Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/912

Briuselis, 2009 m. birželio 12 d.

Vartotojų reikalai: ES nustatys naujus vaikų priežiūros gaminių standartus

Visos ES valstybės narės pirmadienį rengiasi priimti du naujus vaikų saugos – „vaikams neįveikiamų“ langų bei balkonų durų užraktų ir vaikų maudymo reikmenų – standartus, taip siekiama patvirtinti bendresnę iniciatyvą atnaujinti visoje ES vaikų priežiūros gaminių saugos standartus. Minėtų gaminių ES standartų iki šiol nebuvo. Dėl naujųjų standartų bus užtikrinta, kad langų ir balkonų durų užraktai būtų visiškai „vaikui neįveikiami“, ir pakils bendras saugumo standartų lygis. Standartais bus reikalaujama didesnio vaikų maudymo reikmenų, pavyzdžiui, kūdikių vonelių sėdynių, saugumo ir stabilumo, o suaugusiems, naudojantiems gaminius, bus pateikta naujų aiškių įspėjimų apie galimus pavojus. Valstybės narės dėl naujų standartų įvedimo balsuos pirmadienį, birželio 15 d., Bendrojo gaminių saugumo komitete.

Už vartotojų reikalus atsakinga Europos komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Kaip rūpintis savo vaiko saugumu, geriausiai išmano tėvai ir vaikų globėjai. Mums svarbu, kad tėvai, norintys naudoti šiuos gaminius, galėtų tai daryti saugiai. Instrukcijos turi būti labai aiškios, gaminiai iš tiesų turi būti neįveikiami vaikams, jei taip ant jų parašyta. Be to, turi būti atlikti visi būtini gaminių saugumo bandymai. Šie gaminiai naudojami pažeidžiamiausių vartotojų priežiūrai, tad saugos klausimams skirtinas ypatingas dėmesys“.

Procesas

Europos Komisija drauge su valstybėmis narėmis šiuo metu peržiūri visos grupės vaikų priežiūros gaminių saugos standartus – gaminių, kuriems šiuo metu nėra ES standartų, arba esamuose standartuose nenumatyti visi galimi pavojai. Papildomų vaikų priežiūros gaminių standartų pasiūlymai – pavyzdžiui, pasiūlymas gaminti aukštesnes kėdutes, papildomas kėdučių sėdynes, lovelių čiužinius – bus teikiami visus ateinančius metus.

„Vaikams neįveikiami“ langų ir balkonų durų užraktai

Šių saugos priemonių paskirtis – sumažinti ar visai išvengti nelaimingų atsitikimų. Tai užtikrinama: 1) leidžiant atidaryti langą ar balkono duris tik iki tam tikros padėties; 2) padarant užraktą neįveikiamą jaunesniam nei ketverių metų vaikui.

Dabartinė padėtis. Netyčinis iškritimas iš didelio aukščio, – pro langą ar iš balkono – yra pagrindinė vaikų iki penkerių metų žūties arba smegenų ir kaulų pažeidimų priežastis 1 . Prancūzijoje, Il de France regione, nuo2005 m gegužės iki rugsėjo mėnesio buvo registruoti 67 tokie atvejai. Danijoje ir Švedijoje kiekvienais metais registruojama nuo 20 iki 60 tokių atvejų.

1996–2003 m. duomenys rodo, kad per metus Graikijoje įvyko 79 nelaimingi atsitikimai, Nyderlanduose – 130, o Jungtinėje Karalystėje – 25 2 . Kasmet Jungtinėse Valstijose iškritę pro langą nuo sužalojimų miršta 15–20 vaikų iki 10 metų ir daugiau kaip 4 000 patenka į greitosios pagalbos gydymo įstaigas 3 .

2005–2007 m. Austrijoje, Danijoje ir Norvegijoje buvo atliekamas bendras projektas, kurio tikslas – įvertinti langų ir balkonų durų užraktų saugą . Rezultatai parodė, kad kai kurių modelių užraktus su užrašu „neįveikiamas vaikams“ vaikai sugeba atrakinti, kitų modelių užraktai genda, neveikia ar neatlaiko ilgaamžiškumo bandymo. Visiems ištirtų modelių užraktams trūko kai kurių būtiniausių vartojimo instrukcijų.

Pasiūlymas. ES standartais bus įvesti nauji reikalavimai bandyti vaikų priežiūros gaminių atsparumą, jų patikimumą visą nurodytą naudojimo laiką, ilgaamžiškumą ir atsparumą oro sąlygoms. Standartais taip pat bus reikalaujama, kad vartotojams būtų pateikiamos aiškios instrukcijos ir informacija.

