Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/903

Brüsszel, 2009. június 11.

Javul az Európai Unió fürdővizeinek minősége

A fürdővizek minőségéről készült és az Európai Bizottság, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által ma bemutatott éves jelentés szerint 2008-ban az Európai Unió fürdőhelyeinek nagy többsége megfelelt az uniós higiéniai követelményeknek. A 2008-as fürdőszezonban a tengerparti fürdőhelyeknek hozzávetőleg 96%-a, a folyóparti és tavi fürdőhelyeknek pedig 92%-a teljesítette a minimumkövetelményeket. A jelentés az európai strandokat nyaranta felkereső több millió látogató számára hasznos vízminőségi információkkal szolgál.

Stavros Dimas, a környezetvédelemért felelős biztos elmondta: „Az európai állampolgárok jóléte és a környezet szempontjából alapvetően fontos, hogy a fürdővizek – és minden más víztest – minősége kiváló legyen. Megelégedéssel tölt el, hogy az Unió egész területén javul a fürdőhelyek általános vízminősége.”

Jacqueline McGlade professzor, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója hozzátette: „Az e jelentéshez és a webalapú megfigyelő eszközeinkhez hasonló információs források egyfelől lehetővé teszik, hogy az állampolgárok ellenőrizhessék lakóhelyük vagy egy üdülőhely fürdőv izének minőségét, másfelől aktívabb lakossági részvételt biztosítanak a környezet védelmében.”

A fürdővizek minősége hosszú ideje folyamatosan javul

Nyaranta több millió európai keresi fel a strandokat, hogy élvezze a napsütést és felfrissüljön a hűsítő tiszta vízben. Annak érdekében, hogy az európaiak megfelelő információk birtokában választhassanak strandot, a Bizottság – a tagállamok által benyújtott jelentések alapján – éves jelentést készít az Unió területén található tengerparti és édesvízi fürdőhelyek vízminőségéről. Idén az Európai Környezetvédelmi Ügynökség készítette el a jelentést, és internetes oldalán közzétett olyan térképeket és táblázatokat, amelyek konkrét fürdőhelyekre vonatkozó részletes információkat tartalmaznak.

A vizsgált fürdőhelyek száma 2008-ban 75-tel nőtt. Az Európai Unió területén 2008-ban megvizsgált 21 400 fürdőhely kétharmada tengerparti, míg a többi folyóparti és tavi fürdőhely volt. Olaszország, Görögország, Franciaország, Spanyolország és Dánia területén található a legtöbb tengerparti fürdőhely, míg Németország és Franciaország rendelkezik a legnagyobb számú belföldi fürdőhellyel.

Az Európai Unió fürdővizeinek általános minősége jelentősen javult 1990 óta. A kötelező értékeknek (minőségi minimumkövetelményeknek) megfelelő fürdőhelyek aránya az 1990-től 2008-ig terjedő időszakban a tengerparti vizek esetében 80%-ról 96%-ra, míg a belföldi vizek esetében 52%-ról 92%-ra emelkedett. 2007-ről 2008-ra a követelményeknek megfelelő fürdőhelyek aránya további 1,1%-al nőtt a belföldi vizek és 3,3%-al a tengerparti fürdőhelyek vonatkozásában.

Tizenkét tagállam végez nyomon követést az új fürdővíz-minőségi irányelv keretében

A fürdőhelyek olyan területek, ahol a fürdés kifejezetten megengedett, vagy ahol a fürdés nem tilos, és hagyományosan nagyszámú fürdőző él ezzel a lehetőséggel.

A fürdővizek minőségének megállapításához a vízmintát egy sor olyan fizikai, kémiai és mikrobiológiai paraméter szempontjából elemzik, amelyek tekintetében a fürdővizek minőségéről szóló irányelv 1 küszöbértékeket állapít meg. A tagállamoknak meg kell felelniük e kötelező értékeknek, de támaszthatnak azoknál szigorúbb követelményeket is, vagy dönthetnek nem kötelező iránymutató értékek követése mellett.

2006-ban új fürdővíz-minőségi irányelv 2 lépett érvénybe, amely a legfrissebb tudományos ismeretek alapján aktualizálta a paramétereket és a nyomon követésre vonatkozó rendelkezéseket. Az új irányelv nagyobb hangsúlyt fektet a nyilvánosság tájékoztatására a fürdőhelyek minőségével kapcsolatban. A tagállamoknak 2015-re kell teljes körűen végrehajtaniuk az irányelvet, de tizenkét tagállam (Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Spanyolország, Svédország és Szlovákia) már a 2008-as fürdőszezonban az új irányelvben meghatározott paraméterek szerint követte nyomon a fürdőhelyek minőségét.

A jelentés

A jelentés összefoglalója és a részletes országjelentések angol nyelven olvashatók a Bizottság fürdővizekkel foglalkozó, alábbi internetes oldalán:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html

Az európai fürdőhelyeket ábrázoló ráközelíthető térképek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség alábbi internetes oldalán tekinthetők meg:

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water

1 :

A Tanács 76/160/EGK irányelve a fürdővizek minőségéről.

2 :

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/7/EK irányelve a fürdővizek minőségéről.


Side Bar