Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/918

Bruselj, 12 . junija 2009

Državne pomoči: Komisija dala zeleno luč začasni slovenski shemi za spodbuditev realnega gospodarstva

Evropska komisija je v skladu s pravili Pogodbe ES o državnih pomočeh odobrila slovensko shemo za pomoč podjetjem, ki se zaradi kreditnega krča v sedanji gospodarski krizi soočajo s finančnimi težavami. Shema dovoljuje dodelitev državne pomoči do 500 000 EUR na podjetje. Izpolnjuje pogoje začasnega okvira Komisije za ukrepe državne pomoči v podporo dostopu do financiranja v sedanji finančni in gospodarski krizi (glej IP/08/1993 ), kot je bil spremenjen 25. februarja 2009. Shema namreč na ustrezen način odpravlja resno motnjo v celotnem slovenskem gospodarstvu, je časovno omejena, upošteva pomembne omejitve in se uporablja le za podjetja, ki pred 1. julijem 2008 niso bila v težavah. Predlog je zato združljiv s členom 87(3)(b) Pogodbe ES.

Evropska komisarka za konkurenco Neelie Kroes je izjavila: „Slovenski ukrep omogoča podjetjem, ki jih je prizadel kreditni krč, da pridobijo finančna sredstva. Gre za učinkovit način spodbujanja poslovnih vlaganj in gospodarskega okrevanja brez nedovoljenega izkrivljanja konkurence.“

Slovenski organi so shemo oblikovali na podlagi pravil začasnega okvira Komisije za državno pomoč realnemu gospodarstvu v sedanji krizi (glej IP/08/1993 ). Ukrep se lahko uporablja do 31. decembra 2010, vendar ne za podjetja, ki so bila 1. julija 2008 že v težavah (tj. pred nastopom kreditnega krča).

Zaradi pomena sheme za slovensko gospodarstvo je Komisija presodila, da lahko shemo odobri na podlagi člena 87(3)(b) Pogodbe ES. Slovenski organi so shemo predstavili kot nujno potrebno, sorazmerno in ustrezno za odpravo resne motnje v celotnem slovenskem gospodarstvu.

Odločitev z referenčno številko 228/2009 bo objavljena v Registru državnih pomoči na spletni strani GD za konkurenco . Najnovejše odločitve o državni pomoči, objavljene v Uradnem listu Evropske unije in na zadevni spletni strani, so zbrane v elektronskem biltenu State aid Weekly e-News .


Side Bar