Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/912

Briselē, 2009. gada 12. jūnijā

Patērētāji — ES noteiks jaunus drošības standartus bērnu aprūpei paredzētajiem ražojumiem

ES dalībvalstis nākamajā pirmdienā plāno apstiprināt divus jaunus standartus bērnu drošības jomā attiecībā uz logu un balkonu durvju slēdzenēm, ko bērni nevar atvērt, un bērnu vannošanas piederumiem. Šis lēmums ir daļa no daudz plašākas iniciatīvas visā ES uzlabot drošības standartus virknei bērnu aprūpes līdzekļu. Patlaban ES standarti nav sagatavoti attiecībā uz šiem ražojumiem. Jaunie standarti paredzēs, ka logu un balkona durvju slēdzenēm jābūt pilnībā drošām, lai bērni tās nevarētu atvērt, un tādējādi arī paaugstinās kopējos drošības standartus. Attiecībā uz bērnu vannošanas piederumiem, piemēram, mazu bērnu vannas sēdekļiem, standartos ietvers stingrākas prasības par stabilitāti un drošību un noteiks jaunus uzskatāmus brīdinājumus personām, kuras aprūpē bērnus. Pirmdien, 15. jūnijā, Produktu vispārējās drošības komitejas sanāksmē dalībvalstis balsos, lai apstiprinātu jaunos standartus.

ES Patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuņeva teica: “Katra vecāka vai bērnu aprūpētāja uzdevums ir novērtēt to, kā nodrošināt lielāku drošību bērniem. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai ražojumi, kurus vecāki izvēlas lietot, būtu droši. Instrukcijām jābūt skaidrām, ražojumiem, par kuriem apgalvo, ka tie ir droši bērniem, patiesi tādiem jābūt, kā arī šiem ražojumiem jāiztur visi vajadzīgie drošības testi. Šie ražojumi ir paredzēti mūsu visneaizsargātākajiem patērētājiem, tādēļ mums jābūt īpaši vērīgiem, runājot par drošību.”

Procedūra

Eiropas Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, gatavojas atjaunināt drošības standartus virknei ražojumu, kas paredzēti bērnu aprūpei, piemērojot šos standartus tiem ražojumiem, attiecībā uz kuriem šādi standarti nepastāv, vai spēkā esošie standarti neietver visus apdraudējuma veidus. Nākamajā gadā iesniegs priekšlikumus papildu standartiem attiecībā uz zīdaiņu aprūpes piederumiem, tostarp, piemēram, barošanas krēsliem, automašīnu bērnu krēsliem, gultām un matračiem.

Bērniem drošas slēdzenes logiem un balkonu durvīm

Šīs drošības ierīces ir veidotas tā, lai mazinātu vai novērstu nelaimes gadījumus, jo 1) tās fiksē atvērtu logu vai balkona durvis konkrētā atvērumā, un 2) tās bloķē slēdzeni, lai to nevarētu atvērt bērni, kas jaunāki par 4 gadiem.

Pašreizējā situācija. Nelaimes gadījumi, krītot no augstuma, piemēram, izkrītot pa logu vai balkonu, ir visbiežāk reģistrētie nāves vai smadzeņu vai skeleta traumu cēloņi bērniem, kuri jaunāki par 5 gadiem 1 . Laikposmā no 2005. gada maija līdz septembrim Ile de France reģionā Francijā reģistrēti 67 šādi negadījumi. Dānijā un Zviedrijā katru gadu tiek reģistrēti 20 - 60 gadījumi.

Dati par laikposmu no 1996. gada līdz 2003. gadam liecina, ka Grieķijā katru gadu ir bijuši 79 negadījumi, Nīderlandē - 130 negadījumi gadā un Apvienotajā Karalistē - 25 negadījumi gadā 2 . Katru gadu Amerikas Savienotajās Valstīs no ievainojumiem, kas radušies, izkrītot pa logu, mirst 15 – 20 bērnu, kas jaunāki par 10 gadiem, un vairāk nekā 4000 bērniem tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība slimnīcā 3 .

No 2005. gada līdz 2007. gadam Austrija, Dānija un Norvēģija īstenoja kopīgu projektu, lai novērtētu logu un balkona durvju bloķēšanas ierīču drošību. Rezultāti liecināja, ka vairāki modeļi, lai gan paredzēti bērnu drošībai, ir izveidoti tā, ka tos bērni var atvērt, citi modeļi, savukārt, sabojājās, salūza vai neizturēja laika pārbaudi. Nevienam no pārbaudītajiem modeļiem nebija pievienotas dažas no vajadzīgajām pamatinstrukcijām.

Priekšlik ums. Ar ES standartu ieviesīs jaunas prasības pārbaudīt ražojuma drošumu attiecībā uz bērniem, to strukturālo integritāti visā tā paredzētajā lietošanas laikā, tā izturību pret nolietošanos un pret laika apstākļiem. Turklāt standartā paredzēs noteikumu, ka jāsniedz skaidri norādījumi un informācija lietotājam.

