Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/936

Bruxelles, 17 iunie 2009

Comisarul Tajani: O politică de transporturi pentru viitor

Procesul de reflecție lansat de Comisia Europeană, la care au participat părți interesate și experți din domeniul transporturilor, a identificat 6 tendințe și provocări principale care vor contura viitoarea politică de transporturi pe parcursul deceniilor următoare – îmbătrânirea populației, fenomenul migrației și mobilitatea internă, provocările de mediu, disponibilitatea resurselor de energie, urbanizarea și globalizarea. Acest lucru demonstrează necesitatea de a focaliza viitoarea politică europeană de transporturi pe obiectivul construirii unui sistem de transporturi integrat, bazat pe tehnologie și ușor de utilizat. Prin adoptarea, astăzi, a Comunicării privind viitorul transporturilor 1 , Comisia Europeană dorește să stimuleze în continuare dezbaterea în vederea identificării propunerilor strategice concrete pentru următoarea carte albă în domeniul transporturilor prevăzută pentru 2010.

Transporturile au fost și vor rămâne o componentă esențială a vieții noastre cotidiene. Acestea au contribuit substanțial la dezvoltarea, integrarea și creșterea pieței interne cu efecte tangibile asupra economiei europene. Politica europeană în domeniul transporturilor a consolidat standardele din acest sector, precum condițiile de muncă, condiții de siguranță și securitate ridicate, precum și drepturile pasagerilor. Cred că este momentul oportun pentru a relansa această politică. În primul rând, prin integrarea în continuare a diferitelor moduri de transport, apoi prin plasarea UE în avangarda serviciilor și tehnologiilor de transporturi și, în al treilea rând, prin modelarea viitoarei politici în domeniu în funcție de nevoile și drepturile utilizatorilor și lucrătorilor”, a afirmat vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil pentru domeniul transporturilor.

Comisia a publicat în  2004 o carte albă care a stabilit agenda politicii în domeniul transporturilor până în 2010 și care a fost actualizată în 2006. Comunicarea adoptată astăzi este o continuare a cărții albe și definește viziunea asupra transporturilor și mobilității viitoare până în 2020, luând în considerare scenariile posibile în deceniile ulterioare datei respective.

Politicile în domeniul transporturilor pentru viitorii zece ani trebuie să se bazeze pe o reflecție amplă asupra viitorului sistemului de transporturi. Comisia a comandat studii externe privind evaluarea politicilor practicate în trecut și scenariile viitoare și, totodată, s-a consultat cu experți și părți interesate prin intermediul unor focus grupuri specializate și al conferinței la nivel înalt cu părțile interesate, care a avut loc la 9-10 martie 2009.

Principalele concluzii ale comunicării sunt următoarele:

  • Politica europeană în domeniul transporturilor a contribuit la crearea unui sistem de mobilitate eficient pentru cetățenii europeni și pentru întreprinderile europene. În prezent, această politică trebuie să asigure că mobilitatea poate fi menținută și pe viitor.

  • Sustenabilitatea de mediu, îmbătrânirea populației, fenomenul migrației, lipsa de resurse de combustibili fosili, urbanizarea și globalizarea sunt tendințele cheie în societatea noastră și vor reprezenta provocări pentru sistemul nostru de mobilitate.

  • Accelerarea introducerii tehnologiilor inovatoare și integrarea deplină a diferitelor moduri de transport sunt cruciale pentru a face față acestor provocări. Acest lucru se petrece într-un context în care utilizatorii și angajații, cu nevoile și drepturile lor, sunt plasați în centrul procesului de fundamentare a deciziei politice.

  • Este important să se facă progrese în ceea ce privește proiecția externă a politicii europene în domeniul transporturilor, ca o modalitate de a se asigura integrarea în continuare cu țările vecine și promovarea intereselor economice și de mediu ale Europei în contextul global.

Comunicarea nu include un program detaliat de măsuri strategice, ci încearcă mai degrabă să definească viziunea strategică asupra viitorului transporturilor. Viziunea și ideile pe care le avansează sunt menite să stimuleze dezbaterile ulterioare, în cadrul cărora se urmărește identificarea unor posibile opțiuni de politică. Se așteaptă ca anul viitor această activitate să conducă la formularea de măsuri concrete de politică și la adoptarea ulterioară a unei cărți albe.

Comisia încurajează toate părțile interesate să contribuie la acest exercițiu prin transmiterea punctelor lor de vedere asupra viitorului transporturilor și a posibilelor opțiuni de politică la următoarea adresă de email: tren-future-of-transport@ec.europa.eu până la 30 septembrie 2009.

1 :

COMUNICAREA COMISIEI – Un viitor sustenabil pentru transporturi: Către un sistem integrat, bazat pe tehnologie și ușor de utilizat.


Side Bar