Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/912

Bruxelles, den 12. juni 2009

Forbrugere: EU fastsætter nye sikkerhedsstandarder for børneartikler

Medlemsstaterne i EU vil kommende mandag formodentlig give grønt lys for to nye standarder om sikkerhed for børn – børnesikring af vinduer og altandøre samt artikler til badning af børn – som led i en meget omfattende indsats for at ajourføre sikkerhedsstandarderne for en række børneartikler i EU. Der findes i øjeblikket ingen EU-standarder for disse produkter. De nye standarder vil sikre, at børnesikringer til vinduer og altandøre nu også er sikre, og øge den generelle sikkerhedsstandard. Med hensyn til artikler til badning af små børn, f.eks. badesæder til spædbørn, vil standarderne være med til øge kravene til stabilitet og sikkerhed og indføre nye klare advarsler til de personer, der passer barnet. Medlemsstaterne vil mandag den 15. juni med deres stemmer give grønt lys for fortsættelsen af arbejdet med de nye standarder i en afstemning i Udvalget for Produktsikkerhed i Almindelighed.

Ifølge EU's forbrugerkommissær, Meglena Kuneva, er det op til den enkelte forælder eller person, der passer barnet, at bedømme, hvordan man bedst sørger for barnets sikkerhed. Det er vores opgave at sørge for sikre produkter til de forældre, som ønsker at anvende disse produkter. Instrukserne skal være meget klare, produkter, der kaldes børnesikre, skal også være børnesikre, og produkterne skal kunne klare alle de nødvendige sikkerhedsprøver. Disse produkter anvendes i forbindelse med vore mest udsatte forbrugere, og der er derfor al mulig grund til at være ekstra på vagt, når det handler om sikkerhed.

Processen

Europa-Kommissionen er i samarbejde med medlemsstaterne ved at ajourføre sikkerhedsstandarder ne for en række børneartikler – hvor der i øjeblikket ikke findes EU-standarder, eller hvor de eksisterende standarder ikke dækker alle risici. Forslag til yderligere standarder for børneartikler vil blive fremsat i det kommende år - herunder bl.a. en standard for høje barnestole, selepuder og madrasser til babysenge.

Børnesikring til vinduer og altandøre

Disse sikringsanordninger er udformet således, at de begrænser eller forhindrer ulykker ved: 1) at blokere åbningen af et vindue eller en altandør til en vis position og 2) "børnesikre" låsen således, at den ikke kan åbnes af et barn på under 4 år.

Situationen i øjeblikket: Faldulykker fra højde, f.eks. fra vinduer og altaner, udgør en hyppig årsag til dødsfald eller hjerne- eller knogleskader hos børn under fem år 1 . I det franske hovedstadsområde Ile de France blev der mellem maj og september 2005 registreret 67 faldulykker. I Danmark og Sverige registreres der mellem 20 og 60 tilfælde hvert år.

Data fra 1966 til 2003 viser, at der var 79 ulykker om året i Grækenland, 130 om året i Nederlandene og 25 ulykker om året i Det Forenede Kongerige 2 . Hvert år dør 15-20 børn under 10 år i USA, og mere end 4 000 behandles på skadestuer for skader i forbindelse med faldulykker fra vinduer 3 .

Mellem 2005 og 2007 udførte Danmark, Norge og Østrig et fælles projekt for at vurdere sikkerheden i forbindelse med sikringsanordninger til vinduer og altandøre. Af resultaterne fremgik det, at en række modeller kunne deaktiveres af et barn til trods for påstanden om, at de var børnesikret. Andre modeller holdt ikke, gik i stykker eller kunne ikke modstå ældningsprøven. Alle afprøvede modeller manglede nogle af de påkrævede grundlæggende instrukser.

Forslaget: Med EU-standarden indføres der nye krav til afprøvning af et produkts børnesikring, dets konstruktionsmæssige integritet under hele produktets levetid, dets modstandsdygtighed i forbindelse med ældning og eksponering for vejrlig. Standarden vil også kræve, at der gives klare instrukser og oplysning til brugerne.

