Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/912

Bruksela, dnia 12 czerwca 2009 r.

Sprawy konsumentów: UE zamierza określić nowe normy dotyczące produktów do pielęgnacji lub ochrony dzieci

W poniedziałek państwa członkowskie UE umożliwią wprowadzenie dwóch nowych norm związanych z bezpieczeństwem dzieci dotyczących zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń blokujących okna i drzwi balkonowe oraz artykułów do kąpieli dzieci. Stanowi to część szerszego działania mającego na celu aktualizację norm bezpieczeństwa dla produktów do pielęgnacji lub ochron y dzieci w UE. W chwili obecnej nie ma żadnych unijnych norm mających zastosowanie do tych produktów. Nowe normy zapewnią, iż urządzenia blokujące okna i drzwi balkonowe będą w pełni zabezpieczone przed dziećmi, a także przyczynią się do podniesienia ogólnych norm bezpieczeństwa. W przypadku artykułów do kąpieli dzieci, takich jak krzesełka do kąpieli dla niemowląt, normy zagwarantują poprawę wymogów w zakresie stabilności i bezpieczeństwa oraz wprowadzą nowe jasne ostrzeżenia dla opiekunów. Aby umożliwić wprowadzenie tych nowych norm państwa członkowskie będą uczestniczyć w głosowaniu podczas posiedzenia Komitetu ds. Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów w poniedziałek 15 czerwca.

Europejska komisarz ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: „Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci pozostawiamy ich rodzicom lub opiekunom. My dbamy o to, by produkty, których chcą używać rodzice, były bezpieczne. Instrukcje użytkowania powinny być bardzo jasne; produkty muszą być naprawdę zabezpieczone przed dziećmi, jeżeli tak na nich wskazano, oraz muszą przejść wszystkie konieczne testy bezpieczeństwa. Artykuły te służą do pielęgnacji lub ochrony naszych najwrażliwszych konsumentów, dlatego też mówiąc o bezpieczeństwie istnieją szczególne powody do zachowania wyjątkowej czujności."

Procedura

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi jest w trakcie aktualizowania norm bezpieczeństwa dotyczących wielu produktów do pielęgnacji lub ochrony dzieci. Ma to zastosowanie w przypadkach, gdy takie normy nie istnieją obecnie w UE lub obowiązujące normy nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka. Wnioski o ustanowienie dodatkowych norm dla produktów dziecięcych będą przedkładane w nadchodzących latach oraz będą dotyczyć przykładowo – wysokich krzesełek dla dzieci, fotelików dziecięcych i materaców do łóżeczek.

Zabezpieczone przed dziećmi urządzenia blokujące okna i drzwi balkonowe

Wymienione urządzenia zabezpieczające są zaprojektowane, by zmniejszyć liczbę wypadków lub zapobiegać im poprzez: (1) blokadę otwarcia okna lub drzwi balkonowych lub ograniczenie zakresu tego otwarcia do określonego położenia; oraz (2) zabezpieczenie blokady przed jej otwarciem przez dziecko poniżej 4 roku życia.

Sytuacja obecna: Przypadkowe upadki z wysokości np. z okna lub z balkonu stanowią główną przyczynę śmierci albo urazów głowy lub kośćca u dzieci poniżej 5 roku życia 1 (we Francji w regionie Ile de France odnotowano 67 takich wypadków od maja do września 2005 r.). W Danii i Szwecji każdego roku wydarza się między 20 a 80 takich przypadków.

Dane za okres 1996-2003 wskazują, iż w Grecji odnotowano rocznie 79 takich przypadków, w Niderlandach – 130, a w Zjednoczonym Królestwie – 25 2 . Każdego roku w Stanach Zjednoczonych około 15-20 dzieci poniżej 10 roku życia umiera, a ponad 4000 jest hospitalizowanych z powodu obrażeń poniesionych w związku z upadkiem z okna 3 .

W latach 2005-2007 r. Austria, Dania i Norwegia zrealizowały wspólny projekt dotyczący oceny bezpieczeństwa urządzeń blokujących okna i drzwi balkonowe. Wyniki wykazały, że blokady wielu modeli mogły zostać otwarte przez dzieci, mimo oznaczenia, iż są zabezpieczone przed dziećmi, inne modele rozpadały lub łamały się albo nie przechodziły testu zużycia. Żaden z modeli nie zawierał niektórych wymaganych podstawowych instrukcji.

Wniosek: Norma UE wprowadzi nowe wymogi w zakresie testowania zabezpieczenia przed użyciem przez dzieci, strukturalnej trwałości w przewidywanym okresie użytkowania, odporności na zużycie oraz narażenie na warunki pogodowe. Przedmiotowa norma obejmie również wymóg zapewnienia jasnych instrukcji i informacji dla użytkowników.

