Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/926

Bruxelles, den 16. juni 2009

Lærere mindre effektive på grund af manglende incitamenter og dårlig opførsel i skolen

Tre ud af fire lærere føler, at de mangler et incitament til at forbedre kvaliteten af deres undervisning, og samtidig betyder elevernes dårlige opførsel i klasseværelserne, at undervisningen er præget af forstyrrelser i tre skoler ud af fem. Det fremgår af en ny OECD-rapport, der er udarbejdet med støtte fra Europa-Kommissionen. Rapporten er baseret på den nye internationale undersøgelse af undervisning og læring TALIS (Teaching and Learning International Survey), der har fundet sted i 23 deltagerlande. Det er første gang, at der offentliggøres internationalt sammenlignelige data om de forhold, skolelærerne arbejder under.

Ved offentliggørelsen af rapporten understregede OECD's generalsekretær, Angel Gurría, at det er nødvendigt at presse på for at forbedre lærernes indsats. "Lærere af høj kvalitet er afgørende for, at undervisningspolitikken gennemføres på tilfredsstillende måde," sagde han. "I sidste ende kan kvaliteten af et uddannelsessystem ikke være bedre end kvaliteten af lærerne og deres arbejde."

EU-kommissær for uddannelse, kultur og ungdom , Ján Figel', tilføjede: "Det anslås, at der er 6 250 000 lærere i EU, og de har brug for al den hjælp, uddannelsesmyndighederne kan give dem, for at de kan undervise optimalt i et skolemiljø, der er under hastig forandring. Det kræver beslutsomhed og engagement fra de politiske beslutningstageres side at bakke op om vore lærere, og det skal ske ikke blot ved at forbedre lærernes uddannelse, men også ved at forbedre deres arbejdsvilkår."

I rapporten, der bygger på resultaterne af TALIS-undersøgelsen, gives der et bud på, hvordan der skabes effektive undervisnings- og læringsmiljøer (engelsk titel: “Creating effective teaching and learning environments” ), og den indeholder følgende interessante oplysninger:

  • I Australien, Belgien (Flandern), Danmark, Irland og Norge siger over 90 % af lærerne, at de ikke regner med at blive belønnet for at forbedre kvaliteten af deres undervisning.

  • Lærerne i Bulgarien og Polen er de mindst pessimistiske, men alligevel ser næsten halvdelen ikke noget incitament til at foretage forbedringer.

  • I Estland, Italien, Slovakiet og Spanien arbejder over 70 % af lærerne på grundskoleniveau i skoler, hvor de føler, at uro i klasseværelserne hæmmer undervisningen "i nogen grad" eller "meget".

  • Gennemsnitligt 38 % af de lærere, der deltog i undersøgelsen, arbejder på skoler med mangel på kvalificeret personale. I Polen gælder det kun 12 % af skolerne, mens 78 % af skolerne i Tyrkiet lider under sådanne mangler ( http://dx.doi.org/10.1787/607784618372 ).

  • Lærerne tilbringer gennemsnitligt 13 % af undervisningstiden med at holde ro og orden. I Bulgarien, Estland, Litauen og Polen går under 10 % af tiden tabt på denne måde.

  • Bortset fra uro i klasseværelserne er der andre faktorer, der går ud over undervisningen, bl.a. elevfravær (46 %), elever, der kommer for sent (39 %), banden og ukvemsord (37 %) og truende adfærd eller nedsættende ordbrug over for andre elever (35 %).

  • Ud over manglende incitamenter til forbedringer får lærerne i visse lande heller ikke en systematisk bedømmelse af eller feedback om deres indsats. Det gælder 25 % af lærerne i Irland og Portugal, 45 % i Spanien og 55 % i Italien http://dx.doi.org/10.1787/607856444110 ).

Den vigtigste lære for den politiske indsats er, at undervisningsmyndighederne bliver nødt til at give lærerne mere effektive incitamenter. I mange lande er der ikke nogen forbindelse mellem evalueringen af lærernes arbejde og den belønning og anerkendelse, de får, og selv om der er en forbindelse, er den ofte ikke særlig stærk.

Ifølge undersøgelsen kunne uddannelsesplanlæggerne generelt gøre mere for at støtte lærerne og forbedre elevernes indsats, hvis både offentligheden og de politiske beslutningstagere satte mindre fokus på styring af ressourcer og læseplaner og større fokus på undervisningsresultaterne .

Baggrund

TALIS er den nye OECD-undersøgelse om undervisning og læring ( Teaching and Learning International Survey ). Det er den første internationale undersøgelse, der sætter fokus på undervisningsmiljøet og lærernes arbejdsvilkår i skolerne. Der er stillet spørgsmål om emner, der berører lærerne og deres indsats set med skoleinspektørernes øjne og lærernes egne øjne. Det var nemlig formålet med undersøgelsen at lukke en række store informationshuller i internationale sammenligninger af uddannelsessystemerne.

Undersøgelsen er foretaget med støtte fra Europa-Kommissionen og har omfattet 23 deltagerlande : Australien, Belgien (det flamske fællesskab), Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estland, Irland, Island, Italien, Korea, Litauen, Malaysia, Malta, Mexico, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyrkiet, Ungarn og Østrig.

Der blev på vilkårlig måde udvalgt omkring 200 skoler i hvert land, og på hver skole skulle skoleinspektøren udfylde ét spørgeskema, og 20 vilkårligt udvalgte lærere skulle udfylde et andet spørgeskema.

Spørgsmålene omfattede emner som lærernes forberedelse, den undervisningspraksis, lærerne anvender, og den anerkendelse og belønning, de får.

Se www.oecd.org/edu/talis/firstresults


Side Bar