Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL IT PT FI CS LT LV PL BG

IP/09/907

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2009

Βραβεία αριστείας σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για την υποστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών

65 εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 16 χώρες βραβεύονται σήμερα με τα ειδικά ευρωπαϊκά σήματα ποιότητας σε αναγνώριση των προσπαθειών τους να διευκολύνουν τους φοιτητές τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Τα σήματα αυτά απονέμονται σε πανεπιστήμια με άριστες επιδόσεις στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) και στην έκδοση συμπληρώματος διπλώματος (DS)· πρόκειται για δύο ευρωπαϊκά μέσα που βελτιώνουν τη διαφάνεια της διδασκαλίας και της μάθησης και διευκολύνουν την αναγνώριση των σπουδών και των τυπικών προσόντων.

Τα σήματα ECTS και DS για το 2009 θα απονεμηθούν σήμερα από τον ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας κ. Ján Figel', παρουσία του αναπληρωτή υπουργού ευρωπαϊκών υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας κ. Jak ub Dürr.

Ο επίτροπος κ. Figel', εξηγώντας τη σημασία των σημάτων, δήλωσε: « Σήμερα οι κάτοχοι των σημάτων αποτελούν φωτεινά παραδείγματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται σοβαρά με την ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κινητικότητα στον ταχέως μεταβαλλόμενο τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. »

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να διοργανώσει ετήσιους γύρους αιτήσεων για την απονομή των σημάτων ECTS και DS τα επόμενα χρόνια. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία έχει απονεμηθεί απλός ή διευρυμένος πανεπιστημιακός χάρτης Erasmus.

Από τις 63 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, θα χορηγηθεί σήμα ECTS σε 23 τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από τις 161 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, θα χορηγηθεί σήμα DS σε 52 τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά προκρίθηκε περίπου το ένα τρίτο των αιτήσεων για την απονομή είτε σήματος ECTS είτε σήματος DS. Δέκα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα λάβουν και τα δύο σήματα.

Το σήμα ECTS

Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων ( European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) ) βελτιώνει τη διαφάνεια της διδασκαλίας και της μάθησης και διευκολύνει την αναγνώριση των σπουδών (τυπική, μη τυπική ή άτυπη μάθηση). Το σύστημα χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη για τη μεταφορά μονάδων (κινητικότητα φοιτητών) και τη συσσώρευση μονάδων (διαδρομές μάθησης για την απόκτηση πτυχίου).

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν το ECTS δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο τους καταλόγους των κύκλων σπουδών που προσφέρουν μαζί με αναλυτικές περιγραφές των προγραμμάτων σπουδών, των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, των πανεπιστημιακών κανονισμών και των υπηρεσιών προς φοιτητές. Οι περιγραφές των κύκλων σπουδών περιλαμβάνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα (τι αναμένεται από τους φοιτητές να γνωρίζουν, να κατανοούν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν) και το φόρτο εργασίας (το χρόνο που χρειάζονται συνήθως οι φοιτητές για να επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα), εκφραζόμενα σε μονάδες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρτος εργασίας των φοιτητών κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες ενός ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή μία ακαδημαϊκή μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας.

Η μεταφορά και η συσσώρευση ακαδημαϊκών μονάδων διευκολύνονται με τη χρήση των βασικών εγγράφων του ECTS (κατάλογος κύκλων σπουδών, συμφωνία μάθησης και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας), καθώς και με το συμπλήρωμα διπλώματος.

Προς το παρόν το σήμα ECTS επικεντρώνεται μόνο στην ορθή χρήση του ECTS για τη μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων, δηλαδή για διακινούμενους φοιτητές.