Artykuły do kąpieli dzieci

Sytuacja obecna: W chwili obecnej nie obowiązują żadne normy dotyczące artykułów do kąpieli dzieci, takich jak krzesełka do kąpieli, akcesoria kąpielowe lub wanny. Ograniczona liczba krajowych przepisów istnieje na przykład we Francji. Stany Zjednoczone wprowadziły normę dotyczącą krzesełek do kąpieli. Norma odnosząca się do wanienek i stelaży do nich znajduje się na wczesnym etapie opracowywania.

Na całym świecie istnieje szereg dowodów wskazujących na wypadki i urazy, które wydarzyły się we wczesnym dzieciństwie i były spowodowane produktami dziecięcymi. Przykładowo w USA w 2007 r. służby ratunkowe odnotowały 62 000 przypadków urazów związanych z produktami dziecięcymi u dzieci poniżej piątego roku życia.

Mając na uwadze powyższe kwestie Komisja przeprowadziła, po zasięgnięciu opinii państw członkowskich, badanie (lata 2007-2008) wskazujące produkty dziecięce, które stwarzają wyjątkowo poważne zagrożenie dla niemowląt i dzieci, oraz w odniesieniu do których nie ma norm bezpieczeństwa lub obowiązujące normy nie obejmują wszystkich rodzajów ryzyka.

Są to następujące produkty:

Krzesełka do kąpieli dla dzieci - produkty umożliwiające utrzymanie dziecka w pozycji siedzącej podczas kąpieli. Akcesoria kąpielowe – często stosowane dla dzieci lub niemowląt, aby umożliwić trzymanie dziecka w pozycji leżącej podczas kąpieli. Wanienki i stelaże do nich dla dzieci do 12 miesięcy. Wymienione artykuły stały się wyjątkowo popularne i są coraz częściej wykorzystywane przez konsumentów.

Głównymi powodami wypadków jest złudne poczucie bezpieczeństwa u dorosłych użytkowników, którzy uznają, że wymienione produkty są bezpieczne, a zatem umożliwiają pozostawienie dziecka w wannie bez opieki. Badanie Komisji zwróciło również uwagę na wymogi stabilności. Wypadki miały także miejsce podczas obecności opiekuna - produkty rozpadały się, odczepiały od powierzchni lub były przypadkowo otwierane przez dziecko. Mając na uwadze, że utonięcie może nastąpić w bardzo krótkim czasie czujność opiekuna jest najistotniejszym elementem.

Opublikowane w lutym 2009 r. dane liczbowe amerykańskiej Komisji ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich (US Consumer Product Safety Commission – CPSC) 4 wskazują na 90 przypadków śmiertelnych, które wydarzyły się w latach 2003-2005 i dotyczyły dzieci korzystających z wanienek lub krzesełek do kąpieli. Między 1989 r. a 2003 r. w Zjednoczonym Królestwie utopiło się w wannie 78 dzieci 5 . W Stanach Zjednoczonych między styczniem 1983 r. a kwietniem 2005 r. odnotowano 123 utonięcia oraz 182 przypadki, które niemal doprowadziły do utonięcia 6 . Średni wiek ofiar wynosił od 5 do 10 miesięcy.

Wniosek : Nowa norma wprowadzi wzmocnione wymogi w zakresie stabilności i wytrzymałości, aby zminimalizować ryzyko wywrócenia się, w przypadku gdy dziecko pochyla się w jakimkolwiek kierunku lub stara się wstać albo popchnąć produkt. Obejmie ona również wymóg zamieszczenia jasnych i bardziej widocznych ostrzeżeń oraz instrukcji dla konsumentów na opakowaniu, produkcie oraz w miejscu sprzedaży.

Co dalej?

Wniosek Komisji zostaje przekazany Parlamentowi Europejskiemu na okres kontroli wynoszący jeden miesiąc, a następnie jest skierowany do kolegium członków Komisji celem wydania formalnej decyzji. Następnie CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) jest uprawniony do rozpoczęcia prac nad nowymi normami dla produktów, które mogą trwać ponad dwa lata.

Głosowanie odbędzie się 15 czerwca w Centre Albert Borschette, rue Froissart w czasie przerwy obiadowej.

Informacje na temat wymienionego badania można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Światowa Organizacja Zdrowia - European Report on Child Injury Prevention (Europejskiej sprawozdanie na temat zapobiegania urazom u dzieci), 2008 r.

2 :

Komisja ds. bezpieczeństwa konsumentów; Francja, Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (Opinia dotycząca bezpieczeństwa drzwi okiennych i balkonowych), (10/05)

3 :

Amerykańska Komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Consumer Product Safety Review (Przegląd bezpieczeństwa produktów konsumenckich), tom 5 (2000 r.)

4 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf

5 :

Royal Society for the Prevention of Accidents (Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom), Zjednoczone Królestwo

6 :

Amerykańska Komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Bath Seats (Krzesełka do kąpieli), wrzesień 2006 r.


Side Bar