Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/904

Bryssel den 11 juni 2009

EU skyndar på ERTMS på den nordsydliga järnvägsförbindelsen för godstrafik

Europeiska unionen tog idag ett stort steg mot att utveckla en nordsydlig järnvägsförbindelse för godstrafik med hjälp av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS). Transportministrarna från Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Italien undertecknade, i kommissionens vice ordförande Antonio Tarjanis närvaro, en avsiktsförklaring med de långsiktiga utvecklingsmålen för järnvägskorridoren Stockholm – Köpenhamn – Hamburg –München – Innsbruck - Verona –Neapel.

”En järnvägsförbindelse för godstrafik genom Europa kommer att göra järnvägen attraktivare som godstransportmedel på medellånga till långa distanser. Detta är ännu ett bra exempel på att medlemsstaterna går samman för att hitta en lösning på gränsöverskridande frågor. Undertecknandet av förklaringen visar att det finns ett gemensamt engagemang för att öka konkurrenskraften för godstransporter över hela Europa. Det innefattar stora europeiska infrastrukturprojekt, som t.ex. den viktiga Brennertunneln. ERTMS kommer att väsentligt underlätta utvecklingen av denna järnvägsförbindelse” sa vice ordförande Tajani.

Järnvägskorridoren Stockholm – Köpenhamn – Hamburg – München – Innsbruck - Verona – Neapel, även kallad korridor B, utsågs 2006 till en prioriterad förbindelse för ERTMS inom den konventionella järnvägstrafiken.

ERTMS ska ersätta mer än 20 olika nationella drifts- och trafikledningssystem i Europa, som för närvarande utgör ett betydande tekniskt hinder för internationell järnvägstrafik. Idag har omkring 2 000 km spår utrustats med ERTMS i Europa. De viktigaste europeiska järnvägskorridorerna för godstrafik (bland dem korridor B) förväntas vara utrustade till 2020. De största knutpunkterna och godstrafikterminalerna kommer då också att ha anslutits.

Undertecknandet av avsiktsförklaringen innebär ett stort första steg mot en ERTMS-korridor. För korridor B fastställs mål för införande av ERTMS 1 för att på så sätt garantera en snabbstart för kommersiell trafik på alla korridoravsnitt, införa en lämplig samordnings- och styrningsplan och utarbeta ett investeringsprogram för ERTMS.

Det finns fem andra ERTMS-korridorer: Korridor A: Rotterdam – Duisburg – Basel – Genua, korridor C: Antwerpen – Luxemburg - Basel/Lyon, korridor D: Valencia – Lyon – Milano – Ljubljana - Budapest, korridor E: Dresden – Prag – Budapest/Wien - Constanta" och korridor F: Aachen – Krakow/Warszawa - Terespol.

1 :

Avsnittet München – Kufstein – Brenner/Brennero – Verona bör vara utrustat till 2015 och avsnitten Stockholm – Köpenhamn – Roedby – Hamburg och Verona – Neapel till 2020.


Side Bar