Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/893

Bruxelles, 10 iunie 2009

Comisia Europeană lansează o strategie pentru a impulsiona dezvoltarea regiunii Mării Baltice

Comisia Europeană prezintă astăzi propunerea sa privind o strategie UE pentru regiunea Mării Baltice. La cinci ani de la extindere, regiunea se confruntă cu provocări urgente, printre care se numără deteriorarea stării Mării Baltice, legăturile de transport deficitare, barierele în calea comerțului și preocupările legate de aprovizionarea cu energie. Aceste probleme au fost agravate de lipsa unei coordonări eficiente. Obiectivul principal al strategiei, prezentată de Danuta Hübner, comisarul pentru politica regională, este maximizarea potențialului de dezvoltare al statelor membre și al regiunilor din zona Mării Baltice, în care trăiesc aproape 100 de milioane de persoane.

„Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice reprezintă un pas important, întrucât marchează un nou tip de cooperare în cadrul Uniunii. Ea nu implică acte legislative sau instituții noi, ci se bazează pe voința guvernelor și a cetățenilor din statele membre și regiuni de a răspunde unor provocări comune urgente. Comisia propune un plan de acțiune global, bazat pe o consultare aprofundată cu guvernele naționale și regionale, cu întreprinderile, ONG-urile și mediul universitar: UE se află într‑o situație favorabilă pentru a coordona activitatea necesară în vederea valorificării la maximum a resurselor disponibile pentru a salva Marea Baltică, a încuraja comerțul și a îmbunătăți calitatea vieții tuturor locuitorilor regiunii” , a declarat comisarul Hübner.

Despre ce este vorba?

Regiunea Mării Baltice se confruntă cu mai multe provocări importante. Starea mării se deteriorează ca urmare a deversărilor excesive de nitrați și fosfați, iar biodiversitatea este amenințată. Este necesar ca economiile să fie mai bine interconectate. Statisticile indică o dependență prea mare de comerțul cu vecinii apropiați. Distanțele mari, atât interne, cât și față de restul Europei, reprezintă un obstacol pentru regiunea baltică: pentru a ajunge de la Varșovia la Tallinn, sunt necesare 36 de ore cu trenul. O altă preocupare este determinată de izolarea Lituaniei, Letoniei și Estoniei din punct de vedere al aprovizionării cu energie. În sfârșit, numărul în creștere de petroliere care circulă pe această rută maritimă determină un risc permanent de accidente.

De ce UE?

Marea Baltică este înconjurată de opt state membre ale UE și de Rusia. Există deja un număr considerabil de rapoarte și planuri de acțiune elaborate în trecut, dar efectele acestora au fost limitate. Ameliorarea coordonării numeroaselor organisme implicate este deosebit de necesară. Multe dintre provocările actuale se încadrează în domeniile de politică ale UE. Programele din cadrul fondurilor structurale UE în regiune oferă o bază pentru consolidarea cooperării.

Cu toate că propunerile sale se adresează statelor membre, Comisia recunoaște că multe dintre provocările existente pot fi rezolvate numai prin intermediul unei bune cooperări cu Rusia. Comisia recomandă încurajarea acestei cooperări prin intermediul unor inițiative deja existente, precum „ Dimensiunea nordică ”, politica comună pentru UE, Rusia, Norvegia și Islanda.

O strategie inedită

Strategia se prezintă sub forma unei comunicări și a unui plan de acțiune care cuprinde o listă de 80 de proiecte de referință, unele dintre care au fost deja lansate. Strategia are patru obiective fundamentale, care urmăresc ca această parte a Europei să devină:

  • durabilă din punct de vedere al mediului (de exemplu, tratarea apelor reziduale);

  • prosperă (de exemplu, promovarea inovării în întreprinderile mici și mijlocii);

  • accesibilă și atractivă (de exemplu, îmbunătățirea legăturilor de transport);

  • sigură și protejată (de exemplu, ameliorarea capacității de reacție în cazul accidentelor).

Este prima dată când UE elaborează o astfel de strategie globală la nivelul unei „macroregiuni”. Ea ar putea inspira abordări similare în zone cum ar fi bazinul mediteraneean sau bazinul Dunării. Strategia reprezintă un pas important către punerea în aplicare la nivel regional a politicii maritime integrate a UE.

Între 2007 și 2013, regiunea Mării Baltice va beneficia de un sprijin pentru investiții de peste 50 de miliarde EUR în cadrul politicii de coeziune și de alte finanțări UE, incluzând 27 de miliarde EUR destinate ameliorării accesibilității, aproape 10 miliarde EUR pentru mediu, 6,7 miliarde EUR pentru competitivitate și 697 de milioane EUR pentru securitate și prevenirea riscurilor.

Exemple de proiecte

  • În toate statele membre se vor elimina fosfații din detergenți, pentru a reduce substanțele nutritive din mare.

  • Va fi pus în aplicare un „plan de interconectare a pieței energiei din zona baltică”, pentru a conecta mai bine Letonia, Lituania și Estonia la rețelele europene.

  • Până în 2013 va fi inaugurată axa „Rail Baltica”, cu o viteză preconizată de 120 de km pe oră, care va face legătura între Varșovia și Tallinn.

  • Va fi creat un sistem comun de supraveghere maritimă.

  • Va fi înființat un fond pentru inovare și cercetare, care va utiliza finanțări naționale și private pentru a adapta activitățile de cercetare în funcție de avantajele specifice regiunii.

Notă pentru editori

Statele membre au cerut Comisiei să pregătească o strategie UE pentru regiunea Mării Baltice în decembrie 2007. Propunerea prezentată astăzi este rezultatul unei consultări publice on-line lansate de Comisie în noiembrie 2008 ( IP/08/1619 ) și a numeroase dezbateri publice care au avut loc în cele opt state membre implicate. Strategia este una dintre prioritățile principale ale președinției suedeze din a doua jumătate a anului 2009.

Pentru a consulta strategia și a descoperi mai multe proiecte:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/


Side Bar