Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/926

Brussel, 16 juni 2009

Leraren presteren minder goed door het ontbreken van prikkels en door wangedrag in de klas

Drie van de vier leraren vinden dat zij te weinig gestimuleerd worden om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren, en wangedrag van leerlingen in de klas verstoort lessen in drie van de vijf scholen, volgens een nieuw OESO-rapport dat is opgesteld met steun van de Europese Commissie. Dit verslag is gebaseerd op de nieuwe Teaching and Learning International Survey (TALIS) en biedt voor de eerste maal internationaal vergelijkbare gegevens over de omstandigheden waaronder leraren werken, op basis van de resultaten van de enquête in 23 deelnemende landen.

Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO, benadrukte bij de presentatie van het rapport dat er meer aandacht moet worden besteed aan verbetering van de prestaties van leraren en merkte op: " Leraren van hoge kwaliteit zijn de sleutel tot succesvolle uitvoering van onderwijsbeleid. Uiteindelijk kan de kwaliteit van een onderwijsstelsel niet hoger zijn dan de kwaliteit van de leraren en hun werk. "

D e Europese commissaris voor onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken, Ján Figel', voegde daaraan toe: " Er zijn naar schatting 6,25 miljoen leraren in de EU, en zij kunnen alle mogelijke hulp van de onderwijsautoriteiten gebruiken om de juiste vorm van onderwijs te kunnen geven in een snel veranderende schoolomgeving. Beleidmakers moeten zich dus serieus inzetten om onze leraren te ondersteunen, niet alleen door ze beter op te leiden, maar ook door hun arbeidsomstandigheden te verbeteren. "

Het rapport, Creating effective teaching and learning environments , maakt gebruik van de resultaten van TALIS. Uit deze enquête blijkt onder andere het volgende:

  • In Australië, België (Vlaanderen), Denemarken, Ierland en Noorwegen zegt meer dan 90% van de leraren dat zij geen beloning verwachten als zij de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren.

  • I n Bulgarije en Polen zijn leraren minder pessimistisch, maar ook daar ziet bijna de helft geen prikkels tot verbetering.

  • In Estland, Italië, Slowakije en Spanje werkt meer dan 70% van de leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op scholen waar naar hun mening het onderwijsproces "tot op zekere hoogte" of "sterk" verstoord wordt door wangedrag in de klas.

  • 38% van de ondervraagde leraren werkte op scholen die met een tekort aan gekwalificeerd personeel te kampen hadden. In Polen was dit op slechts 12% van de scholen een probleem, maar in Turkije leed 78% van de scholen onder dergelijke tekorten. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  • Leraren besteden gemiddeld 13% van hun tijd voor de klas aan het handhaven van de orde. In Bulgarije, Estland, Litouwen en Polen is het tijdverlies om die reden minder dan 10%.

  • Behalve door ordeverstoringen wordt het lesgeven ook belemmerd door andere factoren, waaronder afwezigheid van leerlingen (46%), leerlingen die te laat komen (39%), grof taalgebruik (37%), en intimidatie of verbaal geweld tegen andere leerlingen (35%).

  • Naast het ontbreken van prikkels tot verbetering worden leraren in sommige landen niet systematisch beoordeeld en ontvangen zij geen feedback over hun werk. Dat geldt voor meer dan 25% van de leraren in Ierland en Portugal, voor 45% in Spanje en voor 55% in Italië. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

De voornaamste conclusie voor het beleid is dat onderwijsautoriteiten leraren effectiever moeten stimuleren om goed werk te leveren. In veel landen bestaat er geen verband tussen de beoordeling van de prestaties van leraren en de beloning en erkenning die zij ontvangen en ook waar een dergelijk verband wel gelegd wordt, is het vaak niet sterk.

De enquête wijst erop dat over het algemeen de onderwijs planners meer zouden kunnen doen ter ondersteuning van leraren en ter verbetering van de prestaties van leerlingen als zowel het publiek als de beleidmakers meer interesse zouden tonen voor de resultaten van het onderwijs, en niet alleen voor de controle van de middelen en voor de inhoud van het onderwijs .

Achter grond

TALIS is de nieuwe Teaching and Learning International Survey van de OESO. Het is de eerste internationale enquête die specifiek betrekking heeft op de leeromgeving en de arbeidsomstandigheden van leraren op scholen. De enquête gaat in op factoren die van invloed zijn op leraren en hun prestaties, zoals de schoolleiders en de leraren zelf die zien. Het doel is belangrijke informatieleemten met betrekking tot internationale vergelijkingen van onderwijsstelsels op te vullen.

De enquête is verricht met steun van de Europese Commissie, en bestrijkt 23 deelnemende landen : Australië, België (Vlaamse Gemeenschap), Brazilië, Bulgarije, Denemarken, Estland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Korea, Litouwen, Maleisië, Malta, Mexico, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje en Turkije.

In ieder land werd een willekeurige steekproef van ongeveer 200 scholen geselecteerd, en in iedere school werd een specifieke vragenlijst ingevuld door de directeur en een andere door 20 willekeurig geselecteerde leraren.

De vragen betroffen thema's als de vraag hoe goed leraren voorbereid zijn op hun werk, de lesmethoden waarvoor zij kiezen en erkenning en beloning van leraren.

Zi e www.oecd.org/edu/talis/firstresults


Side Bar