Zīdaiņu vannošanas piederumi

Pašreizējā situācija Patlaban nav ES standartu attiecībā uz zīdaiņu vannošanas piederumiem, proti, vannas sēdekļiem, vannošanas palīglīdzekļiem vai vannām. Piemēram, Francijā ir spēkā daži valsts mēroga noteikumi. ASV ir spēkā standarts attiecībā uz vannas krēsliem. Patlaban sāk izstrādāt standartu attiecībā uz vannām un statīviem.

Visā pasaulē ir pieejami plaši pierādījumi par nelaimes gadījumiem un traumām agrā bērnībā, kas saistītas ar bērnu aprūpes līdzekļiem. Piemēram, ASV 2007. gadā aptuveni 62 000 bērnu, kas jaunāki par 5 gadiem, sniegta neatliekamā palīdzība, lai ārstētu traumas, kuras gūtas saistībā ar aprūpē izmantotajiem piederumiem. Tādēļ Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, veica pētījumu (2007.-2008. gadā), kurā noteica aprūpes piederumus, kas īpaši apdraud zīdaiņus un mazus bērnus un attiecībā uz kuriem nepastāv drošības standarti vai arī esošie standarti neietver visus apdraudējuma veidus.

Minētie ražojumi ir šādi.

Vannas sēdekļi zīdaiņiem — piederums, ko izmanto, lai vannošanas laikā bērnu novietotu sēdus stāvoklī. Vannošanas palīglīdzekļi — tos bieži izmanto, lai ļoti mazus bērnus vai jaundzimušos vannošanas laikā noturētu guļus stāvoklī. Vannas un vannu statīvi maziem bērniem, kas jaunāki par 12 mēnešiem. Šie piederumi ir īpaši iecienīti un patērētāji tos izmanto arvien vairāk.

Galvenais iemesls, kādēļ notiek nelaimes gadījumi, ir pieaugušo nepareiza izpratne par drošību, uzskatot, ka šie ražojumi ir drošības ierīces un tādēļ var atstāt bērnu vannā bez uzraudzības. Turklāt Komisijas pētījumā pauda bažas par prasībām attiecībā uz stabilitāti. Ir pieredzēti negadījumi, arī klātesot personai, kura aprūpē bērnu: piederumi salūzt, atdalās no virsmas vai bērns tos nejauši atver. Aprūpētājam jābūt ļoti uzmanīgam, jo noslīkt var ļoti īsā laikā.

ASV Patērētāju preču drošības komisija CPSC (ASV) 2009 4 . gada februārī publicēja rādītājus, kas liecina, ka no 2003.—2005. gadam 90 mazu bērnu noslīkšanas gadījumu notika, lietojot zīdaiņu vannas vai vannas sēdekļus. No 1989.—2003. gadam Apvienotajā Karalistē vannā noslīka 78 bērni 5 , ASV no 1983. gada janvāra līdz 2005. gada aprīlim reģistrēti 123 nāves gadījumi noslīkstot un 182 slīkšanas gadījumi 6 . Cietušo vidējais vecums ir no 5 līdz 10 mēnešiem.

Priekšlikums . Ar jauno standartu ieviesīs stingrākas prasības attiecībā uz stabilitāti un izturību, lai pēc iespējas mazinātu apgāšanās risku, bērnam liecoties jebkurā virzienā, ceļoties kājās vai grūžot ražojumu. Turklāt standartos noteiks, ka uz iepakojuma, uz ražojuma un tirdzniecības vietās jāizvieto skaidrāki un redzamāki brīdinājumi un instrukcijas patērētājiem.

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšlikumu iesniegs Eiropas Parlamentam viena mēneša pārbaudes periodam un pēc tam komisāru kolēģijai oficiāla lēmuma pieņemšanai. Pēc tam mandātu nodod Eiropas Standartizācijas komitejai ( CEN ), lai izstrādātu jaunus ražojumu standartus; šis posms var ilgt vairāk nekā 2 gadus.

Balsošana notiks 15. jūnijā, pusdienlaikā, Centre Albert Borschette, Rue Froissart .

Pētījums:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Pasaules Veselības organizācija – Eiropas ziņojums par bērnu traumu novēršanu, 2008.

2 :

Commission de la Sécurité des Consommateurs , Francija “Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons” (10/05).

3 :

ASV Patērētāju preču drošības komisija, Pārskats par patērētāju preču drošību, 5. sējums (2000. g.).

4 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf

5 :

Karaliskā negadījumu novēršanas biedrība, Apvienotā Karaliste.

6 :

ASV Patērētāju preču drošības komisija, Vannas sēdekļi, 2006. gada septembris.


Side Bar