatud tegevuskavas selgitatakse eelmist väidet üksikasjalikumalt ja esitatakse 14 meedet kõnealuse uue arengu paremaks ärakasutamiseks. Komisjon hakkab koos kõigi asjaomaste isikutega kava rakendama ning esitab kolme aasta pärast selle tegevuse kohta aruande teatise kujul.

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu ka strateegilise teatise Interneti haldamise tuleviku kohta (vt IP/09/951 ).

Asjade Interneti tegevuskava on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar