Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

Bruxelles, den 18. juni 2009

Når din yoghurt taler til dig: EU forbereder sig på næste internetrevolution

Internettet udvikler sig med voldsom hast: f or 25 år siden blev det kun anvendt af omkring 1000 personer, i dag forbinder internettet 1,5 mia. mennesker over hele kloden. En gennemsnitseuropæer besidder nu mindst én ting, der er forbundet med internettet, det være sig en computer eller en mobiltelefon. Men antallet af internetforbundne enheder omkring os, der er komplekse, mere mobile og næsten ikke til at få øje på, vil blive hundrede eller tusinde gange større inden for de næste 5-15 år. I dag bekendtgjorde Europa-Kommissionen foranstaltninger, der kan sikre, at EU får en førende rolle i udformningen af disse netværk af forbundne ting, hvad enten det drejer sig om bøger, biler, elektriske apparater eller fødevarer, dvs. – "tingenes internet". EU's handlingsplan, der blev fremlagt i dag, bidrager til, at europæerne får gavn af denne udvikling, og den behandler samtidig de problemer vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, sikkerhed og personlige oplysninger, som denne udvikling fører med sig.

"Vi ser hver dag nye eksempler på anvendelser, der forbinder genstande til internettet og til andre genstande : f ra biler, der er forbundne med trafiklys for at undgå trafikpropper, til apparater, der er forbundne med avancerede net, energimålere, der kan advare folk om deres energiforbrug, og fortove, der kan vise svagtseende vej" , sagde Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier. "Mulighederne i denne nye udvikling er lige så ubegrænsede som det antal genstande, der omgiver os i vores hverdag. Men vi må sikre os, at de europæiske borgere, iværksættere og forbrugere fører an, og at det ikke er teknologien, der kommer til at bestemme over os."

I dag forbinder internettet mere end 1,5  mia. mennesker via computere og mobile enheder (omkring 300 millioner i EU). En af de næste års største udviklinger vil bestå i gradvis sammenkobling ikke kun af computere, men også af maskiner og af en lang række genstande, hvorved "tingenes internet" bliver en realitet. Det kan være alt fra simple genstande som yoghurtbægre, der registrerer temperaturen i forsyningskæden, eller former for medicin, der udsender en advarsel, hvis indtagelsen af en slags medicin er uforenelig med indtagelsen af en anden. Der kan også blive tale om mere avancerede anvendelser til for eksempel sundhedsovervågning og genanvendelsessystemer, hvilket kan medvirke til at løse de samfundsmæssige problemer, vi står over for, som den aldrende befolkning og klimaforandringerne. Da vi alle er omgivet af flere tusinde genstande i det daglige liv, vil denne forbindelse af fysiske genstande forstærke de virkninger, som de moderne kommunikationsformer har på vores samfund.

De 14 foranstaltninger, som Kommission i dag fremlagde med henblik på at fremme udviklingen i EU af "tingenes internet" (jf. bilag), omfatter standardiserede teknologier i hele EU og bedre finansiering af forskningen, men også foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred, private oplysninger og sikkerhed, idet anvendelsen af de nye teknologier vil vokse. Kommissionen fremhævede allerede i sidste måned betydningen af at give beskyttelse af personlige oplysninger højeste prioritet, efterhånden som anvendelsen af nye teknologier som radiobrikker (RFID-radiofrekvensidentifikation) udbredes, og Kommissionen fremlagde forslag til, hvordan dette bedst kan nås ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Kommissionen arbejder også på at sikre, at der er tilstrækkelig med internetadresser ( de er nødvendige for at kunne forbinde hver genstand til internettet, på samme måde som de er nødvendige for websteder), så denne nye bølge af internetforbundne genstande kan få kraft. Til dette formål er det nødvendigt, at den seneste kilde til internetadresser (IPv6) bliver brugt i meget bredt omfang, hvilket er en betingelse for, at almindelige genstande kan få deres egen internetadresse og blive forbundet med andre genstande IP/08/803 ) .

Baggrund:

I 2006 iværksatte Kommissionen en offentlig høring ( IP/06/289 ) (tekst ikke tilgængelig på dansk) om udvikling og brug af radiobrikker (radiofrekvensidentifikationsteknologi - RFID). På basis af denne vedtog Kommissionen en meddelelse i marts 2007 ( IP/07/332 ) (tekst ikke tilgængelig på dansk), der fremhævede, at RFID kun er toppen af isbjerget, og at den brede udvikling går under betegnelsen "tingenes internet".

Dagens handlingsplan uddyber disse forhold og foreslår fjorten skridt til at drage fuld nytte af den nye udvikling. Kommissionen vil nu sammen med alle berørte parter gennemføre planen og aflægger rapport om de relevante aktiviteter i en ny meddelelse om ca. tre år.

I dag vedtog Kommissionen også en strategimeddelelse om fremtidens forvaltning af internettet. Se IP/09/951

Handlingsplanen om "tingenes internet" er tilgængelig på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar