Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/912

V Bruseli 12. júna 2009

Spotrebitelia: EÚ stanovuje nové bezpečnostné normy v oblasti výrobkov starostlivosti o dieťa

V pondelok dajú č lenské štáty EÚ podľa všetkého zelenú dvom novým bezpečnostným normám týkajúcim sa detí, ktorých predmetom sú poistné zariadenia na okná a balkónové dvere bezpečné pred deťmi a detské kúpacie výrobky, čo je súčasťou oveľa širšej iniciatívy EÚ zameranej na aktualizovanie bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa na celý rad výrobkov starostlivosti o dieťa. V súčasnosti tieto výrobky nepodliehajú žiadnym bezpečnostným normám EÚ. Novými normami sa zabezpečí, aby boli poistné zariadenia na okná a balkónové dvere úplne „bezpečné pred deťmi“, pričom sa prispeje k zvýšeniu všeobecnej úrovne bezpečnostných noriem. Pri kúpacích výrobkoch pre malé deti, napríklad pri kúpacích sedadlách pre veľmi malé deti, sa normami sprísnia požiadavky na stabilitu a bezpečnosť a zavedie sa povinnosť uvádzať nové upozornenia určené poskytovateľom starostlivosti. Členské štáty budú v rámci Výboru pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov hlasovať o zavedení nových noriem v pondelok 15. júna.

Komisárka EÚ pre spotrebiteľské záležitosti Meglena Kuneva uviedla: „Je na každom rodičovi alebo poskytovateľovi starostlivosti, aby zvážil spôsob, akým sa čo najlepšie postarať o bezpečnosť svojich detí. Našou starosťou je zaistiť bezpečnosť týchto výrobkov pre rodičov, ktorí ich chcú používať. Návody na použitie musia byť veľmi jasné a výrobky skutočne pred deťmi bezpečné, keď sa to o nich tvrdí, pričom musia úspešne prejsť všetkými nevyhnutnými bezpečnostnými testami. Tieto výrobky sa používajú pri starostlivosti o najzraniteľnejších spotrebiteľov a máme teda všetky dôvody byť mimoriadne obozretnými, keď ide o bezpečnosť.“

Postup

Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi v súčasnosti aktualizuje bezpečnostné normy týkajúce sa celého radu výrobkov starostlivosti o dieťa v oblastiach, v ktorých normy EÚ neexistujú alebo v ktorých sa existujúca norma nezaoberá všetkými rizikami. Návrhy ďalších noriem v oblasti výrobkov starostlivosti o malé dieťa budú predložené v priebehu budúceho roka vrátane noriem týkajúcich sa napríklad vysokých stoličiek, sedacích podložiek (booster seats) a matracov do detských postieľok.

Poistné zariadenia na okná a balkónové dvere bezpečné pred deťmi

Tieto bezpečnostné zariadenia boli navrhnuté tak, aby sa znížil počet nehôd alebo aby sa im predišlo, a to : 1) blokovaním otvorenia okna alebo balkónových dverí do určitej obmedzenej polohy a 2) zabezpečením, aby dieťa vo veku menej ako štyri roky nemohlo odistiť poistku.

Súčasný stav: Náhodné pády z výšok, ako napríklad z okien a balkónov, sú hlavnou príčinou smrteľných úrazov alebo trvalého poškodenia mozgu alebo kostry u detí vo veku menej ako 5 rokov 1 . V regióne Ile-de-France bolo od mája do septembra 2005 zaznamenaných 67 takýchto pádov. V Dánsku a Švédsku je každý rok zaznamenaných 20 až 60 prípadov.

Z údajov od roku 1996 do roku 2003 vyplýva, že v Grécku prišlo k 79, v Holandsku k 130 a v Spojenom kráľovstve k 25 nehodám za rok 2 . Každoročne zomrie v Spojených štátoch 15 – 20 detí vo veku menej ako 10 rokov a v pohotovostných priestoroch nemocníc je ošetrených 4 000 detí, ktoré v súvislosti s pádom z okna utrpeli poranenia 3 .

Od roku 2005 do roku 2007 uskutočnili Rakúsko, Dánsko a Nórsko spoločný projekt na vyhodnotenie bezpečnosti poistných zariadení na okná a balkónové dvere. Z výsledkov vyplýva, že deti dokázali odistiť viaceré modely napriek tvrdeniu, že sú bezpečné pred deťmi; iné modely sa rozpadli, zlomili alebo nevyhoveli testu starnutia. Pri všetkých testovaných modeloch chýbali niektoré z požadovaných základných pokynov.

Návrh: Normou EÚ sa zavedú nové požiadavky na testovanie odolnosti výrobku voči dieťaťu, ich štrukturálnej integrity počas predpokladanej životnosti, ich odolnosti proti starnutiu a vystaveniu poveternostným podmienkam. V norme sa takisto bude vyžadovať poskytovanie jasných pokynov a informácií používateľom.

K úpacie výrobky pre malé deti

Súčasný stav: V súčasnosti neexistujú normy EÚ týkajúce sa kúpacích výrobkov pre malé deti, akými sú kúpacie sedadlá, kúpacie pomôcky alebo vaničky. Obmedzený počet vnútroštátnych predpisov je k dispozícii napríklad vo Francúzsku. V Spojených štátoch majú normu vzťahujúcu sa na kúpacie sedadlá. V prípade kúpacích vaničiek a stojanov je norma v počiatočnom štádiu vývoja.

O nehodách a poraneniach v súvislosti s výrobkami starostlivosti o malé dieťa svedčí množstvo dôkazov z celého sveta. Napríklad v Spojených štátoch sa v priebehu roka 2007 na oddeleniach pohotovosti ošetrilo 62 000 poranení detí vo veku menej ako päť rokov, ku ktorým došlo pri používaní výrobkov starostlivosti o malé dieťa. Vzhľadom na tieto skutočnosti Komisia po konzultáciách s členskými štátmi uskutočnila štúdiu (2007 – 2008), v rámci ktorej sa určili výrobky starostlivosti o malé dieťa predstavujúce osobitne závažné riziká pre dojčatá a deti v útlom veku, pri ktorých bezpečnostné normy buď neexistujú alebo sa príslušná platná norma nezaoberá všetkými rizikami.

K týmto výrobkom patria:

Kúpacie sedadlá pre malé deti – výrobky, ktoré počas kúpania pomáhajú udržať dieťa v sede. Kúpacie pomôcky – často používané pri veľmi malých deťoch alebo novorodencoch, ktoré umožňujú udržať dieťa počas kúpania v ľahu. Vaničky a stojany na vaničky pre malé deti vo veku do 12 mesiacov. Tieto výrobky sa stali mimoriadne obľúbenými a spotrebitelia ich používajú čoraz častejšie.

Hlavnou príčinou nehôd je klamná predstava , ktorú majú dospelí používatelia o bezpečnosti, keď sa domnievajú, že tieto výrobky sú bezpečnostné zariadenia a majú preto väčšiu tendenciu nechať dieťa kúpať sa bez dozoru. Štúdia Komisie sa takisto zaoberala obavami súvisiacimi s požiadavkami na stabilitu. K nehodám prišlo aj v prítomnosti poskytovateľa starostlivosti: výrobky sa rozpadli, oddelili od povrchu alebo ich dieťa náhodne otvorilo. Ostražitosť poskytovateľa starostlivosti je mimoriadne dôležitá, keďže k (u)topeniu môže prísť veľmi rýchlo.

Údaje Komisie Spojených štátov pre bezpečnosť spotrebných výrobkov (CPSC) uverejnené vo februári 2009 4 naznačujú, že od roku 2003 do roku 2005 došlo pri použití detských kúpacích vaničiek alebo kúpacích kruhov k 90 smrteľným nehodám malých detí. V Spojenom kráľovstve sa od roku 1989 do roku 2003 utopilo 78 detí 5 , v Spojených štátoch bolo od januára 1983 do apríla 2005 zaznamenaných 123 prípadov utopenia a 182 prípadov, keď k utopeniu takmer došlo 6 . Priemerný vek obetí sa pohybuje v rozmedzí od 5 do 10 mesiacov.

Návrh: Novou normou sa zavedú lepšie požiadavky na stabilitu a bezpečnosť, aby sa minimalizovalo riziko prevrhnutia, keď sa dieťa nakláňa v akomkoľvek smere alebo sa pokúša vstať či tlačiť výrobok. Budú sa v nej takisto vyžadovať jasnejšie a nápadnejšie upozornenia a pokyny pre spotrebiteľov, a to na obale, výrobku i na mieste predaja.

Čo bude nasledovať?

Návrh Komisie sa predloží Európskemu parlamentu, kde bude počas jedného mesiaca podrobený kontrole, a potom sa postúpi kolégiu komisárov, ktoré o ňom formálne rozhodne. CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) sa potom poverí vypracovaním nových noriem výrobkov, čo môže trvať viac než dva roky.

Hlasovanie sa uskutoční v obedňajších hodinách 15. júna v Centre Albert Borschette, rue Froissart.

Štúdia je k nahliadnutiu na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Svetová zdravotnícka organizácia – European Report on Child Injury Prevention, 2008.

2 :

Commission de la Sécurité des Consommateurs-, France Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (10/05).

3 :

US Consumer Product Safety Commission, Consumer Product Safety Review, volume 5 (2000).

4 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf

5 :

Royal Society for the Prevention of Accidents, UK.

6 :

US Consumer Product Safety Commission, Bath Seats, september 2006.


Side Bar