Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/ 09/882

Bruxelles, 8 iunie 2009

Ajutoare de stat: Comisia autorizează introducerea unei scheme de garantare temporare în România pentru a stimula economia reală

Comisia Europeană a autorizat, în conformitate cu normale privind ajutoarele de stat din Tratatul CE, o schemă de ajutor propusă de România, menită să ofere sprijin societăților care se confruntă cu dificultăți de finanțare ca urmare a înăspririi condițiilor de creditare în contextul actualei crize economice. Schema permite autorităților să acorde ajutoare sub formă de garanții subvenționate pentru creditele de investiții și creditele pentru capital de lucru încheiate până la 31 decembrie 2010. Schema îndeplinește condițiile din Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul crizei financiare și economice, adoptat de Comisie, (a se vedea IP/08/1993 ), astfel cum a fost modificat la 25 februarie 2009, deoarece este limitată în timp, respectă pragurile relevante și este destinată doar societăților care nu se aflau în dificultate la 1 iulie 2008. Prin urmare, schema este compatibilă cu articolul 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE, care permite acordarea de ajutoare pentru a remedia perturbări grave ale economiei unui stat membru.

Comisarul european pentru concurență, Neelie Kroes, a declarat: „Măsura propusă de România facilitează accesul companiilor la credite. Aceasta este o modalitate eficace de a încuraja investițiile în afaceri și redresarea economică, fără a se denatura, în mod nejustificat, concurența.”

Autoritățile române au ela borat schema pe baza normelor prevăzute în Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul crizei financiare și economice (a se vedea IP/08/1993 ) și, în special, a condițiilor privind ajutoarele sub forma garanțiilor subvenționate.

Reducerea comisioanelor de garantare se poate aplica pe o perioadă de până la doi ani pentru garanțiile la creditele contractate până cel târziu la 31 decembrie 2010. În cazul în care durata creditului subsidiar depășește doi ani, primele safe-harbour prevăzute în anexa la cadrul temporar, astfel cum a fost modificată, se pot aplica pentru o perioadă suplimentară maximă de patru ani. Schema nu se aplică companiilor care se aflau deja în dificultate la 1 iulie 2008 (înainte de criza creditelor).

Decizia va fi publicată în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul DG Concurență , cu numărul de referință N 286/2009. Cele mai recente decizii privind ajutoarele de stat publicate în Jurnalul Oficial și pe site sunt enumerate în buletinul informativ electronic State aid Weekly e-News .


Side Bar