Τα κριτήρια απονομής του σήματος ECTS είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες για αλλοδαπούς φοιτητές στα αγγλικά (πακέτο πληροφοριών, κατάλογος κύκλων σπουδών);

  • Είναι πλήρεις οι ατομικοί φάκελοι των εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών;

Το σήμα DS

Το συμπλήρωμα διπλώματος ( Diploma Supplement (DS) ) είναι ένα έγγραφο που προσαρτάται στο δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της «διαφάνειας» διεθνώς και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων (διπλωμάτων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λπ.). Σχεδιάστηκε για να περιγράφει τη φύση, το επίπεδο, το πλαίσιο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο του οποίου το όνομα αναγράφεται στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο προσαρτάται το εν λόγω συμπλήρωμα. Στο συμπλήρωμα αυτό δεν κρίνεται η αξία και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. Πρόκειται για ένα ευέλικτο, μη περιοριστικό εργαλείο, το οποίο αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και φόρτου εργασίας. Μπορεί να προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες.

Το σήμα του συμπληρώματος διπλώματος απονέμεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν αποδείξει ότι χορηγούν συμπληρώματα διπλωμάτων σε φοιτητές με τον ορθό τρόπο. Έχουν επίσης αποδείξει τα εξής:

  • Τα αντίγραφα ακολουθούν το τυπικό υπόδειγμα του συμπληρώματος διπλώματος.

  • Όλοι οι φοιτητές του ιδρύματος που υποβάλλει αίτηση λαμβάνουν αντίγραφο του συμπληρώματος διπλώματος αυτομάτως και δωρεάν κατά την αποφοίτησή τους.

  • Το συμπλήρωμα διπλώματος εκδίδεται σε ευρέως ομιλούμενη ευρωπαϊκή γλώσσα και, εάν είναι επιθυμητό, και σε άλλη γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: The European Credit Transfer and Accumulation System ( ECTS )

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: The Diploma Supplement

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Higher education in Europe

Εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA): Applications for the European Credit Transfer System ( ECTS ) and Diploma Supplement ( DS ) labels 2009-2013

ANNEX

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label:

ECTS Label holders 2009

Country

Name of the Higher Education Institution

Name in English

City

Belgique-België

UNIVERSITEIT GENT

GHENT UNIVERSITY

GENT

Belgique - België

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Catholic University of Leuven

LEUVEN

Belgique - België

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

UNIVERSITY OF LIEGE

LIÈGE

Belgique -België

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Catholic University of Louvain

LOUVAIN-LA-NEUVE

Česká Republika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO

Česká Republika

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE

PRAHA 3

Danmark

AARHUS UNIVERSITET

University of Aarhus

AARHUS

Deutschland

HOCHSCHULE KARLSRUHE - TECHNIK UND WIRTSCHAFT

Karlsruhe University of Applied Sciences

KARLSRUHE

Italia

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

UNIVERSITY OF BOLOGNA

BOLOGNA

Italia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

UNIVERSITY OF PARMA

PARMA

Italia

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

LUMSA UNIVERSITY OF ROME

ROMA

Lietuva

ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS

ISM University of Management and Economics

KAUNAS

Nederland

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

University of Groningen

GRONINGEN

Nederland

WAGENINGEN UNIVERSITEIT AND RESEARCH CENTRUM

WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTRUM

WAGENINGEN

Österreich

MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK

MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK

INNSBRUCK

Österreich

FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN GESELLSCHAFT M.B.H.

University of Applied Sciences bfi Vienna

WIEN

Polska

POLITECHNIKA LÓDZKA

Technical University of Lodz

LÓDZ

Portugal

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSITY OF AVEIRO

AVEIRO

Portugal

UNIVERSIDADE DO MINHO

University of Minho

BRAGA

Portugal

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

TECHNICAL UNIVERSITY OF LISBON

LISBOA

Portugal

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Polytechnic Institute of Tomar

TOMAR

Suomi-Finland

ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA

ARCADA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

HELSINKI

Norge

UNIVERSITETET I AGDER

UNIVERSITY OF AGDER

KRISTIANSAND

DS Label holders 2009

Country

Name of the Higher Education Institution

Name in English

City

Бълґария

VARNENSKI SVOBODEN UNIVERSITET "CHERNORIZETS HRABAR"

VARNA FREE UNIVERSITY "CHERNORIZETS HRABAR"

VARNA

Česká Republika

VYSOKÉ U Č ENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

BRNO

Česká Republika

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYK UNIVERSITY

BRNO

Česká Republika

VETERINÁ RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

UNIVERSITY OF VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES BRNO

BRNO

Česká Republika

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC

LIBEREC

Česká Republika

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA

OPAVA

Česká Republika

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VSB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA

OSTRAVA - PORUBA

Česká Republika

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

UNIVERSITY OF OSTRAVA

OSTRAVA

Česká Republika

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S.