Artikler til badning af spædbørn

Situationen i øjeblikket: Der findes i øjeblikket ingen EU-standarder for artikler til badning af spædbørn, som badesæde, badeudstyr eller badekar. I Frankrig findes der f.eks. et begrænset antal nationale bestemmelser. USA har i øjeblikket en standard for badesæder. Der er ved at blive udarbejdet en standard for badekar og badekarsstativer, men den befinder sig på et tidligt udviklingsstadie.

Der findes en omfattende dokumentation på verdensplan for ulykker og skader i den tidlige barndom, som har relation til småbørnsartikler. I USA var der f.eks. i 2007 ca. 62 000 skader i forbindelse med småbørnsartikler hos børn under fem år, som blev behandlet på skadestuer. Som følge af disse problemer udførte Kommis­sionen en undersøgelse (2007-2008) efter konsultationer med medlemsstaterne, hvor småbørnsartikler blev udpeget som en alvorlig risiko for spædbørn og små børn – og hvor der hverken findes sikkerhedsstandarder, eller hvor den gældende standard ikke dækker alle risici.

Disse produkter omfatter:

Badesæder for spædbørn – produkter som under badning holder barnet i en siddende stilling. Badeudstyr – anvendes ofte til meget små og nyfødte børn for at holde barnet i en liggende stilling under badningen. Badekar og badekarsstativer for små børn op til 12 måneder. Disse produkter er blevet utroligt populære og anvendes i stigende grad af forbrugerne.

Hovedårsagen til ulykkerne er en falsk sikkerhedsfornemmelse hos de voksne brugere, når de antager, at disse produkter er sikkerhedsanordninger, og de vil være mere tilbøjelige til at overlade barnet til sig selv under badningen.

I Kommissionens undersøgelse blev der også givet udtryk for betænkelighed i forbindelse med stabilitetskravene. Der er også sket ulykker, mens der har været en person til stede, der passede barnet, nemlig i tilfælde hvor produkterne ikke holdt, ikke længere stod fast på overfladen eller blev åbnet ved et uheld af et barn. Det er af afgørende betydning, at den person, der passer barnet, holder opsyn, da drukning kan ske i løbet af meget kort tid.

Det fremgår af tal fra den amerikanske kommission for forbrugerprodukters sikkerhed (CPSC), som blev offentliggjort i februar 2009 4 , at der skete 90 dødsfald mellem 2003 og 2005 blandt meget små børn, hvor der blev anvendt babybadekar eller baderinge. I Det Forenede Kongerige 5 druknede 78 børn under badning mellem 1989 og 2003, i USA druknede 123, og 182 var tæt på at drukne i perioden mellem januar 1983 og april 2005 6 . Gennemsnitsalderen for børnene var på mellem 5 og 10 måneder.

Forslaget: Med den nye standard introduceres der øgede krav til stabilitet og modstandsdygtighed – med henblik på at reducere risikoen for "at vælte", hvis barnet læner sig i hvilken som helst retning, prøver at rejse sig op eller skubbe til produktet. Der vil også blive krævet klarere og mere synlige advarsler og instrukser til forbrugerne på emballagen og produktet og ved salgsstedet.

Hvad er det næste skridt

Kommissionens forslag sendes til Europa-Parlamentet til undersøgelse i en måned og dernæst til kommissærkollegiet til formel afgørelse. Dernæst får CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) til opgave at indlede arbejdet med nye produktstandarder, hvilket kan tage mere end 2 år.

Afstemningen finder sted den 15. juni ved middagstid i Centre Albert Borschette, Rue Froissart.

Link til undersøgelsen:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

World Health Organisation - European Report on Child Injury Prevention , 2008

2 :

Commission de la Sécurité des Consommateurs-, France Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (10/05).

3 :

US Consumer Product Safety Commission, Consumer Product Safety Review, bind 5 (2000).

4 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf .

5 :

Royal Society for the Prevention of Accidents, UK.

6 :

US Consumer Product Safety Commission, Bath Seats, September 2006.


Side Bar