Kūdikių maudymo reikmenys

Dabartinė padėtis. Šiuo metu nėra kūdikių maudymo gaminių – vonelių sėdynių, maudymo reikmenų ar vonelių – ES standartų. Tam tikrų šalies masto nurodymų yra, pavyzdžiui, Prancūzijoje. JAV nustatyti vonelių sėdynių standartai. Vonių ir vonių stovynių standartai kuriami.

Visose pasaulio šalyse gausu duomenų apie nelaimingus atsitikimus ir susižalojimus dėl vaikų priežiūros gaminių naudojimo. Pavyzdžiui, 2007 m. JAV užfiksuota 62 000 greitosios medicinos pagalbos reikalavusių nelaimingų atsitikimų, ištikusių jaunesnius negu penkerių metų vaikus ir susijusių su vaikų priežiūros gaminiais. Todėl pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis Komisija atliko tyrimą (2007–2008 m.), kuriuo nustatyti ypač didelį pavojų kūdikiams ir mažiems vaikams keliantys vaikų priežiūros gaminiai, kurių saugumo standartų arba nenustatyta, arba esamuose standartuose atsižvelgiama ne į visas rizikos formas.

Šie produktai yra:

Kūdikių vonelių sėdynės – gaminiai, padedantys išlaikyti maudomą kūdikį sėdintį. Maudymo reikmenys , dažnai naudojami maudant naujagimius ar labai mažus kūdikius, kurie padeda maudomą kūdikį išlaikyti gulintį. Vonelės ir vonių stovynės , skirtos kūdikiams iki 12 mėnesių. Šie reikmenys labai išpopuliarėjo, vartotojai jais vis labiau naudojasi.

Pagrindinė nelaimingų atsitikimų priežastis – apgaulingas saugumo jausmas, kurį pajunta suaugęs vartotojas, nusprendęs, kad šie gaminiai yra saugumą užtikrinančios priemonės. Tokiais atvejais kūdikiai ir vaikai dažniau paliekami vonioje be priežiūros. Komisijos tyrime taip pat išreikštas susirūpinimas dėl gaminių stabilumo reikalavimų. Nelaimingų atsitikimų įvyksta net globėjui esant greta: gaminiai pargriūva, neatlaiko jų tvirtinimai, arba vaikas netyčia juos atidaro. Taigi globėjas turi būti visada atidus, nes vaikas paskęsti gali labai greitai.

2009 m. vasario mėn. paskelbti JAV Vartojimo gaminių saugumo komisijos CPSC (JAV) skaičiai rodo 4 , kad 2003 – 2005 m. užfiksuota 90 mažų vaikų mirčių, susijusių su kūdikiams skirtų vonelių ar žiedų naudojimu. Jungtinėje Karalystėje 1989 – 2003 m. voniose nuskendo 78 vaikai 5 , JAV nuo 1983 m. sausio iki 2005 m. balandžio užfiksuotos 123 mirtys nuo nuskendimo ir 182 atvejai, kai skendimas vos nesibaigė mirtimi 6 . Vidutinis nukentėjusiųjų amžius buvo 5 – 10 mėn.

Pasiūlymas Nauji standartai įves geresnius stabilumo ir atsparumo reikalavimus, padėsiančius sumažinti „apvirtimo“ pavojus, kylančius, jei vaikas persivers į kurią nors pusę, pamėginus atsistoti arba stumiant gaminį. Jie reikalaus pateikti vartotojams aiškesnius ir geriau matomus įspėjimus bei instrukcijas ant pakuotės, ant gaminio ir gaminių prekybos vietose.

Tolesni veiksmai

Komisijos pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui vieno mėnesio aptarimo laikotarpiui, o paskui – Europos Komisijos narių kolegijai, kuri priims galutinį sprendimą. Tada Europos Standartų Komitetui (CEN) bus pateiktas įgaliojimas pradėti kurti naujus gaminių standartus; šis darbas gali užtrukti iki 2 metų.

Balsavimas įvyks birželio 15 d. per pietus Albert Borschette centre (Rue Froissart).

Nuoroda į mokslinio tyrimo duomenis:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Pasaulio sveikatos apsaugos asociacija, Europos ataskaita dėl vaikų traumų prevencijos, 2008 m.

2 :

Prancūzijos vartotojų apsaugos komisija, nuomonė dėl langų ir balkonų saugumo. (2005, 10).

3 :

JAV vartotojų teisių apsaugos komisija (Consumer Product Safety Review, t. 5, 2000).

4 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf .

5 :

Karališkoji nelaimingų atsisitikimų prevencijos draugija, Didžioji Britanija.

6 :

JAV vartotojų teisių apsaugos komisija, Bath Seats, 2006 rugsėjis.


Side Bar