Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/92

Bruxelles, 22 ianuarie 2009

Spațiul european de cercetare devine mai atractiv, dar intensitatea C&D stagnează în UE: Nu e momentul s-o lăsăm mai încet!

Dat publicității astăzi, raportul 2008 al principalilor indicatori din știință, tehnologie și competitivitate oferă, în premieră, o imagine a progreselor realizate în perioada 2000 – 2006 în ceea ce privește investițiile UE în cercetare și dezvoltare (C&D) și în implementarea Spațiului european de cercetare (SEC). Efectivele europene de cercetători sunt în creștere, arată raportul, și UE devine o destinație mai atrăgătoare pentru cercetătorii străini și pentru investițiile private în C&D din Statele Unite. Cu toate acestea, stagnarea intensității C&D (cheltuielile cu C&D ca procent din PIB) la 1,84 % în UE27 aruncă o umbră asupra ambiției UE de a se distinge ca o societate bazată pe cunoaștere, competitivă la nivel mondial. Deși multe state membre și-au sporit investițiile în cercetare și sistemele lor de cercetare și-au ameliorat eficiența, UE mai are până să-și atingă obiectivul fixat la Lisabona – acela de a investi 3 % din PIB în C&D. Performanțele UE în acest sens sunt afectate de investițiile în C&D din partea întreprinderilor, care rămân reduse din cauza structurii industriale a UE unde sectorul de înaltă tehnologie este mai restrâns decât în SUA. Tabloul de bord al inovării (Innovation Scoreboard) 2008, publicat concomitent, prezintă în detaliu rezultatele UE în materie de inovare. Ambele documente arată că UE trebuie să-și modifice structura industrială, să mizeze mai mult pe inovație și să asigure o mai bună și mai amplă valorificare a C&D.

„În vremuri de criză, nu este momentul să încetinim ritmul investițiilor în cercetare și inovarea”, au comentat pe marginea rapoartelor comisarul european pentru știință și cercetare, Janez Potočnik, și vicepreședintele Comisiei, Günter Verheugen, care răspunde de întreprinderi și politica industrială. „Ambele sunt vitale, dacă Europa vrea să iasă întărită din criza economică și să răspundă la provocările schimbărilor climatice și ale globalizării. UE are multe atuuri, în special spațiul de cercetare european, care devine din ce în ce mai atractiv, și performanțele în inovare, care se îmbunătățesc continuu. Dar mai sunt multe de făcut, mai ales în ceea ce privește investițiile comparativ mai slabe ale întreprinderilor. Inițiativele Comisiei care vizează sporirea eficienței cercetării, stimularea inovației și dezvoltarea piețelor de tehnologii înalte sunt pe cale să îndrepte lucrurile în UE.”

Principalele constatări ale raportului 2008 despre știință, tehnologie și competitivitate arată că:

1. Cercetarea este un atu competitiv de bază în perspectiva globalizării.

S-au afirmat actori importanți în știință și tehnologie, în special în Asia. Cunoașterea este din ce în ce mai uniform repartizată pe mapamond, iar cota UE se situează în prezent sub 25 %. Spațiul european de cercetare trebuie să devină mai atractiv, mai deschis și mai competitiv pe scena internațională.

2. Intensitatea C&D stagnează pe ansamblul UE, dar, între țări, dinamica diferă.

Toate statele membre UE și-au mărit cheltuielile cu C&D în perioada 2000 – 2006, ceea ce demonstrează angajamentul lor față de Strategia de la Lisabona. Dar PIB-ul a înregistrat același ritm de creștere în acest timp, de unde rezultă că, din 2005, intensitatea C&D s-a situat constant la aproximativ 1,84 %.[1] În intervalul 2000 – 2006, intensitatea C&D a crescut în 17 state membre, în special cele care aveau de recuperat, dar a scăzut în alte 10 state, care reprezintă împreună 47 % din PIB-ul UE. Japonia, între timp, și-a majorat intensitatea C&D de la 3,04 % la 3,39 %, Coreea de la 2,39 % la 3,23 %, iar China vine tare din urmă, cu o creștere de la 0,90 % la 1,42 %.

3. Sectorul privat continuă să investească prea puțin

Decalajul de intensitate dintre UE și concurenții săi se datorează, în principal, diferenței de finanțare a C&D din partea întreprinderilor, care, în perioada 2000 – 2005, a scăzut în UE, în vreme ce în SUA, Japonia și China a crescut considerabil. De vină este industria de înaltă tehnologie, sector bazat pe cercetare intensivă, care în UE este mai redus. Edificarea unei economii bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii reclamă transformări structurale în direcția creșterii intensității C&D în interiorul fiecărui sector și a ponderii sectoarelor de înaltă tehnologie în ansamblul economiei UE. Pentru a atinge acest obiectiv, este nevoie de un cadru care să încurajeze dezvoltarea unor IMM-uri axate pe tehnologie înaltă și cu potențial de creștere rapidă, dezvoltarea unor piețe favorabile inovației în Europa și ieftinirea accesului la brevetare la scara întregii UE.

4. Excelența în cercetare: se înmulțesc cercetătorii, dar capacitatea de valorificare a cunoștințelor rămâne mai slabă ca a concurenței.

Din anul 2000, numărul cercetătorilor a crescut de două ori mai repede în UE decât în SUA și Japonia, chiar dacă ponderea lor în ansamblul forței de muncă este încă mai scăzută decât în aceste țări. În ceea ce privește impactul cercetării, UE continuă să ocupe primul loc la producția de cunoștințe științifice (măsurată după publicații), dar contribuie mai puțin decât Statele Unite la publicațiile de mare impact.

5. O destinație mai atractivă pentru investițiile și specialiștii în știință și tehnologie din afară

UE a atras o cotă crescândă din investițiile private americane în C&D, cu toată ascensiunea Asiei către statutul de nouă patrie a cercetării și a dezvoltării. În 2005, filialele companiilor americane și-au masat grosul investițiilor din C&D, mai exact 62,5 %, în UE, comparativ cu numai 3,3 % în China. Uniunea Europeană a atras în același timp un număr tot mai mare de specialiști în știință și tehnologie din țări terțe.

Pentru informații suplimentare:

Textul integral al raportului principalilor indicatori din știință, tehnologie și competitivitate pe 2008 este accesibil la:

http://ec.europa.eu/research/era/

Pentru Innovation Scoreboard 2008 în versiune integrală:

http://www.proinno-europe.eu/metrics

A se vedea, de asemenea, MEMO/09/19 + IP/09/112 + MEMO/09/18


[1] Cifra provizorie pentru 2007 este de 1,83 %.


Side Bar