Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/890

Briuselis, 2009 m. birželio 8 d.

Valstybės pagalba. Komisija patvirtina Lietuvos laikinos pagalbos schemą, skirtą suderinamai pagalbai iki 500 000 EUR teikti

Remdamasi EB sutarties valstybės pagalbos taisyklėmis, Europos Komisija patvirtino Lietuvos priemonę, skirtą padėti įmonėms įveikti dabartinę ekonomikos krizę. 2009–2010 m. įmonėms, patiriančioms finansavimo problemų dėl dabartinių kreditų suvaržymų, galima skirti iki 500 000 EUR dydžio (vienai įmonei) pagalbą. Ši schema atitinka Komisijos laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą, kuria valstybėms narėms suteikiama papildoma galimybė lengviau gauti finansavimą per dabartinę ekonomikos ir finansų krizę (žr. IP/08/1993 ). Todėl schema suderinama su EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktu, pagal kurį leidžiama skirti pagalbą „valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti“.

„Schema padės sumažinti sunkumus, kuriuos per dabartinę krizę patiria Lietuvos įmonės ir kartu išvengti pernelyg didelių konkurencijos iškraipymų, – teigė už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes. – Dėl puikaus bendradarbiavimo su Lietuvos valdžios institucijomis Komisija galėjo skubiai pritarti šioms priemonėms.“

Schema pagrįsta laikinosios sistemos nuostatomis, kurios taikomos riboto dydžio suderinamai pagalbai. Visų pirma didžiausia pagalbos suma negali viršyti 500 000 EUR vienai įmonei, o schema taikoma tik įmonėms, kurios 2008 m. liepos 1 d. nebuvo sunkumų patiriančios įmonės. Pagalba bus suteikta kaip valstybės garantijos ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d.

Sprendimai bus paskelbti Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje Valstybės pagalbos registre ir pažymėti numeriu N 272/2009. Naujausi Oficialiajame leidinyje ir svetainėje paskelbti valstybės pagalbos sprendimai nurodyti elektroniniame informaciniame biuletenyje „ State aid Weekly e-News “.


Side Bar