Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 903

Bruxelles, 11 iunie 2009

Calitatea apei pentru scăldat se îmbunătă țește în UE

Raportul anual privind apa pentru scăldat, prezentat astăzi de Comisia Europeană și de Agenția Europeană de Mediu, indică faptul că, în 2008, marea majoritate a zonelor pentru scăldat din întreaga Uniune Europeană au respectat standardele comunitare de igienă. Pe parcursul sezonului respectiv, 96% din zonele pentru scăldat costiere și 92% din zonele pentru scăldat din râuri și lacuri au respectat standardele minime. Raportul oferă milioanelor de persoane care frecventează plajele europene în fiecare vară informații utile privind calitatea apei.

Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Apa pentru scăldat de înaltă calitate este esențială pentru bunăstarea cetățenilor europeni și pentru mediu – și același lucru se poate spune despre toate celelalte corpuri de apă. Observ cu satisfacție o îmbunătățire a calității globale a apei din zonele pentru scăldat de pe întregul teritoriu al Uniunii.”

Prof. Jacqueline McGlade, director executiv al Agenției Europene de Mediu, a adăugat: „Datorită unor surse de informare precum acest raport și instrumentele noastre de vizualizare de pe internet, cetățenii pot nu numai să verifice calitatea apei pentru scăldat din comunitatea lor locală sau din zonele pe care le au ca destinație de vacanță, ci și să participe mai activ la protejarea mediului înconjurător.”

Calitatea apei pentru scăldat indică o tendință de îmbunătățire pe termen lung

În fiecare vară, milioane de europeni se îndreaptă spre plajă pentru a se bucura de soare și de apa curată și răcoritoare. Pentru ca europenii să poată alege plajele în cunoștință de cauză, Comisia publică un raport anual privind calitatea zonelor pentru scăldat costiere și a celor din apele dulci, pe baza informațiilor comunicate de statele membre cu privire la plajele aflate pe teritoriul acestora. În 2009, raportul a fost elaborat de Agenția Europeană de Mediu (AEM), care, de asemenea, pune la dispoziție pe site-ul său hărți și tabele cu informații detaliate referitoare la zone pentru scăldat specifice.

În 2008, numărul apelor pentru scăldat monitorizate a crescut cu 75 de noi zone. Dintre cele 21 400 de zone pentru scăldat monitorizate în întreaga Uniune Europeană în 2008, două treimi sunt zone costiere, iar restul se situează de-a lungul râurilor și lacurilor. Cele mai multe zone pentru scăldat costiere se află în Italia, Grecia, Franța, Spania și Danemarca, în timp ce majoritatea apelor pentru scăldat interioare se situează în Germania și Franța.

Din 1990 până în prezent, calitatea globală a apelor pentru scăldat din UE s-a îmbunătă țit în mod considerabil. În perioada 1990-2008, nivelul de respectare a valorilor obligatorii (cerințe minime de calitate) a crescut de la 80% la 96% în cazul apelor costiere și, respectiv, de la 52% la 92% în cazul apelor interioare. Între 2007 și 2008, nivelul respectiv a crescut atât în cazul apelor interioare, cât și în cazul apelor costiere (cu 1,1, respectiv, 3,3 puncte procentuale).

Douăsprezece state membre efectuează activită ți de monitorizare în conformitate cu noua directivă privind apa pentru scăldat

Zonele pentru scăldat sunt zone în care scăldatul este autorizat în mod explicit sau în care este practicat în mod tradițional de un număr mare de amatori de scăldat și în care această practică nu este interzisă.

În vederea stabilirii calită ții apelor pentru scăldat, acestea sunt testate în raport cu o serie de parametri fizici, chimici și microbiologici ale căror valori obligatorii sunt prevăzute de directiva privind apa pentru scăldat 1 . Statele membre trebuie să respecte valorile obligatorii, însă pot adopta standarde mai stricte și valori orientative cu caracter neobligatoriu.

În 2006 a intrat în vigoare o nouă directivă privind apa pentru scăldat 2 care a actualizat parametrii și dispozițiile privind monitorizarea, pe baza celor mai recente date științifice. Noua directivă pune un accent mai mare pe informarea publicului cu privire la calitatea zonelor pentru scăldat. Până în 2015, statele membre trebuie să implementeze în totalitate noua directivă, însă douăsprezece dintre acestea (Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Slovacia, Spania și Suedia) au efectuat deja activități de monitorizare a zonelor pentru scăldat pe parcursul sezonului 2008, în conformitate cu parametrii prevăzuți de noua directivă.

Raportul

Un rezumat al raportului și rapoartele de țară detaliate sunt disponibile în limba engleză pe site-ul Comisiei dedicat apei pentru scăldat, la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html

Pe site-ul AEM sunt disponibile hăr ți ale tuturor zonelor europene pentru scăldat, cu opțiunea de mărire/micșorare:

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water

1 :

Directiva 76/160/CEE privind calitatea apei pentru scăldat.

2 :

Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru scăldat.


Side Bar