Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 917

Brus elj, 12. junija 2009

Državna pomoč : Komisija odobrila začasno shemo pomoči Slovenije, ki uporablja subvencionirana državna poroštva za spodbujanje realnega gospodarstva

Evropska Komisija je v skladu s pravili o državnih pomočeh iz Pogodbe ES odobrila shemo pomoči Slovenije, namenjeno podjetjem v finančnih težavah zaradi posledic omejitve posojil v trenutnih razmerah gospodarske krize. Državni organi lahko na podlagi sheme dodelijo pomoč v obliki subvencioniranih poroštev za naložbena posojila in posojila za obratni kapital, sklenjena do 31. decembra 2010. Shema, ki je bila dopolnjena na podlagi posvetovanja s Komisijo, izpolnjuje pogoje Začasnega okvira Komisije za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi ( IP/08/1993 ) , kakor je bil spremenjen 25. februarja 2009, saj je časovno omejena, spoštuje določene omejitve in velja samo za podjetja, ki so zašla v težave po 1. juliju 2008. Zato je skladna s členom 87(3)(b) Pogodbe ES, ki dovoljuje pomoč za odpravo resne motnje v gospodarstvu določene države članice.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je izjavila: Shema pomoči Slovenije pomaga podjetjem pri pridobitvi posojil. To je lahko učinkovit način spodbujanja poslovnih naložb in gospodarske oživitve brez nedovoljenega izkrivljanja konkurence.

Slovenski organi so zdaj zagotovili, da shema upošteva pravila Začasnega okvira Komisije za ukrepe državnih pomoči za realno gospodarstvo v času krize ( IP/08/1993 ) in zlasti pogoje za pomoč v obliki subvencioniranih poroštev.

Zmanjšanje premije za poroštvo se lahko uveljavi v obdobju do največ dveh let za poroštva za posojila, sklenjena najpozneje 31. decembra 2010. Če trajanje temeljnega posojila presega dve leti, se lahko uporabijo premije varnega pristana iz priloge k spremenjenemu začasnemu okviru, in sicer za dodatno obdobje največ osmih let. Shema se ne uporablja za podjetja, ki so zašla v težave pred 1. julijem 2008 (tj. pred kreditnim krčem).

Odločba bo objavljena v Registru državnih pomoči na spletišču GD za konkurenco pod referenčno številko NN 34/2009. Najnovejše odločitve o državni pomoči, objavljene v Uradnem listu Evropske unije in na zadevni spletni strani, so zbrane v elektronskem biltenu State aid Weekly e-News .


Side Bar