Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/893

V Bruseli 10. júna 2009

Európska komisia začína stratégiu na urýchlenie rozvoja regiónu Baltského mora

Európska komisia dnes predstavuje svoj návrh stratégie EÚ pre región Baltského mora. Päť rokov po rozšírení EÚ tento región čelí naliehavým problémom vrátane zhoršujúceho sa stavu Baltského mora, zlých dopravných spojení, prekážok obchodu a ťažkostiam s dodávkami energie. Tieto problémy sa v dôsledku nedostatku účinnej koordinácie prehĺbili. Cieľom stratégie, ktorú predstavila Danuta Hübnerová, komisárka pre regionálnu politiku, je predovšetkým maximalizovať rozvojový potenciál členských štátov a regiónov v oblasti Baltského mora, v ktorej žije takmer 100 miliónov ľudí.

„Stratégia EÚ pre región Baltského mora je významným krokom, pretože znamená nový spôsob spolupráce v Únii. Neprináša so sebou nové zákony alebo inštitúcie, ale skôr je založená na vôli vlád a občanov v členských štátoch a regiónoch riešiť akútne spoločné problémy. Komisia navrhuje komplexný akčný plán, ktorý je založený na dôkladných konzultáciách s národnými a regionálnymi vládami, podnikmi, mimovládnymi organizáciami a akademickou obcou: EÚ má dobré predpoklady na to, aby koordinovala prácu, ktorú treba vykonať, s cieľom čo najlepšie využiť dostupné zdroje na záchranu Baltského mora, oživenie obchodu a zlepšenie kvality života každého občana v regióne “, povedala komisárka Hübnerová.

O čo ide?

Región Baltského mora čelí niekoľkým dôležitým problémom. Stav mora sa zhoršuje v dôsledku nadmerného vypúšťania nitrátov a fosfátov a jeho biodiverzita je ohrozená. Hospodárstva potrebujú lepšie prepojenia. Zo štatistických údajov vyplýva nadmerné využívanie obchodu s bezprostrednými susedmi. Región Baltského mora brzdia veľké vzdialenosti – v rámci samotného regiónu i medzi ním a zvyškom Európy: z Tallinnu do Varšavy to vlakom trvá 36 hodín. Ďalším problémom je izolácia Litvy, Lotyšska a Estónska, pokiaľ ide o zásobovanie energiou. Na záver, s rastúcim počtom ropných tankerov, ktoré využívajú more ako dopravnú tepnu, je hrozba nehôd stále aktuálna.

Prečo EÚ?

Baltské more je obklopené ôsmimi členskými štátmi EÚ a Ruskom. V minulosti bolo pripravených veľa správ a akčných plánov, ale účinok je len obmedzený. Existuje silná potreba lepšej koordinácie početných zúčastnených subjektov. Mnohé zo súčasných problémov sú v oblastiach politiky EÚ. Programy štrukturálnych fondov EÚ v regióne poskytujú základ na posilnenie spolupráce. Komisia sa so svojimi návrhmi obracia na členské štáty, ale je si vedomá, že mnohé z problémov možno riešiť len dobrou spoluprácou s Ruskom. Komisia tiež odporúča posilnenie tejto spolupráce prostredníctvom existujúcich iniciatív, najmä „ Severnej dimenzie “, ktorá je spoločnou politikou EÚ, Ruska, Nórska a Islandu.

Stratégia „prvá svojho druhu“

Stratégia má podobu oznámenia a akčného plánu so zoznamom 80 najvýznamnejších projektov, z ktorých niektoré sa už začali. Prostredníctvom štyroch základných kameňov stratégie by sa táto časť Európy mala stať:

  • environmentálne udržateľná (napr. spracovanie odpadovej vody);

  • prosperujúca (napr. podpora inovácií v malých a stredných podnikoch);

  • prístupná a atraktívna (napr. zlepšenie dopravných spojení);

  • bezpečná (napr. lepšia reakcia na nehody).

Je to po prvýkrát, čo EÚ pripravila takúto komplexnú stratégiu na úrovni „makro-regiónu“. Mohlo by to viesť k podobným prístupom v oblastiach, akými sú napríklad región Stredozemného mora alebo povodie Dunaja. Predstavuje najmä dôležitý prvý krok k regionálnemu vykonávaniu integrovanej námornej politiky EÚ.

V rokoch 2007 až 2013 oblasť Baltského mora bude môcť využívať viac ako 50 miliárd EUR investičnej podpory v rámci kohéznej politiky a ostatného financovania EÚ vrátane 27 miliárd EUR na zlepšenie prístupnosti, takmer 10 miliárd EUR na životné prostredie, 6,7 miliardy EUR na hospodársku súťaž a 697 miliónov EUR na bezpečnosť a predchádzanie rizikám.

Príklady projektov

  • Odstránia sa fosfáty z čistiacich prostriedkov vo všetkých členských štátoch, aby sa znížil ich obsah v mori.

  • Uskutoční sa „plán prepojenia baltského trhu s energiou“ s cieľom lepšie pripojiť Lotyšsko, Litvu a Estónsko k európskym sieťam.

  • Železničné spojenie „Rail Baltica” spojí do roku 2013 Varšavu s Tallinnom s plánovanou rýchlosťou 120 km/hod.

  • Vytvorí sa spoločný systém námorného dohľadu.

  • Zriadi sa fond na inovácie a výskum s využitím vnútroštátneho a súkromného financovania, aby sa výskumné aktivity prispôsobili špecifickým prednostiam regiónu.

Poznámka pre tlač

Členské štáty požiadali Komisiu, aby pripravila stratégiu EÚ pre región Baltského mora v decembri 2007. Dnešný návrh je výsledkom verejnej konzultácie prostredníctvom internetu, ktorú Komisia začala v novembri 2008 (( IP/08/1619 ) a mnohých verejných diskusií, ktoré sa uskutočnili v ôsmich zúčastnených členských štátoch. Stratégia je jednou z hlavných priorít švédskeho predsedníctva EÚ v druhej polovici 2009.

Prečítajte si stratégiu a oboznámte sa s ďalšími projektmi:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/


Side Bar