Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/893

Brusel, 10. června 2009

Evropská komise zahajuje strategii k urychlení rozvoje regionu Baltského moře

Evropská komise dnes představí svůj návrh strategie EU pro region Baltského moře. Pět let po rozšíření EU čelí tento region naléhavým výzvám včetně zhoršujícího se stavu Baltského moře, špatných dopravních spojů, překážek obchodu a problémům v zásobování energií. Tyto problémy se prohloubily v důsledku nedostatku účinné koordinace. Cílem strategie, kterou představila Danuta Hübnerová, komisařka pro regionální politiku, je zejména maximalizace rozvojového potenciálu členských států a dílčích oblastí v regionu Baltského moře, kde žije téměř 100 milionů lidí.

„Strategie EU pro region Baltského moře je důležitým krokem, protože znamená nový způsob, jak je možné v rámci Unie spolupracovat. Nezavádí nové zákony nebo instituce, ale je založena spíše na vůli vlád a občanů v členských státech a regionech vyřešit naléhavé společné problémy. Komise navrhuje komplexní akční plán, založený na důkladných konzultacích s národními a regionálními vládami, podniky, nevládními organizacemi a akademickou obcí: Evropská unie má dobré předpoklady k tomu, aby koordinovala práci, kterou je třeba vykonat, aby byly dostupné zdroje co nejlépe využity na záchranu Baltského moře, na oživení obchodu a zlepšení kvality života všech občanů v regionu,“ uvedla komisařka Hübnerová.

Jaká je problematika?

Region Baltského moře čelí několika důležitým problémům. Stav moře se zhoršuje kvůli nadměrnému vypouštění dusičnanů a fosforečnanů a biodiverzita je ohrožena. Ekonomiky jednotlivých zemí je třeba lépe vzájemně propojit. Ze statistik vyplývá, že ekonomiky příliš spoléhají na obchod s nejbližšími sousedy. Rozvoj regionu Baltského moře je brzděn velkými vzdálenostmi, a to jak vnitřními, tak i se zbytkem Evropy: z Tallinu do Varšavy to vlakem trvá 36 hodin. Dalším problémem je izolace Lotyšska, Litvy a Estonska, pokud jde o dodávky energií. A konečně, s rostoucím počtem ropných tankerů, které používají moře jako dopravní tepnu, stále hrozí nehody.

Proč by měla být řešena ze strany EU?

Baltské moře je obklopeno osmi členskými státy EU a Ruskem. V minulosti bylo vytvořeno mnoho zpráv a akčních plánů, ale účinek byl omezený. Lepší koordinace četných zúčastněných subjektů je velmi potřebná. Mnohé ze současných problémů spadají do rámce politik EU. Programy strukturálních fondů EU v regionu jsou základem pro posílení spolupráce. Komise se svými návrhy obrací na členské státy, ale také si je vědoma, že mnohé z problémů mohou být vyřešeny pouze prostřednictvím dobré spolupráce s Ruskem. Komise doporučuje posílení této spolupráce prostřednictvím stávajících iniciativ, zejména iniciativy „ Northern Dimension “ (Severní dimenze), která je společnou politikou EU, Ruska, Norska a Islandu.

Strategie, která je „první svého druhu“

Tato strategie má podobu sdělení a akčního plánu se seznamem 80 vlajkových projektů, z nichž některé již byly zahájeny. Čtyři základní kameny této strategie by měly učinit tuto část Evropy regionem:

  • s udržitelným životním prostředím (např. díky čištění odpadních vod);

  • prosperujícím (např. prostřednictvím inovací v malých a středních podnicích);

  • dostupným a atraktivním (např. zlepšením dopravních spojů);

  • bezpečným (např. zlepšením reakcí na nehody).

Je to poprvé, kdy EU vypracovala takovou komplexní strategii na úrovni „makroregionu“. Tato strategie by mohla vést k podobným přístupům v regionech, jako je Středomoří nebo povodí Dunaje. Zejména představuje první krok k regionálnímu zavedení integrované námořní politiky EU.

V letech 2007 až 2013 obdrží region Baltského moře více než 50 miliard EUR investiční podpory v rámci politiky soudržnosti a ostatního financování EU, včetně 27 miliard EUR určených na zlepšení dostupnosti, téměř 10 miliard EUR určených na životní prostředí, 6,7 miliard EUR na konkurenceschopnost a 697 milionů EUR na bezpečnost a předcházení rizikům.

Příklady projektů

  • Z čistících prostředků budou ve všech členských státech odstraněny fosforečnany, aby byl snížen obsah živin v moři.

  • Bude zaveden „Plán propojení baltského trhu s energií“ s cílem lepšího připojení Lotyšska, Litvy a Estonska do evropských sítí.

  • Železniční spojení „Rail Baltica“ spojí v roce 2013 Varšavu s Tallinem, přičemž rychlost je plánována na 120 km/h.

  • Vytvoří se společný námořní monitorovací systém.

  • Bude zřízen fond pro inovace a výzkum používající vnitrostátní i soukromé financování k uzpůsobení výzkumných činností s ohledem na konkrétní přednosti regionu.

Poznámka pro redaktory

Členské státy požádaly v prosinci 2007 Komisi, aby připravila strategii EU pro region Baltského moře. Dnešní návrh je výsledkem veřejné on-line diskuze, kterou Komise zahájila v listopadu 2008 ( IP/08/1619 ), a četných veřejných diskuzí, které proběhly v osmi dotčených členských státech. Strategie je jednou z hlavních priorit švédského předsednictví EU v druhé polovině roku 2009.

Na následující webové stránce se můžete seznámit se strategií, jakož i dalšími projekty: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/


Side Bar