Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/912

Brüssel, 12. juuni 2009

Tarbijakaitse: EL kehtestab lapsehooldusvahenditele uued ohutusnõuded

Järgmisel esmaspäeval näitavad ELi liikmesriigid rohelist tuld kahele uuele lasteoh utusstandardile, mis käsitlevad lastekindlaid akna- ja rõduukselukustusseadmeid ning laste vannitooteid. See otsus on osa ulatuslikumast tegevuskavast, mille eesmärk on ajakohastada rea lastehooldustoodete ohutusnõuded ELi ulatuses. Praegu nende toodete suhtes ELi standardid puuduvad. Uued standardid tagavad, et akna- ja rõduukselukustusseadmed on täiesti lastekindlad, ning karmistavad ohutusnorme. Väikelaste vannitoodetel, näiteks imikute vanniistmetel, parandatakse uute normidega stabiilsust ja ohutusnõudeid ning kehtestatakse lapsehooldaja jaoks uued selged hoiatused. Küsimuses, kas näidata uutele standarditele rohelist tuld, hääletavad liikmesriigid üldise tooteohutuse komitees esmaspäeval, 15. juunil.

ELi tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva ütles: „Iga lapsevanema või hooldaja otsustada on, kuidas lapse ohutust kõige paremini tagada. Meie mureks on, et kui vanemad selliseid tooteid kasutada tahavad, peavad need olema ohutud. Kasutusjuhised peavad olema väga selged ning kui väidetakse, et tooted on lastekindlad, peavad nad seda ka olema, samuti peavad tooted edukalt läbima kõik vajalikud ohutuskatsed. Neid tooteid kasutatakse meie kõige kaitsetumate tarbijate hooldamisel ning seega tuleb ohutusküsimustes olla iseäranis valvas.”

Menetlus

Euroopa Komisjonil on koostöös liikmesriikidega käsil rea lastehooldustoodete ohutusstandardite ajakohastamine valdkondades, kus ELi standardid praegu puuduvad või kus olemasolevad standardid ei hõlma kõiki riske. Ettepanekud väikelastele mõeldud toodete täiendavate standardite kohta esitatakse eelseisva aasta jooksul ning need hõlmavad näiteks laste söögitoole, turvatoole, lastevoodi madratseid jmt.

Lastekindlad lukustusseadmed akendele ja rõduustele

Need ohutusseadmed on mõeldud vähendama või ära hoidma õnnetusi seeläbi, et need 1) lasevad akent või rõduust avada ainult teatud piiratud ulatuses ning 2) lukustavad seadme lastekindlalt, nii et alla 4-aastane laps ei saa seda avada.

Praegune olukord. Kukkumine kõrgest kohast, näiteks aknast või rõdult, on üks levinumaid alla 5-aastaste laste surma või aju- või luustikukahjustuse põhjusi 1 . Prantsusmaal Île de France’i regioonis registreeriti 2005. aasta maist septembrini 67 niisugust juhtumit. Taanis ja Rootsis registreeritakse igal aastal 20–60 juhtumit.

Aastate 1996–2003 andmetest nähtub, et Kreekas oli aastas 79, Madalmaades 130 ja Ühendkuningriigis 25 juhtumit 2 . Ameerika Ühendriikides sureb igal aastal 15-20 alla 10-aastast last aknast välja kukkumisel saadud vigastustesse ning rohkem kui 4000 toimetatakse traumapunkti 3 .

Aastatel 2005-2007 teostasid Austria, Taani ja Norra ühisprojekti, et hinnata akende ja rõduuste lukustusseadmete ohutust. Tulemustest ilmnes, et lastel õnnestus paljud tootemudelid avada, hoolimata sellest, et need väideti olevat lastekindlad; osa mudeleid tuli lahti, läks katki või läbinud kulumiskindluse katset. Kõigil katsetatud mudelitel puudus mõni nõutavatest peamistest kasutusjuhistest.

Ettepanek: ELi standard kehtestab uued nõuded, mille alusel katsetatakse toote lastekindlust, konstruktsiooni terviklikkust kogu eeldatava kasutusaja jooksul, kulumis- ja ilmastikukindlust. Standard nõuab ka kasutajatele selgete kasutusjuhiste ja teabe andmist.

Imikute vannitooted

Praegune olukord. Praegu ei ole ELis standardeid imikute vannitoodete – vanniistmete, -tugede ja vannide jaoks. On olemas piiratud arv siseriiklikke norme, näiteks Prantsusmaal. USAs kehtib praegu standard vanniistmetele. Vannide ja vannialuste standardi väljatöötamine on varajases staadiumis.

Kogu maailmast on saadud arvukaid tõendeid väikelastega juhtunud õnnetuste ja vigastuste kohta, mis on seotud imiku- ja väikelastetoodetega. Näiteks USAs pöörduti aastal 2007 väikelastetoodetega seotud vigastuste tõttu alla 5-aastaste lastega traumapunkti hinnanguliselt 62 000 korral. Selliste murettekitavate näitajate tõttu korraldas komisjon aastatel 2007–2008 uuringu, konsulteerides enne liikmesriikidega, et teada saada, millised väikelastetooted kujutavad endast imikutele ja väikelastele eriti suurt ohtu ja mille kohta ohutusnormid kas puuduvad sootuks või ei hõlma kõiki riske.

Need tooted on muu hulgas järgmised:

Imikute vanniistmed – tooted, mis aitavad hoida last vannitamise ajal istumisasendis. Vannitamistoed – neid kasutatakse sageli vastsündinute ja imikute puhul, et hoida last vannitamise ajal pikaliasendis. Vannid ja vannialused kuni 12-kuustele lastele. Need tooted on saanud äärmiselt populaarseks ja tarbijad kasutavad neid üha enam.

Peamine õnnetuste põhjus on täiskasvanud kasutaja petlik turvatunne, arvamus, et need tooted on ohutud, ja seega suurem tõenäosus, et täiskasvanu jätab lapse vannis järelevalveta. Komisjoni uuring tõstatas ka stabiilsusnõuete küsimuse. Õnnetused on juhtunud ka täiskasvanu juuresolekul: tooted on ümber läinud, aluselt maha kukkunud või laps on need juhuslikult avanud. Täiskasvanu valvsus on kriitilise tähtsusega, sest uppuda võib väga lühikese aja jooksul.

USA tarbekaupade ohutuse komisjoni CPSC poolt veebruaris 2009 avaldatud arvudest 4 nähtub, et aastatel 2003–2005 hukkus lapsevanni või vannirõnga kasutamisel 90 väikelast. Ühendkuningriigis uppus aastatel 1989–2003 vannis 78 last 5 , USAs registreeriti 1983. aasta jaanuarist kuni 2005. aasta aprillini 123 uppumissurma ja 182 juhtumit, kus laps oleks peaaegu uppunud 6 . Ohvrite keskmine vanus on 5–10 kuud.

Ettepanek : uus standard kehtestab paremad stabiilsus- ja vastupidavusnõuded, et minimeerida ümberminekuohtu, kui laps nõjatub mingis suunas, üritab püsti tõusta või toodet lükata. Samuti nõuab standard, et pakendil, tootel ja müügikohas oleksid tarbija jaoks selgemad ja nähtavamad hoiatused ja juhised.

Mis saab edasi?

Komisjoni ettepanek läheb Euroopa Parlamenti, kus see kuu aja jooksul üle vaadatakse, ning siis komisjoni täiskogu ette ametliku otsuse tegemiseks. Seejärel antakse CEN-le (Euroopa Standardikomiteele) mandaat alustada uute tootestandardite väljatöötamist, mis võib võtta rohkem kui kaks aastat.

Hääletamine toimub 15. juuni lõuna ajal Albert Borschette’i konverentsikeskuses (rue Froissart).

Link uuringu juurde:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Maailma Terviseorganisatsioon: „European Report on Child Injury Prevention, 2008”

2 :

Commission de la Sécurité des Consommateurs-, France Avis relatif ą la sécurité des fenźtres et balcons (10/05)

3 :

US Consumer Product Safety Commission, Consumer Product Safety Review, volume 5 (2000)

4 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf

5 :

Royal Society for the Prevention of Accidents, UK

6 :

US Consumer Product Safety Commission, Bath Seats, September 2006


Side Bar