BUSINESS SCHOOL OSTRAVA PLC

OSTRAVA

Česká Republika

UNIVERZITA PARDUBICE

University of Pardubice

PARDUBICE

Česká Republika

ZÁPADOČ ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA

PLZEŇ

Česká Republika

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚ NÍ V PRAZE

ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

PRAHA 1

Česká Republika

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

PRAHA 1

Česká Republika

VYSOKÁ Š KOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE

PRAHA 3

Česká Republika

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

JAN EVANGELISTA PURKYNE UNIVERSITY IN USTI NAD LABEM

ÚSTÍ NAD LABEM

Česká Republika

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN

ZLÍN

Italia

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA

ACADEMY OF FINE ARTS

MACERATA

Italia

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - MILANO

CATHOLIC UNIVERSITY OF THE SACRED HEART

MILANO

Italia

CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO

Conservatory of Music A.Boito

PARMA

Italia

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIUSEPPE TARTINI "

STATE CONSERVATORY OF MUSIC GIUSEPPE TARTINI

TRIESTE

Kúπρος

PANEPISTIMIO KYPROU

UNIVERSITY OF CYPRUS

NICOSIA

Latvija

RĒZEKNES AUGSTSKOLA

REZEKNE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

REZEKNE

Lietuva

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KAUNAS

Lietuva

VIEŠOJI ĮSTAIGA SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA

PUBLIC INSTITUTION THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES

KLAIPEDA

Lietuva

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY

VILNIUS

Nederland

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

EINDHOVEN

Nederland

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

University of Groningen

GRONINGEN

Österreich

MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK

MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK

INNSBRUCK

Österreich

FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN GESELLSCHAFT M.B.H.

University of Applied Sciences bfi Vienna

WIEN

Portugal

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

UNIVERSITY OF AVEIRO

AVEIRO

Portugal

UNIVERSIDADE DO MINHO

University of Minho

BRAGA

Portugal

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Polytechnic Institute of Tomar

TOMAR

Suomi-Finland

ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA

ARCADA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

HELSINKI

Suomi-Finland

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Mikkeli University of Applied Sciences

MIKKELI

Suomi-Finland

PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Pirkanmaa Polytechnic - University of Applied Sciences

TAMPERE

Suomi-Finland

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU - VASA YRKESHÖGSKOLA

Vaasa University of Applied Sciences

VAASA

Suomi-Finland

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU

LAUREA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Vantaa

United Kingdom

UNIVERSITY OF KENT

UNIVERSITY OF KENT

CANTERBURY

United Kingdom

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

POOLE

United Kingdom

SWANSEA UNIVERSITY

SWANSEA UNIVERSITY

SWANSEA

Norge

UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP

Norwegian University of Life Sciences

AAS

Norge

UNIVERSITETET I BERGEN

University of Bergen

BERGEN

Norge

HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Østfold University College

HALDEN

Norge

UNIVERSITETET I AGDER

UNIVERSITY OF AGDER

KRISTIANSAND

Norge

ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO

THE OSLO SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESIGN

OSLO

Türkiye

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

ANKARA

Türkiye

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

BILKENT UNIVERSITY

ANKARA

Türkiye

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SABANCI UNIVERSITY

ISTANBUL

Türkiye

EGE ÜNİVERSİTESİ

EGE UNIVERSITY

IZMIR

Türkiye

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI ENSTITÜSÜ

GEBZE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

GEBZE KOCAELI

Türkiye

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA UNIVERSITY

SAKARYA

Türkiye

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY

TRABZON


Side Bar