Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/952

Брюксел, 18 юни 2009 г.

Когато кофичките с кисело мляко започнат да ви говорят: Европа се готви за революционна промяна на интернет

Интернет се развива с бързи темпове: докато преди 25 години той наброяваше едва около хиляда потребители, днес свързва приблизително 1,5 млрд. души от цял свят. Понастоящем средният европеец притежава най-малко един предмет, който е свързан с интернет, независимо дали това е компютър или мобилен телефон. Но броят на свързаните устройства около нас, които са едва видими, по-сложни и в по-голяма степен мобилни, ще се увеличи стократно или дори хилядократно през следващите 5 до 15 години. Европейската комисия обяви днес действия, които имат за цел да се гарантира, че Европа ще може да играе водеща роля при развитието на тези нови мрежи от взаимосвързани обекти, които могат да бъдат от книги до коли, от електрически уреди до храни, или казано накратко възникващият „интернет на предметите“. Представеният днес План за действие на ЕС ще помогне на гражданите на Европа да се възползват от това развитие и същевременно да посрещнат предизвикателствата, които то поражда, като неприкосновеността на личния живот, сигурността и защитата на личните данни.

„Всекидневно виждаме нови примери за приложения, които осигуряват свързаност на различни предмети с интернет и помежду им: от колите, свързани със светофарите с цел избягване на задръстванията, до домашните уреди, свързани към умни електрически мрежи и системи за измерване на потреблението на енергия, които дават възможност на хората да следят собственото си енергопотребление, или свързаните тротоари за пешеходци, които водят хората с увредено зрение ,“ заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Перспективите на това ново развитие на интернет са неограничени като броя на предметите от всекидневието ни, които то обхваща. Въпреки това трябва да сме сигурни, че европейските граждани, предприемачи и потребители ще успеят да поставят технологията в своя услуга, вместо да станем подвластни на нея.“

Понастоящем интернет свързва около 1,5 млрд. потребители от цял свят посредством компютрите и мобилните устройства (около 300 млн. в ЕС). Една от основните насоки на развитие през идните години ще бъде постепенното свързване не само на компютри, но и на машини и на редица физически предмети, като по този начин се достигне до създаване на „интернет на предметите“.

Това може да са обикновени вещи от всекидневието, като кофички с кисело мляко, които отчитат температурата по веригата на доставки, или две предписани с рецепта лекарства, които предупреждават пациентите за възможна несъвместимост. Но те могат да бъдат и по-сложни, като системи за наблюдение на здравето или за рециклиране, които могат да спомогнат за справяне с настоящите предизвикателства пред обществото, като застаряването на населението или изменението на климата. Тъй като всеки ежедневно е заобиколен от няколко хиляди вещи, взаимната свързаност между физическите предмети ще задълбочи значителното влияние, което модерните комуникации оказват върху нашето общество.

Сред представените днес от Комисията 14 мерки за насърчаване на развитието на „интернет на предметите“ в ЕС (вж. приложението) са стандартизацията на технологиите, използвани в цяла Европа, и подобреното финансиране на научните изследвания, както и мерки, свързани с опазване на неприкосновеността на личния живот на хората, със защита на данните и с гарантиране на сигурността, тъй като те имат пряко отношение към тази нова технология. През изминалия месец Комисията вече подчерта значението на отдаването на приоритет на опазването на личните данни на хората във връзка с появяващите се нови технологии, като умните етикети (устройства за радиочестотна идентификация — RFID), и представи препоръки как това да се постигне по най-добър начин ( IP/09/740 , IP/09/571 ) .

Комисията работи и за да се гарантира, че ще бъдат налични достатъчен брой интернет адреси (които са необходими за свързването на всеки предмет с интернет, също като уебсайтовете), за да стане възможна появата на тази нова вълна от свързани предмети. Това налага въвеждането на най-новия източник на интернет адреси (IPv6), като се определят условията за тяхното широко разпространение, което ще позволи на предмети като домакински артикули да притежават свои собствени IP адреси за свързване с останалите устройства ( IP/08/803 ) .

Контекст:

През 2006 г. Европейската комисия започна обществено допитване ( IP/06/289 ) относно развитието и употребата на умни чипове (технологии за радиочестотна идентификация). На тази основа през март 2007 г. тя прие съобщение ( IP/07/332 ), в което се подчертава, че радиочестотната идентификация е само върхът на айсберга на извършващо се в момента по-широкообхватно развитие, наречено „интернет на предметите“.

Днешният План за действие представя по-подробно това твърдение и предлага четиринадесет стъпки за оползотворяване на пълния потенциал на новото развитие. Комисията, заедно с всички заинтересовани страни, сега ще пристъпи към изпълнението на този план и след три години ще представи доклад за съответните дейности в бъдещо съобщение.

Европейската комисия днес прие и стратегическо съобщение относно бъдещето на управлението на интернет : вж. IP/09/ 951 .

Планът за действие относно „интернет на предметите“ е достъпен на следния адрес:

http :// ec . europa . eu / information _ society / policy / rfid / index _ en . htm

Annex

Internet of Things: A 14-point Action Plan

 • Governance. The Commission will work on the definition of a set of principles underlying the governance of the Internet of Things and the design of an architecture endowed with a sufficient level of decentralised management.

 • Privacy and data protection. The Commission will observe carefully the application of data protection legislation to the Internet of Things.

 • The right to the "silence of the chips". The Commission will launch a debate about whether individuals should be able to disconnect from their networked environment at any moment. Citizens should be able to read basic RFID (Radio Frequency Identification Devices) tags – and destroy them too – to preserve their privacy. Such rights are likely to become more important as RFID and other wireless technologies become small enough to be invisible.

 • Emerging risks. The Commission will take effective action to enable the Internet of Things to meet challenges related to trust, acceptance and security.

 • Vital resource. In connection with its activities on the protection of critical information infrastructures, the Commission will closely follow the development of the Internet of Things into a vital resource for Europe.

 • Standardisation. The Commission will, if necessary, launch additional standardisation mandates related to the Internet of Things.

 • Research. The Commission will continue to finance collaborative research projects in the area of the Internet of Things through the 7 th Framework Programme.

 • Public Private Partnership. The Commission will integrate, as adequate, the Internet of Things in the four research and development public-private partnerships that are being prepared.

 • Innovation. The Commission will launch pilot projects to promote the readiness of EU organisations to effectively deploy marketable, interoperable, secure and privacy-aware Internet of Things applications.

 • Institutional awareness. The Commission will regularly inform the European Parliament and the Council about Internet of Things developments.

 • International dialogue. The Commission will intensify the dialogue on the Internet of Things with its international partners to share information and good practices and agree on relevant joint actions.

 • Environment. The Commission will assess the difficulties of recycling RFID tags as well as the benefits that the presence of these tags can have on the recycling of objects.

 • Statistics. Eurostat will start publishing statistics on the use of RFID technologies in December 2009

 • Evolution. The Commission will gather a representative set of European stakeholders to monitor the evolution of the Internet of Things.


Side Bar