Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/926

Bruxelles, 16 iunie 2009

Eficacitatea dascălilor îngreunată de lipsa stimulentelor și de comportamentul neadecvat al elevilor

Trei din patru profesori consideră că sunt lipsi ți de motivații pentru a-și ameliora calitatea predării, în vreme ce comportamentul neadecvat în clasă al elevilor fragmentează lecțiile în trei școli din cinci, conform unui nou raport OCDE, pregătit cu sprijinul Comisiei Europene. Raportul se bazează pe noua Anchetă internațională privind predarea și învățarea (TALIS) și pune la dispoziție, pentru prima dată, date comparabile la nivel internațional privind condițiile care îi afectează pe profesorii din școli pe baza constatărilor anchetei din 23 de țări participante.

Cu ocazia lansării raportului, Angel Gurría, secretar general al OCDE, a insistat asupra necesită ții de a impulsiona o mai bună performanță a profesorilor. Profesorii de calitate sunt un element cheie pentru implementarea cu succes a politicilor în domeniul învățământului, ” a declarat acesta. „Principalul este că, din punct de vedere al calității, un sistem educativ nu poate depăși calitatea profesorilor din cadrul său și a activității acestora.”

Comisarul european pentru educa ție, formare profesională, cultură și tineret, Ján Figel, a adăugat: „Numărul profesorilor din UE este estimat la 6¼ milioane, aceștia necesitând cât mai mult ajutor din partea autorităților din domeniul învățământului pentru a putea oferi o educație adecvată în mediul școlar în schimbare rapidă din zilele noastre. Aceasta necesită hotărâre și angajament din partea responsabililor politici pentru a sprijini profesorii noștri, nu numai pentru a le îmbunătăți formarea profesională, ci și pentru a le ameliora condițiile de lucru.”

Raportul, intitulat, „Crearea unor medii de predare și de învățare eficiente” , se bazează pe constatările raportului TALIS, dezvăluind următoarele puncte:

  • În Austria, Belgia (Flandra), Danemarca, Irlanda și Norvegia, peste 90% dintre profesori declară că nu așteaptă nicio recompensă pentru a-și ameliora calitatea predării.

  • Profesorii sunt mai pu țin pesimiști în Bulgaria și Polonia, dar totuși, aproape jumătate dintre aceștia nu găsesc o motivație pentru a progresa.

  • În Estonia, Italia, Republica Slovacă și Spania, peste 70% dintre profesori din primul ciclu secundar lucrează în școli unde s-a considerat că problemele din sala de clasă împiedică procesul de predare „într-o anumită măsură” sau „mult”.

  • În medie, 38% dintre profesorii care au participat la anchetă au lucrat în școli în care personalul calificat nu era suficient. În Polonia, problema a afectat numai 12% dintre școli. Însă în Turcia, 78% dintre școli sufereau de lipsa de personal calificat suficient. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  • În medie, profesorii petrec 13% din timpul orelor pentru a men ține ordinea. În Bulgaria, Estonia, Lituania și Polonia, mai puțin de 10% din timpul petrecut la ore este pierdut în acest fel.

  • Pe lângă problemele din sălile de clasă, printre factorii care împiedică educa ția se numără absenteismul elevilor (46%), elevii care întârzie la ore (39%), vulgaritățile și înjurăturile (37%) și intimidarea sau abuzul verbal față de alți elevi (35%).

  • Pe lângă lipsa de motiva ții pentru a se ameliora, profesorii din anumite țări nici măcar nu sunt supuși unei evaluări sistematice și nici nu primesc opinii referitoare la activitatea lor. Aceasta este situația pentru mai mult de 25% dintre profesori din Irlanda și Portugalia, 45% în Spania și 55% în Italia. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

Principala lec ție politică este aceea că autoritățile din domeniul învățământului trebuie să acorde stimulente mai eficiente pentru profesori. Multe țări nu fac o legătură între evaluarea performanțelor profesorilor și recompensele și recunoașterea pe care aceștia le primesc, chiar și în cazurile în care asemenea legături există, adeseori, acestea nu sunt foarte puternice.

În general, ancheta indică faptul că responsabilii cu planificarea învă țământului ar putea oferi un mai mare sprijin pentru profesori și ameliora performanțele elevilor dacă atât responsabilii publici, cât și cei politici s-ar axa mai puțin pe controlul resurselor și al conținutului educațional, și mai mult pe rezultatele învățământului .

Contextul

TALIS este noua Anchetă internațională privind predarea și învățarea a OCDE. Aceasta este prima anchetă internațională care pune accentul pe mediul de învățământ și pe condițiile de lucru ale profesorilor în școli. TALIS abordează aspectele care afectează profesorii și performanțele acestora, văzute din perspectiva directorilor de școli și a profesorilor înșiși. Procedând astfel, își propune să acopere importante lipsuri de informații din comparațiile internaționale ale sistemelor de învățământ.

Ancheta a fost realizată cu sprijinul Comisiei Europene și acoperă 23 de țări participante . Australia, Austria, Belgia (Comunitatea Flamandă), Brazilia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Coreea, Lituania, Malaezia, Malta, Mexic, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Slovacă, Slovenia, Spania și Turcia.

În fiecare țară, în jur de 200 de școli au fost selectate aleatoriu, iar în fiecare școală s-a completat câte un chestionar de către directorul școlii și altul de către 20 de profesori selectați aleatoriu.

Întrebările s-au referit la aspecte privind gradul de pregătire al profesorilor, practicile didactice adoptate de ace știa și recunoașterea și recompensele pentru profesori.

A se vedea www.oecd.org/edu/talis/firstresults


Side Bar