Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

V Bruselu dne 18. června 2009

Když na vás začne mluvit jogurt: Evropa se připravuje na internetovou revoluci

Internet se rychle vyvíjí: zatímco před 25 lety propojoval pouze přibližně tisíc uživatelů, dnes po celém světě spojuje asi 1,5 miliardy lidí. Průměrný Evropan v současnosti vlastní nejméně jeden předmět připojený k internetu, ať už je to počítač nebo mobilní telefon. Počet stěží viditelných, složitějších a mobilnějších propojených zařízení okolo nás se však během příštích pěti až patnácti let stokrát nebo dokonce tisíckrát zvýší. Evropská komise dnes představila opatření, jejichž cílem je zajistit, aby Evropa hrála vedoucí roli při určování toho, jak budou fungovat nové sítě propojených objektů od knih až po automobily, od elektrických spotřebičů až po potraviny – stručně řečeno vznikající „internet věcí“. Dnes představený akční plán EU pomůže Evropanům získat z tohoto vývoje prospěch a současně řešit problémy, které vyvolává, například v oblasti soukromí, bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

„Každý den vidíme nové příklady aplikací, které propojují objekty s internetem i navzájem: od automobilů, jimž propojení se semafory pomáhá bojovat s dopravním přetížením, až po domácí spotřebiče propojené s inteligentními rozvodnými sítěmi a systémy odečtu měřičů, které lidem poskytují přehled o jejich spotřebě elektrické energie, nebo propojené chodníky pomáhající v orientaci osobám se zrakovým postižením,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Příslib tohoto nového rozvoje internetu je stejně neomezený, jako počet objektů, které zahrnuje a které jsou součástí našeho každodenního života. Musíme nicméně zajistit, aby Evropané ­– jako občané, podnikatelé a spotřebitelé – určovali vývoj technologie, namísto aby technologie vedla nás.“

Internet v současnosti prostřednictvím počítačů a mobilních zařízení (jichž je v EU asi 300 milionů) spojuje přibližně 1,5 miliardy uživatelů na celém světě. Významným dalším krokem v tomto vývoji bude v nadcházejících letech postupný přechod k propojení nikoli pouze počítačů, ale také strojů a různých fyzických objektů, jehož výsledkem bude vznik „internetu věcí“. Může se jednat o jednoduché všední předměty, jako jsou kelímky od jogurtu zaznamenávající teplotu v celém svém dodavatelském řetězci, nebo dva různé léky na předpis, které pacienty upozorní na možná rizika plynoucí z jejich kombinace. Nebo mohou být složitější – například systémy sledování zdravotního stavu nebo recyklační systémy, které mohou pomoci řešit aktuální společenské problémy, jako je stárnoucí společnost a změna klimatu. V situaci, kdy je každý člověk denně obklopen několika tisíci objekty, toto propojení fyzických objektů dále zdůrazní hluboký dopad moderních prostředků komunikace na naši společnost.

Komise dnes představila čtrnáct opatření na podporu vývoje „internetu věcí“ v EU (viz příloha), mezi něž patří celoevropská standardizace dotčených technologií a lepší financování výzkumu, ale také opatření na ochranu individuálního soukromí, údajů a bezpečnosti při formov ání nových technologií. Komise již minulý měsíc zdůraznila význam ochrany osobních údajů, jež by měla být při vzniku nových technologií, jejichž příkladem jsou inteligentní etikety (zařízení využívající identifikaci na základě rádiové frekvence – RFID) na prvním místě, a představila doporučení ohledně toho, jak jí lze nejlépe dosáhnout ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Komise se také snaží zajistit, aby pro tuto budoucí novou vlnu propojených objektů existovalo dostatečné množství internetových adres (které jsou třeba k připojení každého objektu k internetu, stejně jako pro internetové stránky). To si vyžaduje zprovoznění nejnovějšího zdroje internetových adres (IPv6) a vytvoření podmínek pro jeho široké rozšíření, které umožní, aby objekty, například předměty v domácnostech, měly svou vlastní adresu internetového protokolu pro propojení s dalšími zařízeními ( IP/08/803 ) .

Souvislosti:

V roce 2006 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci ( IP/06/289 ) o vývoji a používání inteligentních čipů (technologií RFID). Na jejím základě v březnu 2007 přijala sdělení ( IP/07/332 ) zdůrazňující, že technologie RFID je pouze špičkou ledovce v rámci dalekosáhlého probíhajícího vývoje označovaného pojmem „internet věcí“.

Dnešní akční plán na uvedené prohlášení navazuje a navrhuje čtrnáct kroků pro využití plného potenciálu tohoto nového vývoje. Komise spolu se všemi zúčastněnými stranami nyní tento plán provede a za tři roky podá o příslušné činnosti zprávu v dalším sdělení.

Evropská komise dnes také přijala strategické sdělení o budoucnosti správy internetu: viz IP/09/951

Akční plán pro „internet věcí“ lze nalézt na této adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar