Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 903

Bruksela, dnia 11 czerwca 2009 r.

Jakość wody w kąpieliskach UE coraz lepsza

Według przedstawionego dzisiaj przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska corocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, znaczna większość kąpielisk na terenie Unii Europejskiej spełniała w 2008 r. unijne normy w zakresie higieny. W sezonie kąpielowym około 96% nadmorskich terenów kąpielowych i 92% kąpielisk nad jeziorami i rzekami spełniało minimalne normy. Sprawozdanie zawiera przydatne informacje na temat jakości wody przeznaczone dla milionów osób, które każdego lata korzystają z europejskich plaż.

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził: „Wysoka jakość wody w kąpieliskach, a także we wszystkich innych zbiornikach wodnych, ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia obywateli Europy i dla dobrego stanu środowiska. Cieszę się, że ogólna jakość wody w kąpieliskach UE staje się coraz lepsza”.

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska prof. Jacqueline McGlade dodała: „Dzięki takim źródłom informacji jak niniejsze sprawozdanie i zamieszczone na naszej stronie internetowej mapy obywatele mogą sprawdzić jakość wody w swoim miejscowym kąpielisku lub w miejscu, gdzie zamierzają spędzić urlop, jak również mogą aktywniej zaangażować się w ochronę środowiska w swoim otoczeniu”.

Poprawa jakości wody w kąpieliskach w perspektywie długoterminowej

Każdego lata miliony Europejczyków udają się na plaże, aby skorzystać ze słońca i ochłodzić się w odświeżającej i czystej wodzie. Aby umożliwić Europejczykom świadomy i przemyślany wybór plaży, Komisja publikuje corocznie sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach nadmorskich i śródlądowych w oparciu o dane dostarczone przez państwa członkowskie na temat kąpielisk znajdujących się na ich terytorium. W tym roku sprawozdanie przygotowała Europejska Agencja Środowiska, która udostępniła również na swojej stronie internetowej mapy i tabele zawierające szczegółowe informacje na temat poszczególnych kąpielisk.

W 2008 r. liczba monitorowanych kąpielisk wzrosła o 75. Spośród 21 400 kąpielisk monitorowanych w całej Unii Europejskiej w 2008 r. dwie trzecie znajduje się na terenach nadmorskich, a pozostałe nad rzekami i jeziorami. Najwięcej kąpielisk nadmorskich znajduje się we Włoszech, w Grecji, we Francji, w Hiszpanii i w Danii, zaś największa liczba kąpielisk śródlądowych położona jest w Niemczech i we Francji.

Począwszy od 1990 r. ogólna jakość wody w kąpieliskach w UE znacznie się poprawiła. W okresie od 1990 r. do 2008 r. odsetek kąpielisk wykazujących obowiązkowe wartości (spełniających minimalne wymogi w zakresie jakości) wzrósł z 80 % do 96 % w przypadku kąpielisk nadmorskich oraz z 52 % do 92 % w przypadku kąpielisk śródlądowych. W latach 2007-2008 zwiększył się odsetek kąpielisk spełniających wymogi zarówno w przypadku kąpielisk śródlądowych, jak i nadmorskich (odpowiednio o 1,1 i 3,3 punktu procentowego).

Dwanaście państw członkowskich monitoruje jakość wody zgodnie z nową dyrektywą dotyczącą wody w kąpieliskach

Tereny kąpielowe to obszary, gdzie kąpiel jest wyraźnie dozwolona lub gdzie kąpiel jest tradycyjnie praktykowana przez dużą liczbę kąpiących się i nie jest zabroniona.

W celu określenia ich jakości woda pochodząca z kąpieliska jest badana pod względem zgodności z szeregiem wskaźników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, dla których dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach 1 ustanawia wartości obowiązkowe. Państwa członkowskie muszą przestrzegać wartości obowiązkowych, ale mogą przyjąć bardziej surowe normy i niewiążące wartości zalecane.

W 2006 r. weszła w życie nowa dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach 2 , w której uaktualniono wskaźniki i przepisy dotyczące monitorowania zgodnie z najnowszym stanem wiedzy naukowej. W nowej dyrektywie położono większy nacisk na potrzebę informowania społeczeństwa o jakości wody w kąpieliskach. Państwa członkowskie mają czas na pełne wdrożenie dyrektywy do 2015 r., ale dwanaście państw członkowskich (Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja i Węgry) już w sezonie kąpielowym w 2008 r. monitorowało jakość wody w kąpieliskach zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w nowej dyrektywie.

Sprawozdanie

Streszczenie sprawozdania i szczegółowe sprawozdania dotyczące poszczególnych państw są dostępne w języku angielskim na stronie Komisji poświęconej jakości wody w kąpieliskach:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html

Mapy wszystkich europejskich kąpielisk, które można obejrzeć w zbliżeniu, są dostępne na stronie Europejskiej Agencji Środowiska:

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water

1 :

1 Dyrektywa 76/160/EWG dotycząca jakości wody w kąpieliskach

2 :

2 Dyrektywa 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach


Side Bar