Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/936

Bruselj, 17. junija 2009

Tajani: oblikovanje prometne politike prihodnosti

Med procesom razmisleka, ki ga je začela Evropska komisija ter vanj vključila zainteresirane strani in strokovnjake za promet, je bilo opredeljenih šest najpomembnejših trendov in izzivov, ki bodo oblikovali prihodnost prometne politike v naslednjih desetletjih, mednje spadajo staranje, migracije in notranja mobilnost, okoljski izzivi, razpoložljivost virov energije, urbanizacija in globalizacija. To dokazuje, da se mora prihodnja evropska prometna politika osredotočiti na vzpostavitev integriranega prometnega sistema, ki temelji na tehnologiji in je prijazen do uporabnika. Z današnjim sprejetjem sporočila o prihodnosti prometa 1 želi Evropska komisija spodbuditi nadaljnjo razpravo, katere cilj bi bil opredeliti konkretne predloge politike za naslednjo belo knjigo o prometu, ki je načrtovana za leto 2010.

„Promet je in bo še naprej bistveni del našega vsakdanjega življenja. Pomembno je prispeval k razvoju, povezovanju in rasti notranjega trga, evropskemu gospodarstvu pa je prinesel oprijemljive koristi. Poleg tega so zaradi evropske prometne politike standardi v sektorju višji, tj. izboljšali so se delovni pogoji, povečala sta se varstvo in varnost ter okrepile so se pravice potnikov. Mislim, da je čas, da se ta politika premakne naprej. Pri tem je treba najprej nadalje povezovati različne načine prevoza, nato si je treba prizadevati za vodilno vlogo EU na področju prometnih storitev in tehnologij ter nazadnje, pri oblikovanju prihodnje prometne politike je treba upoštevati potrebe in pravice uporabnikov in zaposlenih v prometu,“ je dejal podpredsednik Antonio Tajani, ki je pristojen za promet.

Komisija je leta 2001 izdala belo knjigo, v kateri je določila načrt za prometno pol itiko do leta 2010 in ki je bila posodobljena leta 2006. Danes sprejeto sporočilo je nadaljevanje bele knjige ter opredeljuje vizijo prihodnosti prometa in mobilnosti do leta 2020, pri čemer upošteva scenarije, ki bi se lahko pojavili desetletja po tem datumu.

Prometna politika za naslednjih deset let mora temeljiti na temeljitem razmisleku o prihodnosti prometnega sistema. Komisija je naročila zunanje študije, namenjene oceni preteklih politik in prihodnjih scenarijev, ter se posvetovala s strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi v specializiranih ciljnih skupinah in na konferenci zainteresiranih strani na visoki ravni, ki je potekala 9. in 10. marca 2009.

Glavni sklepi sporočila so:

  • Evropska prometna politika je pomagala vzpostaviti učinkovit sistem mobilnosti za državljane in podjetja v EU. Zdaj mora zagotoviti, da bo to mobilnost lahko ohranila tudi v prihodnosti.

  • Okoljska trajnost, staranje, migracije, pomanjkanje fosilnih goriv, urbanizacija in globalizacija so ključni trendi v naši družbi, ki bodo predstavljali izziv za naš sistem mobilnosti.

  • Pospešitev uvajanja inovativnih tehnologij in celovitega povezovanja različnih načinov prevoza je zelo pomembna pri spopadanju z navedenimi izzivi. Pri tem morajo biti uporabniki in zaposleni v prometu ter njihove potrebe in pravice vedno v središču oblikovanja politike.

  • Pomembno je prednostno obravnavati zunanje vidike evropske prometne politike, da bi se tako dosegla nadaljnje povezovanje s sosednjimi državami ter promocija evropskih gospodarskih in okoljskih interesov na svetovni ravni.

Sporočilo ne vsebuje podrobnega programa ukrepov politike, ampak skuša opredeliti strateško vizijo prihodnosti prometa. Vizija in zamisli, ki jih predstavlja, naj bi spodbudile nadaljevanje razprave, namenjene opredelitvi morebitnih političnih možnosti. Pričakuje se, da se bodo naslednje leto na podlagi teh prizadevanj oblikovali konkretni predlogi politike, čemur bo sledilo sprejetje bele knjige.

Komisija spodbuja vse zainteresirane strani, naj prispevajo k temu projektu ter svoje mnenje o prihodnosti prometa in morebitnih političnih možnostih do 30. septembra 2009 pošljejo na elektronski naslov tren-future-of-transport@ec.europa.eu .

1 :

SPOROČILO KOMISIJE Trajnostno usmerjena prihodnost prometa: usmeritev k integriranemu, tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu prometnemu sistemu


Side Bar